Інформація про закладЦентр професійного розвитку педагогічних працівників  Червоноградської міської ради Львівської області реорганізовано шляхом перетворення Інформаційно-методичного центру освіти м.Червонограда відповідно до рішення п’ятдесят третьої сесії сьомого скликання Червоноградської міської ради від 27.08.2020 року № 1760 «Про внесення змін до рішення сесії Червоноградської міської ради Львівської області «Про реорганізацію Інформаційно-методичного центру освіти м.Червонограда в Центр професійного розвитку педагогічних працівників Червоноградської міської ради Львівської області» від 20.08.2020 № 1737.

Центр професійного розвитку педагогічних працівників допомагає педагогам закладів освіти Червоноградської міської ради у здійсненні їх професійної діяльності, забезпечує індивідуальні потреби педагогічних працівників щодо професійного розвитку, реагує  на запити педагогів, створює можливості  для їх професійного розвитку, напрацьовує базу даних з питань професійного розвитку, сприяє забезпеченню якості освіти закладів освіти Червоноградської міської ради, змінює освіту за рахунок трансформації досвіду та впровадження інновацій.

Наша місія:

Сприяти професійному розвитку педагогічних працівників, розбудувавши  професійне педагогічне середовище як синергетичну взаємодію зацікавлених сторін на основі ціннісних засад та сталого партнерства, надавши можливість всім охочим отримати чи покращити знання, вміння, навички в межах професійної діяльності, що забезпечить досягнення високих стандартів якості освіти

Наші цілі:

  • Створити професійний розвиток педагогічних працівників як розвивальне середовище, що забезпечує безперервну освіту педагогів  у певній сукупності заходів, спрямованих на конкретний результат.
  • Створити можливості для побудови індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогів через удосконалення  раніше набутих та/або набуття нових компетентностей педагогічним працівникам у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту.
  • Забезпечити постійну психологічну підтримку педагогічним працівникам та розвиток їх психологічної компетентності в умовах реалізації реформи освіти.
  • Створити кейси документів щодо особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням дистанційного навчання.
  • Створити ефективну систему навчання із використанням дистанційних технологій.
  • Впровадити в освітній процес ефективні навчальні стратегії.

 

 

Наші завдання:

- Узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників

- Координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників закладів освіти

- Формування та оприлюднення на веб-сайті бази даних суб’єктів та програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

- Забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

- Організація та проведення консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

- планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

- проведення супервізії;

- розроблення документів закладу освіти;

- особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

- впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

 

 


Останнє опубліковане

22.04.2024
ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ: «БУДЬ МЕДІАГРАМОТНИМ»

ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ: «БУДЬ МЕДІАГРАМОТНИМ»

20.04.2024
ВІДБУВСЯ СЕМІНАР ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛЬНОТИ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛЬНОТИ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ

18.04.2024
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД - ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД - ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

18.04.2024
ЦІННІСТЬ БУТИ ЛЮДИНОЮ

ЦІННІСТЬ БУТИ ЛЮДИНОЮ

17.04.2024
ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ « ПРОФОРІЄНТАЦІЯ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ, ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ»

ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ « ПРОФОРІЄНТАЦІЯ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ, ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ»