Річний звіт про діяльністьЗВІТ КЕРІВНИКА

з питань   діяльності закладу  у 2021– 2022 навчальному році

 

 Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 4 «Калинонька» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я.  ЗДО  здійснює освітню діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, Статуту та колективного договору.

  

МЕРЕЖА ГРУП

           ЗДО № 4 побудований за типовим проектом. Заклад працює за 10,5 годинним режимом, 5днів. Проектна потужність на 8 груп 150 місць. Фактичний склад за списком - 179 дітей. Комплектування навчального закладу проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.

1

Групи раннього віку

2

 

В них дітей

32

2

Групи    молодшого    дошкільного віку

2

 

В них дітей

46

3

Групи    середнього  дошкільного віку

2

 

В них дітей

49

4

В них дітей

55

15

Групи короткотривалого перебування дітей

_

 

В них дітей

_

16

Групи соціального патронату

1

 

В них дітей

4

 

 

 

 

 

Групи старшого дошкільного віку

2

 

 

В них дітей

53

 

Завдання МОН України досягти оптимальної наповнюваності груп: на 100 місць - 100 дітей. У нашому ЗДО на 150 місць - 179дітей (120%).

 

 

   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РІЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА ПЛАНУ РОБОТИ НА 2021-2022 н.р  

Відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні у зміст дошкільної освіти повинно бути покладено якість розвитку, вихованості та навченості дитини перших шести років життя.

          У закладі дошкільної освіти яслах-садку № 4 організація освітнього процесу здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», вимог оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

          У 2021/2022 н.р.  у ЗДО функціонувало 8 вікових груп: 2 – раннього віку, 2 – молодшого дошкільного віку, 2– середнього дошкільного віку, 2 – старшого дошкільного віку. Дитячий заклад відвідувало 179 дітей. Проводилась чітка, системна робота з метою формування у дошкільників знань, умінь і навичок, відповідно до вікових особливостей та вимог програми.

         Протягом навчального року педагогічний колектив закладу працював над проблемою «Формування в дітей та дорослих культури здорового способу життя як складової його психофізичного розвитку» і ставив перед собою такі завдання:

 1. Формувати у дошкільників цілісне ставлення до здорового способу життя, загартування, раціонального харчування засобами санітарно-просвітницької роботи з усіма учасниками освітнього процесу.
 2. Впровадити у практику роботи ЗДО оновлений Базовий компонент дошкільної освіти.
 3. Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання у НУШ.

Впродовж навчального року педагогічний колектив наполегливо працював над реалізацією питання формування у дошкільників цілісного ставлення до здорового способу життя, загартування, раціонального харчування засобами санітарно-просвітницької роботи з усіма учасниками освітнього процесу.

Для реалізації питання у ЗДО проводилася цілеспрямована робота усього колективу. Практичний психолог Палій О.О. надала консультацію вихователям, батькам та вихованцям щодо формування у дошкільників позитивного ставлення до свого тіла, фізичного та психічного здоров’я. Також педколектив ознайомився з сучасними підходами до фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО під час майстер-класу «Інноваційні здоров’язбережувальні технології» інструктора з фізичної культури Козимки І.А. Також інструктор з фізкультури провела консультацію з педагогами «Співпраця ЗДО і родини у формування здорового способу життя», яка роз’яснила основні завдання загартування, його різновиди та методику проведення з дітьми різних вікових категорій. Сестра медична старша Пелех Г.В., провела лекторій з працівниками: «Санітарно-гігієнічний режим у ЗДО», «Профілактика інфекційних захворювань у ЗДО», «Особиста гігієна працівників». Для батьків вихованців також проведено лекторій на теми: «Загартування дітей вдома», «Як формувати у дошкільників цілісне ставлення до здорового способу життя та раціонального харчування». Розповсюджувалися брошурки про раціональне харчування, про користю овочів та фруктів та основні правила здорового харчування.

