Умови доступності для навчання осіб з ООП       Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в закладі дошкільної освіти - це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання дітей з ООП: не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему навчання і виховання, а саму систему слід спрямовувати на задоволення потреб та інтересів кожної окремої дитини. Освітній інклюзивний простір має бути доступним для таких дітей, адже право на рівний доступ до якісної освіти за місцем проживання  – це право всіх дітей. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства.

     З метою забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу та об'єднання зусиль дошкільного закладу, ІРЦ і батьків у створенні оптимальних умов  для навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО, у закладі створено 3  інклюзивних групи.             

   Розроблена чітка система роботи з дітьми з ООП, враховуючи психолого - педагогічні висновки ІРЦ. Надаються психолого - педагогічні та корекційно - розвиткові послуги дітям з ООП відповідно до індивідуальної програми розвитку та висновку інклюзивно - ресурсного центру.

  Створено Команду супроводу дитини з ООП, до якої входять:

  •  керівник КППС - Жигайло М.Б., вихователь - методист
  • постійні учасники: директор ЗДО, вихователі інклюзивної групи, асистенти вихователів, практичний психолог, вчителі -логопеди,  (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП),  батьки дитини з ООП;
  • залучені фахівці: старша медична сестра, музичні керівники, інструктор з фізкультури, керівник гуртка.