Співпраця із школоюСпівпраця зі школою

 

 

УГОДА

ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖ  ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯСЛА- САДОК №5 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ І СОСНІВСЬКИМ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ № 13.

м. Соснівка

З1 .08.2021 р.

Дошкільний навчальний заклад ясла - садок № 5 комбінованого типу в особі директора Кочетової Валентини Григорівни, що діє на підставі Статуту закладу з однієї сторони і СНВК № 13 в особі  директора Катариної Ірини Михайлівни, що діє на підставі Статуту школи, з другої сторони уклали цю угоду про наведене нижче:

  1. Предмет угоди.

1.1.                Сторони зобов'язуються спільно працювати з метою забезпечення

наступності та перспективності у навчанні та вихованні дошкільників та молодших школярів, розвитку їх розумових здібностей, здійснення принципів гуманізації, інтеграції, диференціації, єдності методологічних засад, формування психолого- педагогічної культури педагогів закладів освіти.

  1. О б о в' я з к и сторін.

2.1.        ЗДО№ 5 зобов'язується:

  • Сприяти всебічному розвитку дітей.
  • Забезпечувати умови для розвитку обдарованості дітей.
  • Сприяти вихованню морально-етичних якостей та патріотично – національному вихованню дітей.
  • Залучати педагогів, дітей, батьків до участі у спільних заходах.

2.2.      СНВК № 13 зобов'язується:

  • Надавати методичну допомогу вихователям старших груп у проведенні занять з грамоти, математики, підготовки руки дитини до письма.
  • Залучати педагогів до участі у спільних формах методичної роботи.
  • Забезпечувати взаємозв'язок колективів.
  • Здійснювати роботу з батьками майбутніх школярів.

 

 

                                               III. Юридична адреса:

 

 

 

 

 

3.1

Заклад дошкільної освіти  ясла -                    3.2. Соснівський навчально-           

садок № 5 комбінованого типу                           виховний комплекс № 13

м. Соснівка, Львівська, 35 а.                               м. Соснівка, Театральна, 14.

 

 

Директор ___________В. Г. Кочетова             Директор ______І.М. Катарина

 

 

з/п

 

Зміст заходів

Термін     виконання

Відповідальний

1.       

 

Укладання угоди про співпрацю між ЗДО та НВК №13

   серпень

Директор ЗДО

Директор НВК №13

2.       

Погодження «Плану співпраці педагогічних колективів ЗДО ясла - садка № 5 комбінованого типу і НВК №13

серпень

Вихователь – методист,

заступник  директора

3.       

Укладання алгоритму взаємовідвідування занять учителями та уроків – вихователями  у закладах

серпень

Вихователь – методист,заступник  директора

4.       

Облік дітей мікрорайону школи та ЗДО з метою складання списків майбутніх першокласників, які не охоплені суспільною освітою

серпень

Практичний психолог

5.       

Ознайомлення вчителів  з дошкільниками, яке спрямоване на вивчення і врахування у роботі індивідуальних, вікових, психологічних особливостей дітей.

серпень-вересень

Практичний психолог

6.       

Знайомство батьків майбутніх першокласників зі школою

жовтень

Вихователі старших груп

7.       

Нарада при директору

серпень

 

Директор ЗДО, НВК №13

8.       

Круглий стіл «Наступність дошкільної та початкової освіти »

січень

Вихователі старших груп, вчителі

9.       

Робота пункту психологічної допомоги

протягом року

Практичний психолог

10.  

Створення інформаційно-педагогічної бібліотеки  для батьків, із посібниками щодо підготовки дітей до школи.

протягом року

вихователь - методист

11.  

Творчі звіти

Огляд знань

травень

Вихователі старших груп, вчителі

Приєднані файли
Угода із СНВК № 13 001.jpg