Налаштувати педколектив на вирішення актуальних завдань, виявити слабкі і сильні сторони роботи з формування основ здорового способу життя допомогли наради при директору, на яких розглядались питання дотримання вимог санітарного регламенту ЗДО щодо організації життєдіяльності та рухової активності дітей.

Це питання вивчалось у ході тематичної перевірки. Як показало вивчення роботи, вихователі при проведенні занять з фізкультури, безпеки життєдіяльності та інших організованих форм навчання велику увагу приділяють не лише фізичній підготовці, а найголовніше – створюють для дитини умови для формування здорового способу життя та усвідомлення його важливості у подальшому житті.

Завдання із формування у дошкільників цілісного ставлення до здорового способу життя, загартування, раціонального харчування засобами санітарно-просвітницької роботи з усіма учасниками освітнього процесу педколектив в основному виконав. Проте, потрібно працювати над підвищенням рівня усвідомлення та пропагандою здорового способу життя як у педагогів та і у вихованців.

У 2021/2022 н.р. колектив проваджував у практику роботи ЗДО оновлений Базовий компонент дошкільної освіти, зокрема розпочали з формування особистісної компетенції дітей. Особистісна компетентність дитини входить до інваріативної складової стандарту БКДО освітнього напряму «особистість дитини». Особистісне становлення дитини відбувається з перших годин перебування в соціумі та продовжується увесь період дошкільного дитинства, тому в закладі дошкільної освіти потрібно створити атмосферу довіри на основі емоційно забарвленого спілкування, в якому домінують позитивні емоції і повага до дитини.

 Для реалізації поставленої мети, організовано річний семінар-практикум «Впровадження у практику ЗДО вимог оновленого базового компоненту дошкільної освіти». Вихователь-методист, Закала М.Я., ознайомила педагогічний колектив з методичними рекомендаціями до оновленого компонента дошкільної освіти, розглянули варіативну та інваріативну складову стандарту дошкільної освіти. Протягом року працювала творча група над темою: «Впровадження у практику ЗДО технології «Чудеса на піску» Т. Грабенко, Т. Зінкевич. Вихователі груп оновили освітній простір, запровадили «правила групи», «ранкові зустрічі», екран настрою, куточок приналежності та усамітнення. Це питання вивчалось у ході тематичної перевірки. Підсумовуючи, можна відзначити, що робота з виконання завдань змісту освіти інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти, освітня лінія «Особистість дитини» здійснюється на достатньому рівні.

Впродовж навчального року педколектив наполегливо працював над реалізацією питання якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у НУШ.

Для реалізації питання у ЗДО проводилася цілеспрямована робота усього колективу. Практичний психолог надав консультацію вихователям щодо формування у старших дошкільників позитивного ставлення до школи. Вихователь, Вольницька Г.І. підготувала методичний подіум «Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти в України», під час якого педагоги почули про особливості покоління Z (зет), цікаві факти про дитячі садки за кордоном, ознайомилися з концепцією передшкільної освіти на садах НУШ та зустрілися з заступником директора початкової школи. Вихователь, Пірогова Т.С., провела консультацію ««Ранкові зустрічі» - запорука успішного дня».  Горинь С.В, вихователь, провела ділову гру з елементами тренінгу «Сучасні вимоги до якості освіти дітей старшого дошкільного віку в контексті оновлених стандартів». Вихователь-методист, Закала М.Я., організувала для педагогів самоаналіз, під час якого кожен визначив свої плюси та мінуси у роботі над підготовкою дітей до навчання у школі. Ґрунтовно підвищила освітній рівень батьків робота консультативного центру «Стежина до школи», де впродовж року спеціалісти та вихователі надавали консультації, поради щодо підготовки дітей до навчання у школі.

Це питання вивчалось у ході комплексної перевірки готовності дітей до школи. Вивчались такі показники: позитивне ставлення до школи і навчальної діяльності; обсяг знань, умінь і навичок відповідно до програми «Українське дошкілля»; якість знань, свідомість, міцність запам’ятовування, можливість їх використання у змінній обстановці; рівень умінь і навичок розумової діяльності; особливості розвитку мовлення; рівень пізнавальної активності.

