НАВЧАЛИСЯ ФОРМУВАТИ ЧИТАЦЬКІ ВМІННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИНАВЧАЛИСЯ ФОРМУВАТИ ЧИТАЦЬКІ ВМІННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Про те, що нашим підліткам не вдається вдумливо занурюватися у зміст текстів, критично їх осмислювати, пропонувати розв’язання проблем на основі аналізу прочитаного, визнано результатами міжнародного дослідження PISA, проведеного в 2022 році. Воно засвідчило різке зниження рівня читацької грамотності серед українських здобувачів освіти в порівнянні з аналогічним дослідженням 2018 року ( різниця - 38 відсотків!)

Зрозуміло, що такі результати можна пояснити труднощами реалізації освітнього процесу в умовах війни, кількарічного дистанційного навчання, тривог і тривожності… І все ж бачимо тенденцію збайдужіння дітей до читання, до книги під тотальним наступом гаджетів. Читацька грамотність - це не лише про вміння і компетентності в галузі літератури, це про успішність особистості в соціумі.

Про ці та інші проблеми реалізаціїі реформи Нової української школи йшлося під час курсів учителів української мови і літератури в першому (адаптаційному) циклі 5-6 класах ЗЗСО. Педагоги Червоноградської та Великомостівської ТГ в режимі змішаного навчання під керівництвом тренерок Антоніни Остапчук, Оксани Цьох та Надії Пащук, які попередньо навчалися у   працівників ЛОІППО, обговорювали проблеми реалізації діяльнісного підходу, аналізували наявні вправи в підручниках та їх відповідність навчанню, орієнтованому на результат, запланований у Держстандарті; шукали шляхи подолання освітніх втрат.

Працюючи в групах, учителі створювали множинні тексти та формулювали такі запитання до них, за допомогою яких учні змогли б вчитуватися уважно, порівнювати, шукати спільне та відмінне, робити висновки. Зацікавили слухачів курсів такі форми роботи, як диктанти на запам’ятовування в групі, формулювання запитань до теми за допомогою  кубика Блума, чітке розуміння та виконання інструкційних карток, нетрадиційні форми об’єднання у групи,  рефлексія за кодовим словом «ІДЕЯ» тощо.

Формування читацьких компетентностей і наскрізних умінь працювати з різними видами текстів, у тому числі з медіатекстами, - нагальна потреба сьогодення, і це завдання не лише для вчителів-філологів. Тому підвищення професійних компетентностей педагогів різного фаху з цієї проблеми – на часі.

Дякуємо дирекції Великомостівського ліцею та Гімназі № 12 за створення належних умов для проведення курсів учителів української мови і літератури.

Надія Пащук, консультантка ЦПРПП


Останнє опубліковане

19.06.2024
НАВЧАЛИСЯ ФОРМУВАТИ ЧИТАЦЬКІ ВМІННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

НАВЧАЛИСЯ ФОРМУВАТИ ЧИТАЦЬКІ ВМІННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

18.06.2024
УРОКИ ЗАВЕРШИЛИСЯ, А ВЧИТЕЛІ ІСТОРІЇ ВЧИЛИСЯ, І ВЧИЛИСЯ…

УРОКИ ЗАВЕРШИЛИСЯ, А ВЧИТЕЛІ ІСТОРІЇ ВЧИЛИСЯ, І ВЧИЛИСЯ…

17.06.2024
«ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ НУШ: ЗАВЕРШЕННЯ АДАПТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ»

«ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ НУШ: ЗАВЕРШЕННЯ АДАПТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ»

06.06.2024
ВИШКІЛ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ПРЕДМЕТА ЗАХИСТ УКРАЇНИ ТА КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ СОКІЛ «ДЖУРА»

ВИШКІЛ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ПРЕДМЕТА ЗАХИСТ УКРАЇНИ ТА КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ СОКІЛ «ДЖУРА»

31.05.2024
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