Для педпрацівників ЗЗСОТематика 30-годинних курсів підвищення кваліфікації

для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

2024, 2025 років атестації

 

Категорія

Назва програми

Номер

теми

 

 

Кафедра гуманітарної освіти

Англійська мова

Професійний розвиток вчителя англійської мови в умовах упровадження нової української школи

100

 

Англійська мова

Нові орієнтири освітньої галузі «іноземні мови»: діяльнісний підхід до навчання англійської мови в 5-6 класах нової української школи

101

 

Зарубіжна література

Розвиток предметно-методичної та цифрової компетентностей на уроках зарубіжної літератури (основна та старша школа)

103

 

Зарубіжна література

Нові орієнтири мовно-літературної освіти: діяльнісний підхід до навчання зарубіжної літератури в 5-6 класах нової української школи

104

 

Інтегрований мовно-літературний курс

Нові орієнтири мовно-літературної освіти: діяльнісний підхід до навчання інтегрованого мовно-літературного курсу (українська мова, українська та зарубіжна літератури) в 5-6 класах нової української школи

105

 

Іспанська мова

Нові орієнтири вивчення освітньої галузі «Іноземна мова»: Діяльнісний підхід до вивчення іспанської мови У 5 – 6 класах Нової української школи

106

 

Мистецтво

Нові орієнтири мистецької освіти: діяльнісний підхід до навчання мистецтва у новій українській школі

107

 

Музичне мистецтво

Нові орієнтири мистецької освіти: діяльнісний підхід до навчання музичного мистецтва в 5-6 класах нової української школи

109

 

Німецька мова

Дидактична структура та принципи організації сучасного уроку німецької мови у світлі вимог комунікативної методики та компетентнісно орієнтованого навчання

111

 

Німецька мова

Нові орієнтири вивчення освітньої галузі «Іноземна мова»: діяльнісний підхід до вивчення німецької мови у 5 – 6 класах Нової української школи

112

 

Образотворче мистецтво

Нові орієнтири образотворчої освіти: діяльнісний підхід до навчання образотворчого мистецтва у 5-6 класах нової української школи

113

 

Польська мова

Сучасні підходи до вивчення польської мови в умовах нової української школи

114

 

Польська мова

Професійний розвиток учителя польської мови в умовах упровадження Нової української школи

115

 

Українська мова

Комунікативно-діяльнісний підхід у навчанні української мови та літератури

116

 

Українська мова

Українська мова та література в 5-6 класах нової української школи: модель активного навчання

117

 

Французька мова

Нові орієнтири вивчення освітньої галузі «Іноземна мова»: діяльнісний підхід до вивчення французької мови у 5 – 6 класах Нової української школи

118

 

Кафедра освітньої політики

Заступники керівників ЗЗСО з виховної роботи

Професійні компетентності  заступників директорів Нової української школи (виховна робота)

200

 

Заступники керівників ЗЗСО з навчально-методичної роботи

Професійні компетентності заступників директорів Нової української школи (навчально-методична робота)

201

 

Новопризначені заступники керівників ЗЗСО

Управлінська діяльність новопризначених заступників керівників закладів загальної середньої освіти в умовах Нової української школи

(60 год.)

202

 

Заступники керівників ЗЗСО, керівники ЗЗСО

Зміна культури оцінювання в новій українській школі й упровадження формувального оцінювання у середній та старшій школі: роль адміністрації ЗЗСО

203

 

Керівники ЗЗСО

Управлінська діяльність керівника закладу загальної середньої освіти в умовах Нової української школи.

204

 

Керівники ЗЗСО

Автономія ЗЗСО в умовах Нової української школи

205

 

Новопризначені керівники ЗЗСО

Управлінська діяльність новопризначених керівників ЗЗСО в умовах Нової української школи (90 год.)