Як показало вивчення роботи, вихователі при підготовці дітей  до навчання в школі велику увагу приділяють не лише формуванню спеціальних умінь, а найголовніше – створюють для дитини умови для формування здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити роботу до кінця, що є найважливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

         З метою наступності у роботі дошкільної  та початкової загальної освіти члени педколективу впродовж року тісно співпрацювали із педагогами початкових класів ЧЗШ № 6. Було проведено засідання творчих мікрогруп закладів щодо взаємоознайомлення із Державними стандартами дошкільної і початкової загальної освіти, організовано та проведено взаємовідвідування занять з математики, розвитку мовлення, елементів навчання грамоти у старших групах, уроків у перших класах, спільні педради, батьківські збори, семінари-практикуми, педгодини. Це дало можливість вихователям, вчителям початкових класів вчитися працювати разом для досягнення спільної мети: підготовки дітей до шкільного навчання.

Робота педколективу над цим завданням була ефективною, про що свідчать результати дослідження рівня розвитку дошкільної зрілості у контексті визначення психологічної готовності до школи, проведене практичним психологом Палій О.О., яке включало: вивчення біологічної зрілості, загальну моторику, дрібну моторику, ведучу руку, орієнтування у навколишньому середовищі, ставлення до школи мотивацію, емоційно-вольову зрілість, увагу, пам’ять слухову короткотривалу, пам’ять слухову довготривалу, пам’ять зорову, словесно-логічне мислення, синтез невербального матеріалу, узагальнення та класифікацію, соціальні навички, навички навчальної діяльності.

 Таблиця 1

Таблиця результатів діагностики  первинної готовності до школи по закладі

Група

Висока готовність

Достатня готовність

Середня готовність

Низька готовність

Старша група № 7

29%

22%

29%

20%

Старша група № 8

27%

25%

30%

18%

 

Таблиця 1.1

Таблиця загальних результатів діагностики первинної готовності до школи по закладі

Висока готовність

Середня готовність

Низька готовність

28%

53%

19%

 

            Згідно результатів діагностичного дослідження у 28 % досліджуваних, виявлено високий рівень готовності до школи. У них добре розвинена зорово- моторна координація. На високому рівні знаходиться розвиток зорової та слухової пам’яті, уваги та мислення.

  У 53% дітей середня готовність до школи. Виникли проблеми у дослідженні орієнтування у просторі, емоційно-вольової регуляції, увага була дещо не стійкою, досліджуванні не точно виконували вказівки дорослого. Помилок у роботі не помічали, швидка стомлюваність.

  У 19% досліджуваних – низька готовність до школи. У них виникли ускладнення при виконанні завдань. Погано сформована внутрішня позиція школяра, відсутність бажання йти до школи. Присутня орієнтація на ігрову діяльність.

Негативний вплив на результати мали карантин, пов'язаний із Covіd-19 та обмеження воєнного стану.

За 2021/2022 навчальний рік у закладі створено банк даних про дітей селища і визначено форми здобуття ними дошкільної освіти. Працював консультпункт по роботі з батьками дітей, які не відвідують ЗДО з метою надання кваліфікованих консультацій з питань виховання і навчання дітей вдома.

        Розуміючи вплив  родини на виховання дітей, педагоги закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до освітнього процесу групи та життя ЗДО. З цією метою проводилися різноманітні форми роботи. Високу ефективність  мали такі заходи, як батьківські збори, практичні заняття дітей і батьків по здобутті навиків партнерського спілкування  на яких, окрім теоретичної частини, батьки мали змогу побачити те, які форми роботи використовує заклад для забезпечення повноцінного розвитку особистості. Педагоги залучали батьків вихованців до масових заходів - дитячих ранків, розваг, конкурсів, відкритих занять, проведення тематичних тижнів, виставок, Днів відкритих дверей. Знайомили батьків із роботою ЗДО та висвітлювали хроніку подій із життя закладу у пресі, на сторінках освітнього сайту Червоноградської міської ради, сайті закладу та сторінці у соціальній мережі Facebook (Закала М.Я.). Успішно провели в межах закладу День захисту дітей та випускні урочистості.

