Для педпрацівників ЗПОТематика курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників ЗО (8,15,30,36 год.)

Шифр Кафедра Назва курсу Годин Пропонована форма (очна, очно-дистанційна, дистанційна) Місце проведення (на виїзді, на базі інституту)
100 КГО Професійний розвиток вчителя англійської мови в умовах упровадження нової української школи 30.00 очна, очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту чи на виїзді
101 КГО Нові орієнтири освітньої галузі «іноземні мови»: діяльнісний підхід до навчання англійської мови в 5-6 класах нової української школи 30.00 очна, очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
103 КГО Розвиток предметно-методичної та цифрової компетентностей на уроках зарубіжної літератури (основна та старша школа) 30.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
104 КГО Нові орієнтири мовно-літературної освіти: діяльнісний підхід до навчання зарубіжної літератури в 5-6 класах нової української школи 30.00 очна, очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
105 КГО Нові орієнтири мовно-літературної освіти: діяльнісний підхід до навчання інтегрованого мовно-літературного курсу (українська мова, українська та зарубіжна літератури) в 5-6 класах нової української школи 30.00 очна, очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
106 КГО Нові орієнтири вивчення освітньої галузі «Іноземна мова»: Діяльнісний підхід до вивчення іспанської мови у 5 – 6 класах Нової української школи 30.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
107 КГО Нові орієнтири мистецької освіти: діяльнісний підхід до навчання мистецтва у новій українській школі 30.00 очна, очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
108 КГО Нові орієнтири дошкільної мистецької освіти: діяльнісний підхід до музичного виховання в умовах упровадження нової української школи 30.00 очна, очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
109 КГО Нові орієнтири мистецької освіти: діяльнісний підхід до навчання музичного мистецтва в 5-6 класах нової української школи 30.00 очна, очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
111 КГО Дидактична структура та принципи організації сучасного уроку німецької мови у світлі вимог комунікативної методики та компетентнісно орієнтованого навчання 30.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
112 КГО Нові орієнтири вивчення освітньої галузі «Іноземна мова»: діяльнісний підхід до вивчення німецької мови у 5 – 6 класах Нової української школи 30.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
113 КГО Нові орієнтири образотворчої освіти: діяльнісний підхід до навчання образотворчого мистецтва у 5-6 класах нової української школи 30.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
114 КГО Сучасні підходи до вивчення польської мови в умовах нової української школи 30.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
115 КГО Професійний розвиток учителя польської мови в умовах впровадження Нової української школи 30.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
116 КГО Комунікативно-діяльнісний підхід у навчанні української мови та літератури 30.00 очна, очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту чи на виїзді
117 КГО Українська мова та література в 5-6 класах нової української школи: модель активного навчання. 30.00 очна, очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту чи на виїзді
118 КГО Нові орієнтири вивчення освітньої галузі «Іноземна мова»: діяльнісний підхід до вивчення французької мови у 5 – 6 класах Нової української школи 30.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
120 КГО Розвиток мовно-комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови за новим Державним стандартом базової середньої освіти. 36.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
121 КГО «Розвиток читацької грамотності учнів на уроках зарубіжної літератури за новим Державним стандартом базової середньої освіти». 36.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
122 КГО Конструювання музичного заняття за вимогами нового Державного стандарту дошкільної освіти. 36.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
123 КГО «Конструювання сучасного уроку музичного мистецтва за модельними програмами НУШ». 36.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
124 КГО Робота з текстом на уроках мовно-літературної освітньої галузі. 36.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
125 КГО Конструювання сучасного уроку мистецтва за модельними програмами НУШ 36.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
150 КГО Діяльнісний підхід до викладання інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) у 5-6 класах нової української школи 8.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