206

 

Основи здоров’я

Розвиток ключових компетентностей учнів при викладанні предмета «Основи здоров’я»

209

 

Основи здоров’я

Викладання інтегрованого курсу  «Здоров'я, безпека та добробут» в Новій  українській школі  у 5- 6-х класах (адаптаційний цикл)

210

 

Трудове навчання та технології

Нові підходи у викладання трудового навчання та технологій

211

 

Трудове навчання та технології

Розвиток ключових компетентностей при викладанні трудового навчання та технології

212

 

Трудове навчання та технології

Викладання предмета «Технології» у Новій українській школі у 5-х – 6-их  класах

213

 

Фізична культура

Особливості викладання предмета «Фізична культура» в Новій українській школі у 5-6-х класах

214

 

Фізична культура, керівники гуртків

Методика навчання новітніх варіативних модулів модельної навчальної програми з фізичної культури

215

 

Фізична культура, керівники гуртків

Розвиток ключових компетентностей учнів початкових класів НУШ через фізкультурну освітню галузь

217

 

Фізична культура, керівники гуртків

Формування фізкультурної грамотності учнів

218

 

Кафедра педагогіки

Інформатика

Бази даних. Методика викладання вибіркового модуля «Бази даних»

308

 

Інформатика

Методика викладання вибіркових модулів

«Графічний дизайн та комп’ютерна анімація»

309

 

Інформатика

Методика викладання теми «Алгоритмізація і програмування» в курсі інформатики базової школи»

310

 

Інформатика

Особливості викладання інформатики в 5 класі в умовах НУШ

311

 

Початкові класи

Розбудова нової української школи:

очікування, реалії, перспективи

312

 

Початкові класи

Академічна свобода в НУШ: виклики та переваги (теорія і практика)

313

 

Початкові класи

Педагогіка партнерства –  шлях до якісної освіти

314

 

Кафедра практичної психології

 

Асистенти вчителя, педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої та спеціальної освіти

Особистісний розвиток, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти

400

 

Асистенти вчителя, асистенти вихователя,  вчителі, вихователі закладів інклюзивної освіти

Психолого-педагогічна характеристика дітей з ООП та особливості роботи з ними в умовах інклюзивного закладу освіти

401

 

Вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи закладів дошкільної, загальної середньої освіти,  логопеди і дефектологи закладів системи охорони здоров’я

Розвивальні, проективні та інтерактивні методики в корекційній роботі з дітьми з ООП 

402

 

Вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи закладів дошкільної, загальної середньої освіти,  логопеди і дефектологи закладів системи охорони здоров’я

Сучасні підходи до організації психолого-педагогічного діагностичного обстеження мовлення дітей з особливими освітніми потребами

403

 

Вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи закладів дошкільної, загальної середньої освіти,  логопеди і дефектологи закладів системи охорони здоров’я

Психологічні компетентності вчителя-дефектолога 

404

 

Логопеди, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, вчителі початкових класів закладів інклюзивної освіти за напрямками «Корекційна педагогіка», «Інклюзивне навчання»

Порушення писемного мовлення в дітей з ООП

405

 

Соціальні педагоги

Актуальні напрями діяльності соціального педагога

406

 

Соціальні педагоги

Розвиток Hard Skills та Soft Skills соціальних педагогів

407

 

Соціальні педагоги

Ненасильницьке спілкування-фасилітація-медіація у професійній культурі фахівців «людина-людина»

408

 

Практичні психологи, вчителі психології

Розвиток емоційно-етичної компетентності практичного психолога

410

 

Практичні психологи, вчителі психології

Психологічний супровід створення безпечного середовища у закладі освіти

411

 

Практичні психологи, вчителі психології

Актуальні напрями діяльності практичного психолога

412

 

Практичні психологи, вчителі психології

Травма війни: психологія травмуючих ситуацій та психологічний супровід учасників освітнього процесу

413

 

Кафедра природничо-математичної освіти

 

Біологія

Біологія: маркер інновацій та ключових тенденцій в освітньому  просторі

500

 

Біологія

Біологія. Освітній маркер: сучасні підходи, технології, досвід

501

 

Біологія

Біологія: екологізація освітнього процесу

502

 

Біологія

Шкільна біологічна освіта перехідного періоду

503

 

Географія

Актуальні питання методики навчання географії в умовах розбудови Нової української школи