У методичному кабінеті зібрано конспекти планування різних форм організації

життєдіяльності дітей (занять, свят, розваг тощо), матеріали різних форм роботи з педагогічними кадрами, передового педагогічного досвіду міста, області, країни. Також підібрано розробки консультацій для батьків, педпрацівників. Зібрано бібліотечку методичних посібників, дитячої художньої, пізнавальної літератури., зразки навчальних посібників, ігор. На 2022 рік оформлено передплату періодичних видань «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль».

З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів і підвищення їх фахової майстерності впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи - індивідуальні, групові та масові форми роботи, а саме: педагогічні ради, різні види семінарів, творчі зустрічі, круглий стіл, ділова гра, психологічний консиліум, психолого-педагогічні тренінги, майстер-клас, педагогічні години і консультації, педагогічні читання, колективні перегляди, виставки, конкурси, тижні педагогічної майстерності, анкетування, працювала творча група тощо. Колектив, діти закладу долучилися до проведення акцій «Монетки дітям», «Миколай для військовослужбовців»: передавали кошти, продукти, малюнки для бійців, збирали пластикові кришечки для виготовлення протезів. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння педпрацівниками актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу навчально-виховного процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Ефективність різних форм методичної роботи також підсилювалася впровадженням в них інтерактивних видів роботи: елементів дискусії, ділової гри, тренінгів тощо. Якість педагогічних рад забезпечувала грунтовна попередня підготовка.

У ЗДО педпрацівники впроваджують новітні технології - методику «Технологія фізичного виховання» М. Єфименка та В. Лущика, «Нетрадиційні техніки у зображувальній діяльності» Л. Шульги, «Методика раннього читання» Людмили Шелестової, розвитку мовлення К. Крутій, С. Овсієнко, О.Білан», мнемотехніку та палички Кюізенера.

Як результат інноваційних доробок вихователів - підвищення якості освітньої роботи й розвитку дошкільників, поповнення матеріальної бази.

Педагогічні працівники систематично підвищували свій професійний рівень та фахову майстерність через самоосвіту, участь у методичних заходах, курси підвищення кваліфікації. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності у 2021/2022 н.р. проатестовано 1 педпрацівника. За результатами атестації:

 

Всього

атестовано

          

   Встановлено    (підтверджено) кваліфікаційну   категорію

 

Спец.вищ

катег.

Спец.

1катер.

Спец.2 категор.

Спеціаліст

1

0/0

0/0

1/0

0/0

 

        

 

 

 

     КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Всього педагогічних працівників

23

За освітою

 

 

 

 

За кваліфікаційною категорією

 

 

 

 

 

 

За стажем  роботи

 

 

 

Студенти заочної форми навчання

 

вища освіта

12

52%

неповна вища

9

39%

базова вища

2

9%

 

спеціалісти вищої категорії

3

13%

спеціаліст 1 категорії

0

0%

спеціаліст 2 категорії

8

33%

спеціалісти

13

54%

не за фахом

0

0%

1- 3 роки

1

4%

3-10 років

10

45%

10-20 років

2

9%

понад 20 років

9

39%

 

0

0%

 ЗДО забезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.

            На даний час у заклад і є вакансії сестри медичної старшої – 0,5 посади;        вихователя - 0,75 посади, інструктора з фізкультури

 

          Варто звернути увагу, що інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у практику сучасних методичних розробок. Проте, актуальним залишається питання освоєння на початковому рівні педпрацівниками комп’ютера та новітніх програм. У 2022/ 2023н.р. доцільним буде продовжити  уроки із оволодіння навичками роботи з ПК та освітніми платформами для проведення дистанційної роботи.