151 КГО Інструменти і техніки формувального оцінювання на уроках мовно-літературної освітньої галузі 8.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
153 КГО Як стати компетентним мовцем: п’ять кроків до мети 8.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
154 КГО Культура мовлення сучасного педагога 8.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
155 КГО Нова редакція українського правопису: що потрібно знати освітянам 8.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
156 КГО Медіакомпетенція як засіб створення середовища культурного й духовного зростання молоді 8.00 дистанційна  
157 КГО Арттерапевтичні практики за мотивами українського модерну в контексті світової культури 8.00 очно-дистанційна, або дистанційна очний день - на базі інституту
158 КГО Нейромережі та штучний інтелект для створення навчального контенту 8.00 дистанційна  
159 КГО Інструменти і техніки планування уроку з англійської мови 8.00 дистанційна  
200 КОП Професійні компетентності заступників директорів в умовах Нової української школи: виховна робота 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
201 КОП Професійні компетентності заступників директорів в умовах Нової української школи: навчально-методична робота 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
202 КОП Управлінська діяльність новопризначених заступників керівників закладів загальної середньої освіти в умовах Нової української школи 66.00 очно-дистанційна на базі інституту
203 КОП Зміна культури оцінювання в новій українській школі й упровадження формувального оцінювання у середній та старшій школі: роль адміністрації ЗЗСО 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
204 КОП Управлінська діяльність керівників ЗЗСО та впровадження НУШ у 7-9 класах 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
205 КОП Управлінська діяльність керівника закладу загальної середньої освіти в умовах автономії та децентралізації 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
206 КОП Управлінська діяльність новопризначених керівників ЗЗСО в умовах Нової української школи 96.00 очно-дистанційна на базі інституту
209 КОП Розвиток ключових компетентностей учнів при викладанні предмета «Основи здоров’я» 30.00 дистанційна, очно-дистанційна на базі інституту
210 КОП Викладання інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та добробут» в Новій українській школі у 5-6-х класах (адаптаційний цикл) 36.00 дистанційна, очно-дистанційна на базі інституту
211 КОП «Нові підходи у викладанні трудового навчання та технологій» 30.00 дистанційна, очно-дистанційна на базі інституту
213 КОП «Викладання предмета «Технології» у Новій українській школі у 5–6 класах» 30.00 дистанційна, очно-дистанційна на базі інституту
214 КОП Особливості викладання предмета «Фізична культура» в Новій українській школі у 5-6 класах 30.00 дистанційна, очно-дистанційна на базі інституту
215 КОП Методика навчання новітніх варіативних модулів модельної навчальної програми з фізичної культури 30.00 дистанційна, очно-дистанційна на базі інституту
216 КОП Розвиток ключових компетентностей дітей дошкільного віку засобами фізичного виховання: програма підвищення кваліфікації інструкторів фізичної культури закладів дошкільної освіти 30.00 дистанційна, очно-дистанційна на базі інституту
217 КОП Розвиток ключових компетентностей дітей НУШ через фізкультурну освітню галузь 30.00 дистанційна, очно-дистанційна на базі інституту
218 КОП Формування фізкультурної грамотності учнів 30.00 дистанційна, очно-дистанційна на базі інституту
221 КОП КПК для вчителів трудового навчання та технологій «Викладання предмета «Технології» у Новій українській школі у 7 – 9 класах» 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
222 КОП Здорова школа: ролі та ресурси. 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
223 КОП Якість освіти в Новій українській школі 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
224 КОП Інтегрований курс «Здоров'я, безпека та добробут» у Новій українській школі (7- 9 клас / предметний цикл). Особливості викладання у 7 класі 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
225 КОП Безпечна і здорова школа: освітнє середовище у воєнний/повоєнний час. 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
226 КОП «Фізична культура». Особливості викладання у 7-9 класах Нової української школи 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
227 КОП Лікувальна фізкультура для дітей з особливими освітніми потребами 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