504

 

Географія

Орієнтири шкільної географії: електронне навчання та  пленерні уроки

505

 

Географія

Впровадження модельних програм Нової української школи з географії. Діяльнісне навчання географії у 6 класі

506

 

Географія

Сучасні технології навчання географії

 

507

 

Математика

Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Частина 2

509

 

Математика

Зацікавлення математикою через розвиток креативного та критичного мислення учнів

510

 

Математика

Як і для чого розв’язувати нестандартні математичні проблеми із школярами

511

 

Математика

Впровадження Державного стандарту базової середньої освіти та модельних програм математичної галузі

512

 

Природнича галузь

Впровадження Державного стандарту базової середньої освіти та модельних програм природничої галузі

513

 

Фізика та астрономія

Тенденції  розвитку та шляхи вдосконалення сучасного уроку фізики в умовах реформування української освіти

515

 

Фізика та астрономія

Хакатон креативних ідей та інноваційних навичок комунікації

516

 

Фізика та астрономія

Розвиток наукового та творчого мислення учнів, як спосіб підвищення мотивації навчальної діяльності на уроках фізики та астрономії

517

 

Фізика та астрономія

Діяльнісний підхід на уроках фізики

518

 

Хімія

Комунікативні та інтерактивні методи навчання у курсі хімії закладу загальної середньої освіти

519

 

Хімія

Тенденції навчання хімії в Новій українській школі

520

 

Хімія

Розвиток креативності та творчих здібностей засобами хімічної науки як впровадження інноваційної компетентності

521

 

Хімія

Шкільний хімічний експеримент як засіб діяльнісного підходу в навчанні хімії

522

 

Кафедра суспільствознавчої освіти

 

Вихователі ГПД

Нові орієнтири у формуванні навичок ефективної комунікації в роботі вихователя групи продовженого дня

600

 

Вихователі ЗЗСО

Розвиток комунікативної компетентності учасників педагогічного процесу закладу загальної середньої освіти

601

 

Вихователі ЗЗСО

Формування професійних компетентностей вихователя

602

 

Вихователі спеціальних ЗО

Стратегія роботи вихователів спеціальних закладів в системі інклюзивної освіти

603

 

Громадянська освіта

Компетентнісне навчання громадянської освіти

604

 

Громадянська освіта

Нові орієнтири громадянської освіти: діяльнісний підхід до навчання громадянської освіти у новій українській школі

605

 

Захист України, Основи медичних знань

Діяльнісний підхід до вивчення «Захисту України» та «Основ медичних знань»

606

 

Захист України

Сучасні підходи до викладання курсу «Захист України»

607

 

Етика

Нові орієнтири у вивченні етики у 5-6 класах нової української школи: діяльнісний підхід

608

 

Історія

Громадянська та історична освіта: діяльнісний підхід до навчання історії у 5-6 класах за модельними програмами нової української школи

609

 

Історія

Онлайн-інструменти в роботі вчителя історії

610

 

Історія

Розвиток мислення на уроках історії

611

 

Керівники гуртків

Діяльнісний підхід у гуртковій роботі: методика ігрового навчання

612

 

Керівники гуртків

Використання інтерактивних методів змішаного навчання на гурткових заняття

613

 

Керівники гуртків

Розвиток творчих здібностей учнів на гурткових заняттях

614

 

Культура добросусідства, класні керівники 5-6 кл.

Особливості викладання предмета «Культура добросусідства» у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти

615

 

Педагоги-організатори, культорганізатори

Коучингові підходи і технології в роботі педагога-організатора для формування навичок ХХІ ст.

616

 

Педагоги-організатори, культорганізатори

Інтерактивні виховні технології в роботі педагога-організатора

617

 

Педагоги-організатори, культорганізатори

Організація учнівського самоврядування і змістовного дозвілля на засадах педагогіки партнерства

618

 

Правознавство

Компетентнісне навчання правознавства

619

 

Правознавство

«Нові орієнтири правової освіти: діяльнісний підхід до навчання правознавства у новій українській школі»

620

 

Християнська етика

Інтегроване навчання християнської етики

621

 

Християнська етика

Нові орієнтири у вивченні предметів морального спрямування: діяльнісний підхід до навчання християнської етики у новій українській школі.