Вчителі-логопеди Полєнкова І.В. та Кузеляк Л.В., працюючи у тісній співпраці із вихователями та батьками, досягли вагомих результатів у корекційній роботі. Діти пішли до школи із виправленим мовленням.   

 

 

Кількість дітей які займаються

Кількість дітей за діагнозом

Кількість випущених дітей

Рекомендовано направити

 

Кількість дітей,які вибули протягом року

Надані консультації

ФФНМ

ЗНМ

Дизартрія

З доб-рою мовою

Із знач-ним покращенням

Без покра-щення

В загальноосві-тню школу

В ДНЗ, групу загального розвитку

Кількість дітей, які залишені на повторний курс

 

24

15

 

15

 

12

3

 

 

 

 

 

                           

 

 Велика увага приділялась психологізації освітнього процесу. Практичний психолог Палій О.О. брала активну участь у методичній роботі з педкадрами: виступали на засіданнях педагогічних рад, семінарах, педгодинах, батьківських зборах, проводили практичні, тренінгові заняття з педколективом,  батьками вихованців. Працює консультпункт для батьків і вихователів.

          Протягом року практичним психологом у ЗДО проводилась наступна діагностична та корекційно-відновлювальна і розвивальна робота:

          Психодіагностичний блок містив обстеження дітей, які направлялись на ПМПК та написання характеристик, діагностика пізнавальної сфери старших дошкільників, спостереження за перебігом адаптаційного періоду новоприбулих дітей, бесіди з їхніми батьками та заповнення індивідуальних карток. Діагностика значущого змісту потреб, конфліктів, установок особи (САТ) дітей середнього віку з метою визначення «групи ризику» , а також спостереження за дітьми на заняттях, прогулянках, інших видах діяльності, бесіди з вихователями та батьками з метою виявлення дітей з девіантною поведінкою. Було проведено діагностику мотиваційної та психологічної готовності до шкільного навчання старших дошкільників. Заповнення таблиць соціального розвитку по всіх вікових групах. Психолог вів патронат дітей, що не відвідують дошкільний навчальний заклад. Результати досліджень зафіксовано протокольно з відповідними висновками та рекомендаціями, за несені дані до індивідуальних карток.

Корекційно –розвивальна робота проводилась за такими програмами:

 • розвивальні ігри з дітьми раннього віку,
 • корекційно-розвивальні заняття з розвитку особистісної сфери та морально-етичного виховання за авторською програмою «Ось який «Я» з дітьми старшого дошкільного віку,
 • заняття з розвитку психомоторики за укладеною програмою «Усі ми друзі» з дітьми молодшого дошкільного віку,
 • корекційно-розвивальні заняття з розвитку морально-вольових якостей за авторською програмою «Виховує казка» з дітьми середнього дошкільного віку,
 • проведено цикл бінарних занять з математики з дітьми старшого дошкільного віку та розпочато з дітьми середнього дошкільного віку.
 • індивідуальні заняття з дітьми «групи ризику», та дітьми неохопленими дошкільною освітою.
 • анкетування батьків дітей раннього віку «Ваші очікування від ЗДО».
 • тестування «Рівень тривожності та психологічного напруження дитини» (за О. Захаровим) батьки середніх груп, «Визначення умов сімейного виховання» батьки ІІ мол. гр., «Виявлення індивідуальних особливостей дітей» батьки І мол. гр., «Чи готова ваша дитина до школи?» батьки старших груп.

      Вихователі  усіх вікових груп  створювали сприятливі умови щодо емоційного та психологічного комфорту дітей під час перебування у дитячому закладі. Адже відчуття емоційного комфорту, захищеності, задоволення вихованців, позитивні емоції, творчі самоствердження, розвиток обдарованості - найголовніші елементи для виховання благополучної врівноваженої особистості.

