Методичний кейсПлан заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

                                                             в ЗДО №5

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1

Оновлення та опрацювання  нормативно-правових документів, що забезпечують запобігання та протидію булінгу

постійно

Директор

2

Створення безпечного освітнього середовища в ЗДО вільного від насильства та булінгу (цькування)

постійно

Директор вихователь-методист практичний психолог педагоги

3

Надання психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу

за запитом

практичний психолог вихователі

4

Консультація для вихователів: «Як вирішувати дитячі конфлікти?»

грудень 2021

       практичний психолог

5

Організація роботи «Скриньки довіри» для батьків і педагогів, оновлення інформації веб-сайту з проблеми запобігання та протидію булінгу

грудень 2021

вихователь-методист

6

Проведення профілактичної роботи щодо запобіганню булінгу в ЗДО

систематично

Вихователь-методист практичний психолог

7

Групова консультація для педагогів: «Види та форми булінгу»

лютий 2022

практичний психолог

8

Анкетування для педагогів «На скільки серйозною є проблема булінгу та мобінгу в дошкільному закладі»

квітень 2022

вихователь-методист

9

Тренінг для батьків:  «Вчимося спілкуватися з дитиною»

січень 2022

практичний психолог., вихователі

10

Інтерактвне заняття для педагогів з елементами тренінгу «Булінг, мобінг : сутність та ключові ознаки»

червень 2022

практичний психолог

11

12

Консультація: «Як навчити дитину цивілізовано виражати гнів?» (профілактика булінгу)

лютий 2022

практичний психолог

13

Проведення діагностики стану професійного вигорання педагогів

жовтень 2021

практичний психолог

14

Виступ на батьківських зборах

«Чому діти стають жертвами булінгу»

березень 2022

практичний психолог

15

Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність

квітень-травень 2022

Вихователі ЗДО

16

Професійна майстерня: «Толерантність як компонент професійної культури педагога. Протидія булінгу»

Лютий 2022

Вихователь-методист

17

Розповсюдження інформації щодо профілактики булінгу та мобінгу»: пам’ятка, листівки , інформація на стенді практичного психолога

систематично

практичний психолог

Ліворуки діти

Проблема ліворукості є однією з найменш досліджених та найскладніших. Тривалий час вважалося, що дітей, які працюють лівою рукою активніше ніж правою, необхідно перевчати.

З’ясовано й доведено, що ліворукість – це не примха дитини, а психофізіологічне явище, зумовлене відмінностями у розподілі функцій між півкулями мозку. Як правило, ліворукість зумовлена генетично, але може бути пов’язана з ураженням головного мозку в антенатальному періоді, під час пологів та бути наслідком порушення нормального розвитку центральної нервової системи. Ліворукість є результатом одного з варіантів структурно-функціональної асиметрії мозку на кірковому та підкірковому рівнях організації функцій. Якщо дитина пише лівою рукою, це означає, що процес писання (малювання) регулюється правою півкулею головного мозку. У дітей віком від 6 до 16 років ліворукість трапляється у 1,5-6%, амбідекстрія – у 4-5%, праворукість – у 84-95% випадків. Існує широкий діапазон людей від ліворуких та праворуких і тих, хто володіє обома руками. Більшість із нас знаходиться десь посередині, при цьому приблизно 90% людей віддає перевагу правій руці, а 10% – лівій.

Ліворукість, як правило, виявляється у ранньому дитинстві. Результати численних досліджень переконують, що відповідальні за усне мовлення центри у більшості ліворуких дітей, як і у правопівкульних, знаходяться в лівій півкулі.

Мануальна асиметрія (асиметрія рук) залишається одною із самих серйозних проблем в педагогіці і психології. Ліворукість – це не просто перевага лівої руки, це зовсім інший розподіл функцій між півкулями мозку. У дітей праворукість і ліворукість формуються в основному до чотирьох років. Переучування ліворукої дитини означає втручання в уже достатньо складну функціональну систему. В процесі примусового переучування розвиваються невротичні реакції. Згідно медичної статистики, кожна третя дитина з заїканнням — це переучений лівша. В практиці є приклади, коли переучування приводило до писемного спазму. Такой невроз не піддається психолого-педагогічній корекції і потребує довготривалого лікування. Переучений лівша зберігає всі особливості в сенсорній сфері і нервово-психічній діяльності, характерні для ліворукої людини.