251 КОП Надання домедичної допомоги: що потрібно вміти кожному учаснику освітнього процесу для збереження життя 8.00 очна на виїзді, на базі інституту
252 КОП Інклюзивне фізичне виховання 15.00 дистанційна  
253 КОП Формування культури академічної доброчесності у ЗЗСО: роль керівників та їхніх заступників 8.00 очна, очно-дистанційна, дистанційна на виїзді, на базі інституту
254 КОП Метод проєктів у Новій українській школі в умовах дистанційного навчання (технології) 8.00 дистанційна  
255 КОП Як залучити фінансові ресурси для освітнього проєкту 8.00 дистанційна  
259 КОП Специфіка фінансово-економічних відносин у сфері загальної середньої освіти 8.00 дистанційна  
260 КОП Розбудова інклюзивного освітнього середовища та управлінський супровід інклюзивного навчання у ЗЗСО 15.00 дистанційно  
261 КОП Чат GPT у роботі вчителя: виклики та можливості 8.00 дистанційна  
262 КОП Чат GPT у роботі освітнього управлінця: виклики та можливості 8.00 дистанційна  
263 КОП Результати PISA 2022: що варто знати та врахувати шкільним управлінцям 8.00 очна, очно-дистанційна, дистанційна на виїзді, на базі інституту
264 КОП Всеукраїнська школа онлайн в дії. Викладання предмету “Основи здоров’я” (8-9 клас) 8.00 дистанційна  
265 КОП Підприємливість та фінансова грамотність 8.00 очна на виїзді, на базі інституту
266 КОП Документообіг у школі 8 дистанційна  
267 КОП Атестація педагогічних працівників: виклики сьогодення та перспективи змін. Сертифікація 8.00    
300 КПЕД Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти 30.00 очна  
301 КПЕД Оновлення змісту освітнього процесу в контексті Базового компоненту дошкільної освіти 30.00 очна  
302 КПЕД Забезпечення якості дошкільної освіти 30.00 очна  
304 КПЕД Освітнє дитинство: доступне та якісне дошкілля 30.00 очна на базі інституту
305 КПЕД Внутрішня система забезпечення якості дошкільної освіти: методична складова 30.00 очна  
306 КПЕД Управління закладом дошкільної освіти в умовах автономії та децентралізації 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
307 КПЕД БАЗОВІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
308 КПЕД Бази даних. Методика викладання вибіркового модуля «Бази даних 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
309 КПЕД «Графічний дизайн» та «Комп’ютерна анімація» 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
310 КПЕД Методика викладання теми «Алгоритмізація і програмування» в курсі інформатики базової школи 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
311 КПЕД Особливості викладання інформатики в 5 класі в умовах НУШ 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
313 КПЕД Академічна свобода в НУШ: виклики та переваги (теорія і практика) 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
314 КПЕД Педагогіка партнерства – шлях до якісної освіти 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
315 КПЕД Використання сучасних технологій для організації інформаційних процесів у професійній роботі педагогічного та науково-педагогічного працівника 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
316 КПЕД Ресурсна валіза педагога 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
318 КПЕД Методика викладання вибіркового модуля «Веб-технології» 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
320 КПЕД Діяльнісний підхід у розвитку дитини дошкільного віку: сутність та особливості реалізації 36.00 очно-дистанційна,очна на базі інституту
321 КПЕД Практика інклюзії в закладі дошкільної освіти 30.00    
322 КПЕД Розвиток демократичної культури в дошкільному закладі 36.00 очна на базі інституту
323 КПЕД Формування та розвиток ключових компетентностей молодшого школяра 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
324 КПЕД Використання інформаційно-комунікаційних  технологій навчання у закладах передвищої та професійної  освіти 30.00 очно-дистанційна на базі інституту, на виїзді
350 КПЕД Цифровий простір учителя НУШ 8.00 очна, дистанційна на базі інституту, на виїзді
352 КПЕД Організація освітнього середовища в закладах дошкільної освіти за критеріями якості методики ECERS-3 8.00 очна на базі інституту
353 КПЕД Цифрові технології інфомедійного простору в роботі педагога 8.00 очна, дистанційна на базі інституту, на виїзді
355 КПЕД Створюємо освітнє відео 8.00 очна  
356 КПЕД Особливості викладання інтегрованого курсу «Робототехніка» у 5 класі Нової української школи 8.00 очна на базі інституту 
359 КПЕД Профорієнтаційна робота педагога в сучасному освітньому процесі 8.00 дистанційна  
400 КПП Особистісний розвиток, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної дошкільної та середньої освіти 30.00 очно-дистанційна  на базі інституту