      Впродовж всього навчального року у ЗДО планово проводилась робота з обдарованими дітьми. Була організована робота гуртків, спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників.  ЗДО надає дітям безкоштовні послуги в рамках спеціально організованої гурткової роботи: «Співаночки» - керівник Турко В.С., «Юні гімнасти» (Остапик О.П.), «Вишеньки-черешеньки» (Плішко С.М.), «Чарівний світ перфоменсів» (Палій О.О). Діти розвивали і удосконалювали свої вміння і навички із співу, навчалися акторській майстерності, удосконалювали фізичні якості. Гурткова робота, яка проводилася у минулому навчальному році, була результативною, сприяла розвитку  уподобань і нахилів дітей. Керівники гуртків досягли певних результатів, які презентували колегам та батькам під час заходів  та концертах: у селищі – до Дня Гірника, до Дня працівників дошкілля та на звітному концерті, присвяченому Дню захисту дітей.

Медичне обслуговування дітей

  У закладі склалась чітка система медико-профілактичної роботи, яка спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей. Контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках; здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі; проводиться просвітницька робота з батьками через інформаційні кутки.

Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками: контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвиткудітей; контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей; оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм; нагляд за санітарно-гігієнічними умовами.

Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять велися щомісячно.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при директору, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

 

Організація раціонального харчування

         У ЗДО значна увага приділяється питанню харчування дітей. Щомісячно та щоквартально аналізується виконання натуральних та грошових норм. Впродовж усього року спостерігається збалансований підбір продуктів харчування.

       У закладі дошкільної освіти організовано триразовий режим харчування.    Послугу з харчування надає ТОВ "Понтем.Уа" Створені належні умови для організації харчування дітей всіх вікових груп. Харчоблок та групи забезпечені відповідним посудом та кухонним інвентарем. Проте болючим питанням є недозабезпечення харчоблоку працівниками.

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини  приймаються якісні продукти, які надходили в  заклад.

          Видача готових страв на групи здійснюється лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Щоденне меню розміщується поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних  куточках для батьків.

   Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів старшою медичною сестрою  ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконання норм харчування за  2021-2022 рік показує, що в цілому харчування вихованців закладу дошкільної освіти здійснювалось наближено до норм у середньому -90%. Питання харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при директору.

 

Охорона праці. Пожежна безпека

У закладі проводиться систематично робота щодо забезпечення умов з охорони праці та техніки-безпеки.  Проводяться сезонні  Тижні безпеки, проведені об’єктові тренування з евакуації людей в разі НС, інструктажі з безпеки життєдіяльності з працівниками. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно проводилися заняття щодо дотримання правил дорожнього руху, пожежної безпеки, побутового травматизму тощо, розваги, дидактичні ігри, екскурсії, тематичні тижні.

            Протипожежна безпека у закладі  дошкільної освіти посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей у кожній віковій групі  на випадок пожежі, заклад забезпечений  засобами пожежегасіння відповідно до норм, здійснено заміну вогнегасників. На поверхах наявні плани евакуації. Розроблені інструкції з охорони праці для всіх категорій працівників закладу.

   

 Забезпечення оптимальних умов праці та

соціального захисту працівників ЗДО 

        Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально - економічних, виробничих і трудових відносин.

        Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Директором узгоджуються з головою ПК усі накази щодо преміювання, нагородження, стягнення, встановлення надбавок. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

          Створені належні умови для здійснення освітньої роботи, відносини з керівництвом та рацівниками стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об'єм роботи, з відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних та посадових обов'язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.

 

Дотримання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання дітей

     Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця проблема ведеться в таких напрямках: 

- створення умов для безпечного перебування дітей в закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ТБ, БЖД;

- освітня робота з дітьми з питань ОБЖД.

    Кожен працівик проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.

    На виконання Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» в закладі розроблені заходи, направлені на поліпшення умов праці та безпечне перебування дітей, дотримання вимог чинного законодавства. Розроблені та затверджені інструкції з безпеки діяльності працівників закладу дошкільної освіти під час освітнього процесу, посадові та функціональні обов'язки всіх категорій працівників встановленого зразка.