622

 

Християнська етика

 

Компетентнісний підхід у навчанні християнської етики

623

 

Загальноосвітні курси

 

Педагогічні працівники

Мовно-комунікативна компетентність педагога Нової української школи 

102

 

Педагогічні працівники

Використання сучасних технологій для організації інформаційних процесів у професійній роботі педагогічного та науково-педагогічного працівника

315

 

Педагогічні працівники

Ресурсна валіза педагога

316

 

Педагогічні працівники

Організація змішаного навчання учнів з використанням онлайнових технологій навчання

317

 

Педагогічні працівники

Компетентнісні засади адаптації педагогів в умовах сьогодення

514

 

Педагогічні працівники

Емоційна компетентність учасників освітнього процесу

409

 

         

 

 


 

Тематика  8-годинних курсів підвищення кваліфікації

для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

2026, 2027, 2028 років атестації

Термін навчання : 2 дні

Вид навчання : без відриву від виробництва

 

Автор (и)

Категорія слухачів

Назва

Форма проведення

Номер теми

Кафедра гуманітарної освіти

Богосвятська А.-М., Пастушенко Н.

Для вчителів інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної)

Діяльнісний підхід до викладання інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) у 5-6 класах нової української школи

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

150

Богосвятська А.-М.,

Ковальова Л.

Для вчителів української мови та літератури, вчителів зарубіжної літератури

Інструменти і техніки формувального оцінювання на уроках мовно-літературної освітньої галузі

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

151

Ковальова Л.

Для вчителів зарубіжної літератури.

Діяльнісний підхід до навчання зарубіжної літератури в 5-6 класах Нової української школи

Дистанційна

152

Должикова Т.

Для всіх педагогічних працівників

Як стати компетентним мовцем: п’ять кроків до мети

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

153

Дільна О.

Для педагогічних працівників ЗЗСО, ЗПО та ЗДО.

Культура мовлення сучасного педагога

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.) або громадою

154

Дільна О.,

Должикова Т.

Для педагогічних працівників ЗЗСО, ПЗО та ЗДО.

Нова редакція українського правопису: що потрібно знати освітянам.

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.) або громадою

155

Третяк Н.

Для всіх педагогічних працівників

Медіакомпетенція як засіб створення середовища культурного й духовного зростання молоді

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

156

Михайлюк О.

Для педагогічних працівників ЗЗСО, ЗПО та ЗДО

Арттерапевтичні практики за мотивами українського модерну в контексті світової культури

Дистанційна

157

Кафедра освітньої політики

Козлова Л.

Для керівників педагогічних працівників ЗЗСО, дошкільної та позашкільної освіти

Атестація педагогічних працівників: виклики сьогодення та перспективи змін. Сертифікація

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.) або громадою

250

Сливка Є.

Для педагогічних працівників

Надання домедичної допомоги: що потрібно вміти кожному  учаснику освітнього процесу для збереження життя

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.) або громадою

251

Сороколіт Н.

Для учителів фізичної культури ЗЗСО, інструкторів з фізичного виховання ЗЗСО та ЗДО

Інклюзивне фізичне виховання

Дистанційна

252

Чушак Х.

Для керівників та заступників ЗЗСО

Формування культури академічної доброчесності у ЗЗСО: роль керівників та їхніх заступників

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.) або громадою

253

Саф'янюк З.

Для педагогічних працівників

Метод проєктів  у Новій українській школі в умовах дистанційного навчання

Дистанційна

254

Гургула Т.

Для керівників та заступників ЗЗСО

Як залучити фінансові ресурси для освітнього проєкту

Дистанційна

255

Пазюк С.

Для слухачів, які мають базові навички роботи з комп'ютером.

Цифрова школа або 8 простих кроків до цифровізації освітнього процесу

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.) або громадою

256

Бабій Г.