401 КПП Психолого-педагогічна характеристика дітей з особливими освітніми потребами та особливості роботи з ними в умовах інклюзивного закладу освіти. 30.00 очно-дистанційна  на базі інституту
403 КПП Сучасні підходи до організації психолого-педагогічного обстеження 30.00 очно-дистанційна  на базі інституту
404 КПП Психологічні компетентності вчителя-дефектолога (для вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів дошкільних, шкільних навчальних закладів, та логопедів і дефектологів закладів системи охорони здоров’я) 30.00 очно-дистанційна  на базі інституту
406 КПП Актуальні напрями діяльності соціального педагога (для соціальних педагогів) 30.00 очно-дистанційна  на базі інституту
407 КПП Розвиток HardSkills та SoftSkіlls (професійних і особистісних навичок) соціальних педагогів 36.00 очно-дистанційна  на базі інституту
408 КПП Ненасильницьке спілкування-фасилітація-медіація у професійній культурі фахівців «людина-людина». 30.00 очно-дистанційна  на базі інституту
409 КПП Емоційна компетентність учасників освітнього процесу 36.00 очно-дистанційна  на базі інституту
410 КПП Розвиток емоційно-етичної компетентності практичного психолога (для практичних психологів, вчителів психології ) 30.00 очно-дистанційна  на базі інституту
411 КПП Психологічний супровід створення безпечного середовища у закладі освіти (для практичних психологів, вчителів психології ) 30.00 очно-дистанційна  на базі інституту
412 КПП Актуальні напрями діяльності практичного психолога 36.00 очно-дистанційна  на базі інституту
413 КПП Травма війни: психологія травмуючи ситуацій та психологічний супровід учасників освітнього процесу (для практичних психологів, вчителів психології) 30.00 очно-дистанційна  на базі інституту
416 КПП Організація освітнього простору для дітей з порушенням слуху в умовах загальної середньої освіти 30.00 очно-дистанційна  на базі інституту
417 КПП Формування розуміння мовлення як компоненту діяльності у дітей з особливими освітніми потребами 30.00 очно-дистанційна  на базі інституту
418 КПП Сутність та професійний зміст логопедичної роботи з немовленнєвою дитиною. 30.00 очно-дистанційна  на базі інституту
453 КПП Складний учень в класі: тренінг формування взаємодії та мотивації 8.00 дистанційна   
454 КПП Агресивна поведінка школярів. Основні психокорекційні прийоми (тренінг-практикум) 8.00 дистанційна   
459 КПП Психолого-педагогічні особливості співпраці з дітьми з особливими освітніми потребами в процесі логопедичного заняття 8.00 дистанційно  
460 КПП Психологічна підтримка учасників освітнього процесу. Педагогічні працівники ЗЗСО та ЗДО 15.00 дистанційно  
461 КПП Фахове впровадження та організація інклюзивної освіти 15.00 дистанційно  
462 КПП Організація освітнього простору для дітей з порушенням слуху в умовах ЗДО 8.00 очно-дистанційна (4 год дистанційно + 4 год очно)  
500 КПМО Біологія: маркер інновацій та ключових тенденцій в освітньому просторі 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
501 КПМО Біологія. Освітній маркер: сучасні підходи, технології, досвід 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
502 КПМО Біологія: екологізація освітнього процесу 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
503 КПМО Шкільна біологічна освіти перехідного періоду 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
505 КПМО Орієнтири шкільної географії: електронне навчання та пленерні уроки 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
506 КПМО Впровадження модельних програм Нової української школи з географії. Діяльнісне навчання географії у 6 класі 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
510 КПМО Зацікавлення математикою через розвиток креативного та критичного мислення учнів 30.00 дистанційна на базі інституту
511 КПМО Як і для чого розв’язувати нестандартні математичні проблеми із школярами 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
514 КПМО Компетентнісні засади адаптації педагогів в умовах сьогодення 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
517 КПМО Розвиток наукового та творчого мислення учнів, як спосіб підвищення мотивації навчальної діяльності на уроках фізики та астрономії 30.00 дистанційна на базі інституту
518 КПМО Діяльнісний підхід на уроках фізики 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
523 КПМО Зміни у методиці викладання географії у 7 класі Нової української школи 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
524 КПМО Формування математичної грамотності учнів 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
525 КПМО Формування природничо-наукової грамотності учнів на уроках фізики та астрономії. 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
