Для педпрацівників ЗДОТематика  30-годинних курсів підвищення кваліфікації  педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

2024, 2025, 2026 років атестації

Термін навчання : 4 дні

Вид навчання:  з відривом від виробництва.

 

Категорія педагогічних працівників

Назва програми

Номер теми

Директори ЗДО

Управління закладом дошкільної освіти в умовах автономії та децентралізації

306

Директори ЗДО

Базові чинники забезпечення якості дошкільної освіти

307

Вихователі-методисти ЗДО

Нові професійні ролі і завдання сучасного

вихователя-методиста закладу дошкільної освіти

303

Вихователі-методисти ЗДО

Освітнє дитинство: доступне та якісне дошкілля

304

Вихователі-методисти ЗДО

Внутрішня система забезпечення якості дошкільної освіти:

методична складова

305

Вихователі ЗДО

Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти

300

Вихователі ЗДО

Оновлення змісту освітнього процесу в контексті Базового компоненту дошкільної освіти

301

Вихователі ЗДО

Забезпечення якості дошкільної освіти

302

Музичні керівники ЗДО

Нові орієнтири дошкільної мистецької освіти: діяльнісний підхід до музичного виховання в умовах упровадження нової української школи

108

Інструктори фізичної культури ЗДО

Розвиток ключових компетентностей дітей дошкільного віку засобами фізичного виховання

216

Вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи ЗДО

Розвивальні, проективні та інтерактивні методики в корекційній роботі з дітьми з ООП 

402

Вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи ЗДО

Сучасні підходи до організації психолого-педагогічного діагностичного обстеження мовлення дітей з особливими освітніми потребами

403

Вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи ЗДО

Психологічні компетентності вчителя-дефектолога 

404

Практичні психологи, вчителі психології

Розвиток емоційно-етичної компетентності практичного психолога

410

Практичні психологи, вчителі психології

Психологічний супровід створення безпечного середовища у закладі освіти

411

Практичні психологи, вчителі психології

Актуальні напрями діяльності практичного психолога

412

Практичні психологи, вчителі психології

Травма війни: психологія травмуючих ситуацій та психологічний супровід учасників освітнього процесу

413

Керівники гуртків

Діяльнісний підхід у гуртковій роботі: методика ігрового навчання

612

Керівники гуртків

Використання  інтерактивних методів змішаного навчання на гурткових заняття

613

Керівники гуртків

Розвиток творчих здібностей учнів на гурткових заняттях

614

Асистенти вихователя, педагогічні працівники

Особистісний розвиток, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти

400

Педагогічні працівники

Використання сучасних технологій для організації інформаційних процесів у професійній роботі педагогічного та науково-педагогічного працівника

315

Педагогічні працівники

Ресурсна валіза педагога

316

Педагогічні працівники

Емоційна компетентність учасників освітнього процесу

409

Педагогічні працівники

Компетентнісні засади адаптації педагогів в умовах сьогодення

514

Тематика  8-годинних курсів підвищення кваліфікації

для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

2027, 2028 років атестації

Термін навчання : 2 дні

Вид навчання:  без відриву від виробництва

 

Автор (и)

Категорія слухачів

Назва

Форма проведення

Номер теми

 

Кафедра гуманітарної освіти

Должикова Т.

Для всіх педагогічних працівників

Як стати компетентним мовцем: п’ять кроків до мети

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом(25-35 ос.) або громадою

153

 

Дільна О.

Для педагогічних працівників ЗЗСО, ЗПО та ЗДО.

Культура мовлення сучасного педагога

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

154

 

Дільна О.,

Должикова Т.

Для педагогічних працівників ЗЗСО, ЗПО та ЗДО.

Нова редакція українського правопису: що потрібно знати освітянам.

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

155

 

Третяк Н.

Для всіх педагогічних працівників

Медіакомпетенція як засіб створення середовища культурного й духовного зростання молоді

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

156

 

Михайлюк О.

Для педагогічних працівників ЗЗСО, ЗПО та ЗДО

Арттерапевтичні практики за мотивами українського модерну в контексті світової культури

Дистанційна

157

 

Кафедра освітньої політики

Козлова Л.

Для керівників педагогічних працівників ЗЗСО, дошкільної та позашкільної освіти

Атестація педагогічних працівників: виклики сьогодення та перспективи змін. Сертифікація

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

250

 

Сливка Є.

Для педагогічних працівників

Надання домедичної допомоги: що потрібно вміти кожному  учаснику освітнього процесу для збереження життя

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

251

 

Сороколіт Н.