Для категорії директорів та заступників директорів ЗЗСО, 

Якість  освіти, як комплексна  оціночна категорія

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом(25-35 ос.) або громадою

258

Бабій Г.

Для директорів ЗЗСО.

Специфіка фінансово-економічних відносин у сфері загальної середньої освіти..

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

259

Кафедра педагогіки

Якимик О., Синя І., Суховерська І.

Педагогічні працівників ЗЗСО, ЗДО, ЗПО які мають початковий та середній рівні цифрової грамотності та бажають поглибити свої знання у цій сфері

Цифровий простір учителя в Новій українській школі

Дистанційна

350

Банах О., Кудрик Л.

Для учителів-предметників, вихователів та інших педагогічних працівників

Актуальність мудрости Г. Сковороди при творенні сучасного освітнього простору

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

351

Якимик О., Синя І., Суховерська І.

Для педагогічних працівників ЗЗСО, ЗДО, ЗПО які мають початковий та середній рівні цифрової грамотності та бажають поглибити свої знання у цій сфері в поєднанні з опануванням основ медіаосвіти

Цифрові технології інфо-медійного простору в роботі педагога

Дистанційна

353

Палюшок Л., Манько Н.

Для вчителів інформатики, які викладають предмет у базовій школі

Python у школі

Дистанційна

354

Палюшок Л., Манько Н.

Для всіх педагогічних працівників. Для успішного навчання на цих курсах необхідний середній рівень користування інформаційно-комунікаційними технологіями

Створюємо освітнє відео

Дистанційна

355

Палюшок Л., Манько Н.

Для вчителів інформатики та вчителів технологій, які будуть викладати інтегрований курс «Робототехніка» в 5 класі

Особливості викладання інтегрованого курсу «Робототехніка» у 5 класі Нової української школи»

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом(25-35 ос.) або громадою

356

Палюшок Л., Манько Н.

Для вчителів інформатики, які викладають предмет у старшій школі

Особливості викладання вибіркового модуля «Тривимірне моделювання» в старшій школі»

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом(25-35 ос.) або громадою

357

Кафедра природничо-математичної освіти

Лазорко М.

Для учителів природничих дисциплін та керівників гуртків туристсько-краєзнавчого та гуртків еколого-натуралістичного напряму

Екологічна грамотність  та популяризація здоров’язбереження в сучасному освітньому просторі

Дистанційна

550

Лазорко М.

Для педагогічних працівників усіх категорій

Нейронавчання: підходи, інструменти, практика

Дистанційна

551

Новикова  Н.

Для педагогічних працівників, психологів

Моральні основи статевого виховання

Дистанційна

552

Цогла О.

Для тих категорій педагогічних працівників, які прагнуть оволодіти методами організації робочого часу та раціонального використання ресурсів; готові оптимально зі змістом використовувати свій час, вдосконалити власну само організованість

Тайм – менеджмент, як дієвий інструмент ефективного використання часу педагога.

Дистанційна

553

Цогла О.

Для педагогічних працівників усіх категорій

Онлайн-безпека та дотримання принципів академічної доброчесності педагогічних працівників в період змішаного навчання.

Дистанційна

554

Зінкевич М.

Для вчителів географії

Діяльнісне навчання географії  та оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи.

Дистанційна

555

Бєлінська І., Шаповаловський О.

Для вчителів-предметників

Упровадження Державного стандарту базової середньої освіти та модельних програм математичної галузі.

Дистанційна

556

Турчинська О.

Для вчителів-предметників

Формування громадянської компетентності  школярів на уроках курсу «Пізнаємо природу» 5-6 класи»

Дистанційна

557

Савчин М.

Для вчителів хімії

Розвиток дивергентного мислення та методика тренінгів як набуття професійно-педагогічної компетентності

Дистанційна

558

Савчин М.

Для вчителів хімії

Актуальні проблеми екології та  сучасні завдання «Зеленої хімії»

Дистанційна

559

Максимович З.

Коваль Г.

Для вчителів фізики та астрономії усіх кваліфікаційних категорій

Досліди та експерименти як чинники розкриття таємниць природи.

