Мова освітнього процесуМова освітнього процесу в ЗДО № 5 – українська.

 

Адміністрація закладу дошкільної освіти забезпечує:

 Ознайомлення новоприбулих педагогічних працівників з нормативно-правовими та розпорядчими документами з питань розвитку та впровадження державної мови.

Ведення всієї номенклатури справ у ЗДО українською мовою.

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту»

(Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 )

Стаття 7. Мова освіти

  1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

 Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

 Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства.

Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

  1. Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови. Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.
  2. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
  3. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
  4. За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.
  5. Держава сприяє створенню та функціонуванню за кордоном закладів освіти, у яких навчання здійснюється українською мовою або вивчається українська мова.
  6. Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях освіти визначаються спеціальними законами.

 

 

Заходи щодо дотримання мовного режиму

з/п

З м і с т   з а х о д і в

Термін виконання

Відповідальний

1.

  

2.

 

 

3.

 

 

4.

Навчально – виховну роботу у закладі проводити українською мовою.

Забезпечити проведення державною мовою засідань, нарад, зборів, конференцій тощо.

Ділову документацію вести українською мовою, дотримуючись єдиного орфографічного режиму.

Оновити оформлення інтер’єру приміщення закладу згідно вимогам Закону України «Про засади державної мовної політики»

Поповнювати розвивальні середовища груп, національні куточки згідно вікових вимог Програми «Українське дошкілля»

Постійно

 

 

Постійно

 

 

Постійно

 

 

До початку навчального року

вихователі

 

 

Адміністрація

  

Адміністрація

 

 

Адміністрація

 

Кадрове забезпечення виконання Закону України

“ Про засади державної мовної політики ”

з/п

З м і с т   з а х о д і в

Термін виконання

Відповідальний

1.

 

 

2.

 

Укомплектувати дошкільні групи досвідченими педагогами, працівниками, які вільно володіють українською мовою.

Підвищувати професійний рівень педпрацівників на курсах при ЛОІППО

до 01.09.

 

 

За регіональним замовленням

 

 

Адміністрація

 

 

Адміністрація

 

 

 

 

Матеріально–технічне забезпечення виконання Закону України

„ Про засади державної мовної політики” під час освітньо–виховного процесу

з/п

З м і с т   з а х о д і в

Термін виконання

Відповідальний

1.

  

2.

 

3.

Забезпечити методичний кабінет україномовною навчально-методичною літературою, словниками.

Забезпечити передплату на україномовні періодичні видання.

Придбати дидактичний матеріал, ігри, таблиці українською мовою.

Постійно

 

 

Протягом року

Протягом року

Директор

 

 

Вихователь-методист

вихователі