526 КПМО Біологія у 7 класі Нової української школи: новації, підходи, пріорітети 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
527 КПМО Сучасний урок математики. Методика. Дидактика. Зміст 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
528 КПМО Використання інноваційних технологій навчання хімії в Новій українській школі. 36.00 дистанційна на базі інституту
529 КПМО Фізика. 7 клас. Зміни чи нові підходи 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
550 КПМО Екологічна грамотність та популяризація здоров’язбереження в сучасному освітньому просторі 8.00 очно-дистанційна на базі інституту
551 КПМО Нейронавчання: підходи, інструменти, практика 8.00 очно-дистанційна на базі інституту
552 КПМО Моральні основи статевого виховання 8.00 очно-дистанційна на базі інституту
553 КПМО Тайм – менеджмент, як дієвий інструмент ефективного використання часу педагога 8.00 очно-дистанційна на базі інституту
555 КПМО Діяльнісне навчання географії та оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи 8.00 очно-дистанційна на базі інституту
560 КПМО Досліди та експерименти як чинники розкриття таємниць природи 8.00 очно-дистанційна на базі інституту
561 КПМО Фізика і STEM: в школі і вдома 8.00 очно-дистанційна на базі інституту
562 КПМО Виклики щодо оцінювання у 5-6 класах та інструменти для здійснення переходу від рівневого до бального оцінювання у процесі навчання математики 8.00 очно-дистанційна на базі інституту
565 КПМО Застосування програми динамічного моделювання GEOGEBRA на уроках математики 8.00 очно-дистанційна, дистанційна на базі інституту
566 КПМО Екоосвітні уроки як модель навчання у довкіллі 8.00 очно на базі притулку "Домажир"
567 КПМО Особливості викладання географії у 7 класі Нової української школи 8.00 очно-дистанційна на базі інституту
568 КПМО Сертифікація – траєкторія професійного зростання вчителів математики 5-6 класів НУШ 8.00 очно-дистанційна на базі інституту
569 КПМО Зміцнюємо імунітет 8.00 очно-дистанційна на базі інституту
570 КПМО Проєктна діяльність на уроках фізики 8.00 очно-дистанційна на базі інституту
571 КПМО Візуалізація сучасного уроку з природничо-математичних дисциплін. Он-лайнові симуляції 8.00 очно-дистанційна на базі інституту
572 КПМО Організація безпечного освітнього середовища і впровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках хімії і в позаурочний час. 8.00 дистанційна на базі інституту
607 КСО Сучасні підходи до викладання курсу “Захист України” 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
609 КСО Громадянська та історична освіта: діяльнісний підхід до навчання історії у 5-6 класах за модельними програмами нової української школи. 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
610 КСО Онлайн-інструменти в роботі вчителя історії 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
611 КСО Розвиток мислення на уроках історії 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
612 КСО Діяльнісний підхід у гуртковій роботі: методика ігрового навчання 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
613 КСО Інтерактивні технології навчання на гурткових заняття 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
614 КСО Розвиток творчих здібностей учнів на гурткових заняттях 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
617 КСО Інтерактивні виховні технології в роботі педагога-організатора 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
618 КСО Організація учнівського самоврядування і змістовного дозвілля на засадах педагогіки партнерства 30.00 очна, очно-дистанційна, дистанційна на базі інституту
621 КСО Інтегроване навчання християнської етики 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
623 КСО Компетентнісний підхід у навчанні християнської етики 30.00 очно-дистанційна на базі інституту
624 КСО Інтеграція української етнопедагогіки в сучасний виховний процес 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
625 КСО Реалізація діяльнісного підходу на уроках правознавства шляхом розв’язування практичних завдань 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
626 КСО Нестандартні підходи до організації сучасного уроку 30.00 очна, очно-дистанційна, дистанційна на базі інституту
627 КСО Ігри у виховному процесі: діяльнісний підхід 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
628 КСО Діяльнісний підхід як основа формування ключових компетентностей при вивченні курсів громадянської освіти 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
629 КСО Діяльнісний підхід до навчання історії у 7-9 класах за модельними програмами нової української школи. 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
630 КСО Учнівське самоврядування в дії 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