Функціональна організація мозку і моторна регуляція у праворуких і ліворуких людей різні. Моторні шляхи, які зв’язують мозок і мускулатуру правої та лівої половини тіла, майже повністю перехрещені. Однак відомо, що в регуляції рухів правої і лівої сторони тіла беруть участь обидві півкулі. З лівої півкулі в мускулатуру правої частини тіла іде більше волокон до правої половини тіла. Обидві півкулі намагаються здійснити більший моторний контроль над правосторонньою мускулатурою (для праворуких людей). Таким чином, у праворуких людей переважає ліва півкуля, яка координує роботу правої руки, а у ліворуких людей — права півкуля координує роботу лівої руки.

Ліворукі складають 20% всіх талановитих людей з високим коефіцієнтом розумового розвитку. Серед ліворуких дуже багато обдарованих дітей. Дослідження оцінки творчих здібностей у віці від 7 до 20 років показує пріоритет ліворуких.

Таким чином, ліворукость — це один із варіантів нормального розвитку організму і часто залежить від вроджених генетичних особливостей будови мозку дитини – це явище фенотипічне.

Якщо ви помітили, що ваша дитина у процесі діяльності віддає перевагу лівій руці, пам’ятайте, що ця перевага – лише найпомітніша ознака організації мозку дитини. Значна кількість вчених погоджується з тим, що не слід примушувати дитину використовувати лише праву руку у зв’язку з тим, що організація мозку обумовлена генетично, а насильна її зміна суперечить природній організації мозку.

Формування мовних зон лівої півкулі, праворукості й ліворуковсті тісно пов’язані, тому переучування лівші на будь-якому етапі його розвитку є втручанням у складний процес становлення мозкових механізмів розумової діяльності, зокрема мовлення. Так, відбувається загальна невротизація дитини. Наслідками переучування лівші на правшу можуть бути: заїкання, посилення симптомів дислексії. За даними досліджень НДІ вікової фізіології РАО, до 71% ліворуких дітей зазнають тиску з боку батьків та вчителів з «метою» «виховати» із них праворуких. Сумнівного успіху досягають 26% хлопчиків і трохи більше дівчат. Проте негативні наслідки такого переучування майже стовідсоткові. Переучування дітей у дошкільному віці і пізніше інколи стає причиною не тільки шкільних негараздів, а й порушень у психічному здоров’ї дитини.

У дослідженнях А. Чурікова зазначається, що саме переучення ліворуких дітей, а не сама ліворукість є сильним фактором у процесі виникнення неврозів. Крім того, простежується висока втомлюваність, швидке виснаження, стрімке падіння працездатності. Таким дітям значно частіше доводиться відчувати шкільні страхи. Ще одним із наслідків переучування є невротичне заїкання, яке може посилюватись після напруженого виконання письмових завдань правою рукою. Заїкання може супроводжуватися невротичним кліпанням, намотуванням волосся на палець тощо. Інколи виникають істеричні неврози.

Вихід із такої ситуації полягає у коректності і стриманості. Таку дитину необхідно сприймати такою, якою вона є. Дорослі не повинні травмувати її своїми зауваженнями, а навпаки, допомогти подолати труднощі у навчанні, у формуванні навичок володіння різними знаряддями праці, в адаптації у колективі праворуких однолітків.

У дослідженні Ю. Грибова виявлено, що ліворукі діти здатні до максимального творчого самовираження (за сприятливих умов) у художній творчості, у процесі проблемного навчання, під час застосування евристичних методів навчання.

У багатьох сім’ях ліворука дитина – причина не лише хвилювання і турбот, а й суперечок та конфліктів, до участі в яких залучається майже вся родина. Розбіжність думок щодо питань: перевчати чи ні, як реагувати на роздратованість та образи дитини, невпевненість і незібраність – настільки велика, що дитині часто стає важко від великої кількості бажаючих покерувати нею та від різноманітності вимог, які висуваються до неї. Через це у дитини часто погіршується здоров’я. А шкільні труднощі посилюються внаслідок помилкової тактики батьків. Іноді дорослі не помічають труднощів ліворуких дітей і не хочуть зрозуміти їх причини. Вони не можуть стримати емоцій, реагуючи на неспроможність дитини, не вірять скаргам дитини, дуже рідко, а інколи й зовсім не хвалять дитину за зроблене на уроках праці або написане в зошиті. Отже, дорослі мимоволі роблять усе, щоб викликати в дитини хвилю протесту, відвернути від навчання, довести до невротичних реакцій.

