Інформація та поради батькам 

Довідник для учнів та батьків. Умови прийому в школу. Права і обов'язки учнів

____________________________________________

Методичні рекомендації по підготовці дітей шестирічного віку до школи

І. Розвиток допитливості, бажання пізнавати, вчитися.

1.Навчайте найпростішим формам порівнянь, аналізу, синтезу, вмінню робити узагальнення.

2.Розвивайте спостережливість, направляйте увагу дитини на з’ясування ознак і властивостей предмету.

3.Систематично проводьте спостереження за змінами в природі, допомагайте усвідомлювати їх причини.

4.Розвивайте комунікативні здібності дітей, тренуйте дитину в розповіді за різними темами (гра дітей, опис тварин, перегляд телепередачі, прогулянка, тощо).

ІІ. Розвиток навчальних здібностей.

1.Вчіть орієнтуватися в математичній ситуації, знаходити певну залежність величин, виконувати ряд логічних операцій, навчайте поняттям «більше», «менше», «дорожче», «дешевше», «порівну», використовуючи різноманітні матеріали: конструктор, кубики, смужки паперу.

2.Знайомте дітей з цінами, вартістю, кількістю.

3.Допомагайте дітям здобувати навички порядкового рахунку в межах 10 під час гри або при малюванні.

4.Навчайте дитину розумінню «до» і «після».

5.Навчайте виміряти довжину, ширину, висоту предметів, визначати об’єм посудин.

6.Під час прогулянок розвивайте окомір дітей.

7.Вчіть орієнтуватися в часі, вкладатися у відведений час при виконанні якоїсь роботи (малювання, конструювання, прибирання), запам’ятовувати назви місяців, послідовність днів, тижнів, пір року, визначати час за годинником з точністю до півгодини.

8.Вчіть орієнтуватися у просторі, розуміти поняття «від», «до», «вперед», «назад», «вгору», «вниз», «направо», «наліво».

ІІІ. Навчання грамоти.

1.Для запам’ятовування щоденно складайте з дітьми склади.

2.Якщо дитина вже запам’ятала накреслення букв, можна вчити друкувати.

3.Не поспішайте вивчати «Буквар», краще знайомтесь із «Азбукою», яка його не дублює.

4.Заохочуйте дітей до ліплення, дрібного конструювання, друкування і малювання, що розвиває дрібні м’язи рук.

ІV. Зміцнення фізичного здоров’я дитини, психологічна підготовка досистематичної щоденної діяльності.

1.Змалку привчайте дитину дотримуватися правил особистої гігієни.

2.Виробіть для дитини чіткий режим дня і намагайтесь його дотримуватися.

3.Привчайте дитину до ранкової зарядки. Фізичними вправами особливо корисно займатися на свіжому повітрі.

4.З раннього дитинства загартовуйте вашу дитину.

5.Влаштовуйте дитині прогулянки в будь-яку погоду. Пам’ятайте! Хвора дитина – це горе не лише для вас, батьків, а й для вчителів: порушується звичний навчальний процес, дитині доводиться весь час «наздоганяти» матеріал.

6.Перед заняттям у школі проконсультуйтесь з психологом, логопедом. При необхідності, з допомогою фахівця, виправте мовленнєві недоліки дитини.

7.Відвідайте стоматолога, вилікуйте дитині всі хворі зуби.

8.Перевірте зір вашої дитини в окуліста.

_________________________________________________________________________________________________

Сімейний кодекс України

Стаття 150.Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини

1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4. Батьки зобов'язані поважати дитину.

5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.

6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Стаття 151.Права батьків щодо виховання дитини

1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини.

2. Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам.

3. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.

Стаття 152.Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання

1. Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлена законом.

2. Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї.

3. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

4. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років.

Стаття 153.Права батьків та дитини на спілкування

1. Мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право обмежене законом.

{Стаття 153 в редакції Закону№ 524-V від 22.12.2006}

Стаття 154.Права батьків по захисту дитини

1. Батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та сина.

2. Батьки мають право звертатися до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини, а також непрацездатних сина, дочки як їх законні представники без спеціальних на те повноважень.

3. Батьки мають право звернутися за захистом прав та інтересів дітей і тоді, коли відповідно до закону вони самі мають право звернутися за таким захистом.

Стаття 155.Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків

1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.

2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

3. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.

4. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

Приєднані файли