631 КСО Формування професійних компетентностей вихователя. 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
632 КСО Стратегія роботи вихователів спеціальних закладів в системі інклюзивної освіти 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
633 КСО Діяльнісний підхід до вивчення предмета «Захист України» 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
634 КСО Нові орієнтири у вивченні етики у 5-6 класах нової української школи: діяльнісний підхід 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
635 КСО Особливості викладання предмета «Культура добросусідства» у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
636 КСО Нові орієнтири у вивченні предметів морального спрямування: діяльнісний підхід до навчання християнської етики у новій українській школі 36.00 очно-дистанційна на базі інституту
650 КСО Техніки педагогічного коучингу у вихованні і самовихованні школярів. 8.00 очна, очно-дистанційна на базі інституту, а також ЗЗСО, якщо в освітньому закладі, громаді обрали курс понад 30 осіб
651 КСО Розвиток емоційного інтелекту, стресостійкості і резильєнтності суб’єктів освітнього процесу. 8.00 очна, очно-дистанційна на базі інституту, а також ЗЗСО, якщо в освітньому закладі, громаді обрали курс понад 30 осіб
653 КСО Комунікація педагогів та батьків у віртуальному просторі: цінності та проблеми цифрової безпеки 8.00 очна, очно-дистанційна на базі інституту, а також ЗЗСО, якщо в освітньому закладі, громаді обрали курс понад 30 осіб
654 КСО Розвиток громадянських компетентностей учнів 8.00 очна, очно-дистанційна на базі інституту, а також ЗЗСО, якщо в освітньому закладі, громаді обрали курс понад 30 осіб
655 КСО Демократичний урок у сучасній школі: методика проведення 8.00 очна, очно-дистанційна на базі інституту, а також ЗЗСО, якщо в освітньому закладі, громаді обрали курс понад 30 осіб
657 КСО Інструменти і техніки для ефективного навчання 8.00 очно-дистанційна, дистанційна на базі інституту, а також ЗЗСО, якщо в освітньому закладі, громаді обрали курс понад 30 осіб
658 КСО Інфографічний супровід процесу навчання історії в школі 8.00 очна, очно-дистанційна на базі інституту, а також ЗЗСО, якщо в освітньому закладі, громаді обрали курс понад 30 осіб
660 КСО Гейміфікація навчального процесу в школі 8.00 очна, очно-дистанційна на базі інституту, а також ЗЗСО, якщо в освітньому закладі, громаді обрали курс понад 30 осіб
661 КСО Практичні можливості цифрових застосунків та штучного інтелекту на інтерактивних заняттях 8.00 очна, очно-дистанційна на базі інституту, а також ЗЗСО, якщо в освітньому закладі, громаді обрали курс понад 30 осіб
662 КСО Розвиток хронологічної та просторової компетентності учнів на уроках історії 8.00 очна, очно-дистанційна на базі інституту, а також ЗЗСО, якщо в освітньому закладі, громаді обрали курс понад 30 осіб
663 КСО Виклики викладання інтегрованого курсу історії та громадянської освіти у закладах загальної середньої освіти 8.00 очна, очно-дистанційна на базі інституту, а також ЗЗСО, якщо в освітньому закладі, громаді обрали курс понад 30 осіб
664 КСО Позаурочна робота учнів у здобутті результатів освітньої галузі громадянської та історичної освіти згідно державного стандарту базової середньої освіти 8.00 очна, очно-дистанційна на базі інституту, а також ЗЗСО, якщо в освітньому закладі, громаді обрали курс понад 30 осіб
665 КСО Основи фото та відеозйомки, створення візуального контенту для педагогічних працівників 8.00 очна  м.Сокаль

 

Приєднані файли
Тематика_курсiв_пiдвищення_квалiфiкацii_для_педагогiчних_працiвникiв_ЗО_(8,15,30,36_год.).xlsx

Останнє опубліковане

17.05.2024
СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ ЗДО ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ CОЦІАЛЬНОЇ І ФІНАНСОВОЇ ОСВІТИ

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ ЗДО ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ CОЦІАЛЬНОЇ І ФІНАНСОВОЇ ОСВІТИ

15.05.2024
ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

10.05.2024
ЕСТЕТИЧНО-ЦІННІСНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЕСТЕТИЧНО-ЦІННІСНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

01.05.2024
СЕМІНАР «ЗАСТОСУВАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК У ПРОФІЛАКТИЦІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ»

СЕМІНАР «ЗАСТОСУВАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК У ПРОФІЛАКТИЦІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ»

01.05.2024
«СУЧАСНИЙ ПСИХОЛОГ – УСПІШНИЙ ПСИХОЛОГ». ФОРУМ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«СУЧАСНИЙ ПСИХОЛОГ – УСПІШНИЙ ПСИХОЛОГ». ФОРУМ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