Ліворукість є біологічною основою індивідуальності та своєрідності особистості дитини. Ліворукі люди часто пов’язують свою діяльність з мистецькою та досягають значних успіхів.

Ваша ліворука дитина неповторна. Так лівою рукою писали свої шедеври Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель і Пікассо, ліворукими були фізіолог І. Павлов, письменник і вчений В. Даль, творець теорії відносності А. Ейнштейн, Чарлі Чаплін, Льюїс Керолл, Гарі Трумен, Бенджамін Франклін, Юлій Цезар, Мерлін Монро та багато інших видатних людей.

Вихователь - методист   Огібовська О.В.

 

Розвиток пам'яті у дітей: весело і цікаво

Діти 3-7 років засвоюють інформацію мимоволі і вміють відокремлювати те, що їх цікавить від того, що здається їм неважливим. Тому розвивати пам'ять у дошкільнят потрібно так, щоб малюку було цікаво отримувати нову інформацію - в іншому випадку дитина просто «відфільтрує» її як непотрібну. З таким завданням відмінно справляються розвиваючі гуртки, де спеціально підготовлені педагоги допоможуть вашій дитині навчитися запам'ятовувати.


Для малюка ви є авторитетом і лідером думок, тому у віці від 3 до 7 років йому дуже важливо відчувати вашу опіку та інтерес до його успіхам. Постарайтеся приділяти дитині час і виконуйте з ним розвиваючі вправи поза центрами раннього розвитку.


Розвиток зорової пам'яті у дітей

Для розвитку зорової пам'яті дошкільнику можна запропонувати гру з картинками: покажіть дитині спочатку картинку з річчю, яку він добре знає (машина, дерево, собака) і запропонуйте запам'ятати, що на ній зображено. Після цього покажіть другу картинку того ж предмета, у якого відсутня якась деталь (колесо, крона, ошийник) і попросіть його розповісти, чого не вистачає на зображенні.

Розвиток слухової пам'яті

Для тренування слухової пам'яті ви можете пограти з дитиною в добре відому багатьом з дитинства гру "Снігова куля". Грати в цю гру дуже просто: задайте дитині просте речення ( «Я йду купатися», «У мене є машинка») і додайте з нею до фрази по одному слову ( «... і беру шампунь», «... беру шампунь і мочалку» , «... з колесами» «... і фарами»). Просіть дитину повторювати пропозицію кожен раз з самого початку.

Розвиток логіко-словесної пам'яті

Логіко-словесну пам'ять можна розвинути за допомогою простої вправи, яка часто використовуються педагогами в розвиваючих центрах для дітей. В ході вправи дошкільник повинен зв'язати між собою пари слів, між якими немає очевидного логічного зв'язку (олівець і кіт, яблуко і ворона, кущ і балкон) і попросіть його придумати, як зв'язати ці слова. Запропонуйте скласти невелике оповідання: наприклад, поки дитина малювала, кіт покотив олівець під диван.

Ігри та вправи на розвиток памяті у дітей

Навіть просто читаючи з книгу з дитиною або заучуючи віршик, ми також стимулюємо словесно-смислову пам'ять; при цьому не забувайте ставити запитання: «У чому був одягнений герой?», «З ким він зустрівся по дорозі?» і т.п.

Розвиток рухової пам'яті

Серед найефективніших вправ для розвитку м'язової і рухової пам'яті - гра «Роби, як я роблю». Покажіть кілька рухів дитині і попросіть повторити. Потім навпаки - нехай вона покаже вам свої, а ви повторюйте за нею. Вийде і корисно для пам'яті, і дуже забавно!

Практичний психолог  Пташкограй І.І.

 

10 ПРОСТИХ ПОРАД ЛОГОПЕДА БАТЬКАМ

Мова дитини розвивається під впливом мови дорослих і значною мірою залежить від достатньої мовної практики, нормального соціального і мовного оточення, від виховання і навчання, які починаються з перших днів її життя.

 

ü Розмовляйте зі своєю дитиною під час всіх видів діяльності, таких як приготування їжі, прибирання, одягання-роздягання, гра, прогулянка і т.д. Говоріть про те, що ви бачите, що робить дитина, що роблять інші люди і що бачить ваша дитина.

ü Говоріть, використовуючи ПРАВИЛЬНО побудовані фрази, речення. Ваше речення повинне бути на 1-2 слова довше, ніж у дитини. Якщо ваша дитина поки що висловлюється тільки однослівними реченнями, то ваша фраза повинна складатися з 2 слів.