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом(25-35 ос.) або громадою

560

Максимович З.,

Микитеєк О.

Для вчителів фізики та астрономії усіх кваліфікаційних категорій

Фізика і STEM: в школі і вдома.

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

561

Барна М.

Для вчителів математики 5-6 класів, керівників ЗЗСО, педагогічних працівників різних категорій

Виклики щодо оцінювання у 5-6 класах та інструменти для здійснення переходу від рівневого до бального оцінювання у процесі навчання математики

Дистанційна

562

Кафедра практичної психології

Бамбурак Н.

Для всіх категорій педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти

Психологія протистояння впливу, нападу та маніпулюванню

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

450

Бамбурак Н.

Для всіх категорій педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти

Розлад з дефіцитом уваги та гіперактивністю: практичні рекомендації у здійсненні освітнього процесу

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

451

Корнієнко І.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Психологія травматичного стресу. Формування стресостійкості особистості в умовах військового стану

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

452

Корнієнко І.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Профілактика емоційного та професійного вигорання педагога

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

453

Химко М.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Агресивна поведінка школярів. Основні психокорекційні прийоми (тренінг-практикум)

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

454

Єфімова С.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Конструктивна взаємодія з учасниками освітнього процесу

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

455

Єфімова С.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Методи управління власними емоційними станами

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

456

Корнієнко І.

Бамбурак Н.

Химко М.

Єфімова С.

Глазунова К.

Марунич Л.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Мотивація та стимулювання учнів у класах з інклюзивним навчанням

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

458

Корнієнко І.

Бамбурак Н.

Химко М.

Єфімова С.

Глазунова К.

Марунич Л.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

457

Кафедра суспільствознавчої освіти

Кудрик Л.

Для класних керівників, педагогів-організаторів, вихователів, психологів, соціальних педагогів, учителів-предметників

Техніки педагогічного коучингу у вихованні і самовихованні школярів.

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

650

Кудрик Л.

Для класних керівників, педагогів-організаторів, вихователів, психологів, соціальних педагогів, учителів-предметників, інших педагогічних працівників

Розвиток емоційного інтелекту, стресостійкості і резильєнтності суб’єктів освітнього процесу.

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

651

Суховерська І.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Тьюторство як форма педагогічного супроводу  обдарованих дітей в закладах освіти.

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

652

Суховерська І.,

Сохань Г.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Комунікація педагогів та батьків у віртуальному просторі: цінності та проблеми цифрової безпеки.

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

653

Сохань Г

Гусаков І.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Розвиток громадянських компетентностей учнів.

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

654

Сохань Г

Гусаков І.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Демократичний урок у сучасній школі: методика проведення.

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

655

Васильків І.

Для вчителів історії

Оцінювально-аналітична компетентність учителів історії. Формувальне оцінювання: від теорії до практики.

Дистанційна

656

Васильків І.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Інструменти і техніки для ефективного навчання

Дистанційна

657

Баханов К.

Для вчителів історії

Інфографічний супровід процесу навчання історії в школі.

Дистанційна

658

Баханов К.

Для вчителів історії

Гейміфікація навчальних занять з історії в школі.

Дистанційна

659

Танчин І.

Баханов К.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Гейміфікація навчального процесу в школі

Дистанційна

660

 

Приєднані файли
Для педпрацівників ЗЗСО.docx

Останнє опубліковане

22.09.2023
НАРАДА ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У 5-х та 6-х КЛАСАХ НУШ

НАРАДА ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У 5-х та 6-х КЛАСАХ НУШ

18.09.2023
ПРОВЕДЕНО ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ПРОВЕДЕНО ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

21.08.2023
НАВЧАЄМОСЯ І ВЧИМО ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ

НАВЧАЄМОСЯ І ВЧИМО ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ

11.07.2023
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ТА РОЛЬ ЦПРПП

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ТА РОЛЬ ЦПРПП

30.06.2023
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ОБЛІК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 2023 РОЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ОБЛІК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 2023 РОЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