Інструкторів з фізичного виховання ЗЗСО та ЗДО

Інклюзивне фізичне виховання

Дистанційна

252

 

Саф'янюк З.

Для педагогічних працівників

Метод проєктів  у Новій українській школі в умовах дистанційного навчання

Дистанційна

254

 

Кафедра педагогіки

Якимик О., Синя І., Суховерська І.

Педагогічні працівників ЗЗСО, ЗДО, ЗПО які мають початковий та середній рівні цифрової грамотності та бажають поглибити свої знання у цій сфері

Цифровий простір учителя в Новій українській школі

Дистанційна

350

 

Банах О., Кудрик Л.

Для учителів-предметників, вихователів та інших педагогічних працівників

Актуальність мудрости Г. Сковороди при творенні сучасного освітнього простору

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

351

 

Банах О., Лужецька А.

Для педагогічних працівників ЗДО

Організація освітнього середовища в закладах дошкільної освіти за критеріями якості методики ECERS-3

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

352

 

Якимик О., Синя І., Суховерська І.

Для педагогічних працівників ЗЗСО, ЗДО, ЗПО які мають початковий та середній рівні цифрової грамотності та бажають поглибити свої знання у цій сфері в поєднанні з опануванням основ медіаосвіти

Цифрові технології інфо-медійного простору в роботі педагога

Дистанційна

353

 

Палюшок Л., Манько Н.

Для всіх педагогічних працівників. Для успішного навчання на цих курсах необхідний середній рівень користування інформаційно-комунікаційними технологіями

Створюємо освітнє відео

Дистанційна

355

 

Кафедра природничо-математичної освіти

Лазорко М.

Для педагогічних працівників усіх категорій

Нейронавчання: підходи, інструменти, практика

Дистанційна

551

 

Кафедра практичної психології

Бамбурак Н.

Для всіх категорій педагогічних працівників ЗДО та ЗЗСО

Психологія протистояння впливу, нападу та маніпулюванню

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

450

 

Бамбурак Н.

Для всіх категорій педагогічних працівників ЗДО та ЗЗСО

Розлад з дефіцитом уваги та гіперактивністю: практичні рекомендації у здійсненні освітнього процесу

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

451

 

Корнієнко І.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Психологія травматичного стресу. Формування стресостійкості особистості в умовах військового стану

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

452

 

Корнієнко І.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Профілактика емоційного та професійного вигорання педагога

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

453

 

Химко М.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Агресивна поведінка школярів. Основні психокорекційні прийоми (тренінг-практикум)

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом(25-35 ос.) або громадою

454

 

Єфімова С.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Конструктивна взаємодія з учасниками освітнього процесу

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом(25-35 ос.) або громадою

455

 

Єфімова С.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Методи управління власними емоційними станами

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

456

 

Корнієнко І.

Бамбурак Н.

Химко М.

Єфімова С.

Глазунова К.

Марунич Л.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Мотивація та стимулювання учнів у класах з інклюзивним навчанням

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

458

 

Корнієнко І.

Бамбурак Н.

Химко М.

Єфімова С.

Глазунова К.

Марунич Л.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

Дистанційна, очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

457

 

Кафедра суспільствознавчої освіти

Кудрик Л.

Для класних керівників, педагогів-організаторів, вихователів, психологів, соціальних педагогів, учителів-предметників, інших педагогічних працівників

Розвиток емоційного інтелекту, стресостійкості і резильєнтності суб’єктів освітнього процесу

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

651

 

Суховерська І.,

Сохань Г.

Для всіх категорій педагогічних працівників

Комунікація педагогів та батьків у віртуальному просторі: цінності та проблеми цифрової безпеки

Дистанційна,  очно-дистанційна (очна) при умові вибору одним закладом (25-35 ос.)або громадою

653

 

 

Приєднані файли
Для педпрацівників ЗДО.docx

Останнє опубліковане

22.09.2023
НАРАДА ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У 5-х та 6-х КЛАСАХ НУШ

НАРАДА ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У 5-х та 6-х КЛАСАХ НУШ

18.09.2023
ПРОВЕДЕНО ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ПРОВЕДЕНО ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

21.08.2023
НАВЧАЄМОСЯ І ВЧИМО ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ

НАВЧАЄМОСЯ І ВЧИМО ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ

11.07.2023
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ТА РОЛЬ ЦПРПП

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ТА РОЛЬ ЦПРПП

30.06.2023
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ОБЛІК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 2023 РОЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ОБЛІК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 2023 РОЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