ü Задавайте ВІДКРИТІ питання. Це стимулюватиме вашу дитину використовувати декілька слів для відповіді. Наприклад, говоріть «Що він робить?» замість «Він грає?»

ü Витримуйте паузу, щоб у дитини була можливість говорити і відповідати на питання.

ü Слухайте звуки і шуми. Запитайте «Що це?» Це може бути гавкіт собаки, шум вітру, мотор літака і т.д.

ü Розкажіть коротку розповідь, історію. Потім допоможіть дитині розказати цю ж історію вам або кому-небудь ще.

ü Якщо ваша дитина вживає всього лише декілька слів у мові, допомагайте їй збагатити свою мову новими словами. Виберіть 5-6 слів (частини тіла, іграшки, продукти) і назвіть їх дитині. Дайте їй можливість повторити ці слова. Не чекайте, що дитина вимовить їх відмінно. Надихніть дитину і продовжуйте їх заучувати. Після того, як дитина вимовила ці слова, введіть ще 5-6 нових слів. Продовжуйте додавати слова до тих пір, поки дитина не взнає більшість предметів навколишнього світу. Займайтеся щодня.

ü Якщо дитина називає тільки одне слово, почніть учити його коротким фразам. Використовуйте слова, які ваша дитина знає. Додайте колір, розмір, дію. Наприклад, якщо дитина говорить «м’яч», послідовно навчите її говорити «Великий м’яч», «Тетянин м’яч», «круглий м’яч» і т.д.

ü Більшість занять проводьте в ігровій формі. Робота з дитиною повинна активізувати мовне наслідування, формувати елементи зв’язного мовлення, розвивати пам’ять і увагу.

ü Дуже важливо вже у ранньому віці звернути увагу на мовний розвиток дитини, а не чекати, коли вона «сама заговорить».

Вчитель - логопед  Кічкайло Н.П.

 

 2.1. Підвищення  професійної компетентності працівників

2.1.1. Ділова гра  «Трудове виховання  дошкільнят » 20.10.2021 Керівник: Огібовська О.В. 

1. Оформлення правил проведення тренінгу. Клумба «Сподівань»

2. Основи трудового виховання.

3. Завдання трудового виховання, форми та види.

4. Вправа «Народна мудрість»

5. Вправа «Правильно – не правильно»

6. Складання перспективного плану роботи на рік з ручної праці в старшій групі.

7.  Практична робота «Осінь чарівна» 

8.Підсумок.   

 

2.1.2.      Семінар - практикум «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ У ЗДО» Керівник: Огібовська О.В.23.12.2021

1.Вступ.

2. Освітня  лінія Базового компонента дошкільної освіти  «Дитина  у світі мистецтва». Завдання, мета, напрямки роботи програми  «Українське дошкілля».

3.Інноваційні методи оптимізації роботи з музичного виховання..

4.  Вправа «Зроби інструмент»

5.Виховна роль національного – пісенного фольклору в період дошкільного дитинства»

6. Вправа  «Співаємо про Україну».

7.Медитативна казка «Чарівник»

8.Висновки. 

    2.1.3. Майстер – клас для вихователів Семінар – практикум для батьків «Іграшки наших дітей» Керівник: Огібовська О.В., вихователь      24.12.2020  

  1.      Організація, назва, мета, умови.

2.      Коротка доповідь «Ігри та іграшки у житті дітей»

3.      Вправа «Спостереження»

4.      Психогімнастика «Коли я був маленький (ка)»

. 5.      Вправа «Моя улюблена іграшка».

6.      Вправа «Улюблена іграшка моєї дитини».

7.      Пам'ятка та поради для батьків.

8.      Підсумок. 

Методична робота закладу дошкільної освіти спрямована на: -вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; -стимулювання творчого потенціалу педагогів; - підвищення педагогічної культури педагогів; - вдосконалення педагогічної майстерності; - розвиток спеціальних умінь та навичок; - формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи: вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності. Напрямки методичної роботи: •підвищення соціально – психологічної культури вихователів; • вдосконалення педагогічної майстерності; • сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою; • розвиток спеціальних умінь та навичок

Принципи методичної роботи: •педагогічна співпраця з вихователем; • робота в режимі довіри, доброзичливості; • творча атмосфера , стимулювання творчої активності; • принцип допоміжно – регульованого контролю; • надання вихователеві права вибору; • системність методичних заходів; 

Приєднані файли
Ігри в темряві.docx