    Систематично проводяться  сезонні «Тижні безпеки» та заняття з ОБЖД. В ігровій формі дітям даються знання з правил культури поведінки в оточуючому середовищі, проводяться колективні перегляди, темуконкурси дитячих малюнків на дану тематику.

    Регулярно проводяться бесіди  з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом, а також інструктажі з працівниками щодо  організації протиепідемічних заходів у закладі
дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)

 Додаткові платні послуги

3 метою  впровадження варіативної частини програми «Українське дошкілля»  в закладі  дошкільної освіти надавалася додаткові освітні послуги  гурток «Англійська мова» та « Хореографія» .

Аналіз розгляду звернень громадян       

Для покращення роботи зі зверненнями громадян у ЗДО ведеться прийом громадян директором, вихователем-методистом, вчителями-логопедами, старшою медичною сестрою та практичним психологом.

Дана інформація розміщена на інформаційних стендах в приміщені ЗДО та на вебсайті  ЗДО. У закладі розміщена «Скринька довіри».

Звернення громадян, що надходять, розглянуті директором закладу дошкільної освіти. Всі питання адміністрацією вирішувалися позитивно. Громадянам, які цього потребували, надали необхідні роз'яснення.

    

Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ЗДО

 

         У 2021-2022 навчальному році зроблено поточний ремонт у групах, коридорах, кабінетах. Зроблено капітальний ремонт частини коридору 2 поверху, музичної зали, виконаний ремонт цоколю підвалу, оновлено обладнання на ігрових майданчиках та павільйони сюжетними малюнками з казок. Проведено капітальний  ремонт санвузла та заміна підлового покриття у групі  № 4. Задля безпеки дітей та працівників, силами працівників ЗДО та з допомогою адміністрації шахти «Відродження» облаштовано укриття у підвалах для 100 осіб.

 

ЗВІТ

про роботу проведену з підготовки до початку 2022-2023 н.р.

з/п

Заходи

Витрачено коштів

Джерело фінансування

1.

Поточний ремонт груп, коридорів та майданчиків

-         Фарбування, лакування, побілка

-         Шпаклювання, фарбування коридору 2 поверх

 

 

21350

25000

 

 

 

Благодійні внески

Благодійні, спонсорські внески

2.

Придбання обладнання, його реконструкція

-         Електробойлер (встановлення)

-         Світильники світлодіодні

-         Ремонт бойлерів

-         Стрічка світлодіодна

-         Підведення гарячої води до ванночок гр.1,2

-         Водовідведення від ванни, пральної машинки (пральня)

-         Дитячі ліжечка 13 шт

-         Тачка садова

-         Мийні засоби

 

-         Дезінфікуючі засоби

-         Постіль (66 комплетів)

-         Тюль 8 м

-         Карниз

-         Ламінатор

-         Бізіборд

-         Змішувачі, коліна

-    Пральна машинка

 

 

1300

2340

1100

1900

 

2800

 

        650

       19851

1400

4750

12500

1600

10000

500

800

861

1600

3312

5560

 

 

Спонсорські внески

Спонсорські внески

Спонсорські внески

Спонсорські внески

 

Благодійні внески

 

Спонсорські внески

Відділ освіти

Відділ освіти

Відділ освіти

Благодійні внески

Відділ освіти

Відділ освіти

Спонсорські внески

Спонсорські внески

Спонсорські внески

Благодійні внески

Відділ освіти

Благодійні внески

4.

Ремонт огорожі, спортивних майданчиків

-     Фарбування спортмайданчика

 

 

800

 

 

Благодійні внески

5.

Допомога шефів

-         вивіз побутового сміття,

-         допомога у ремонті груп, музичного залу, коридорів

-         пісочниця-1

-         ремонт ігрового павільйону (дах, підлога)

 

безкоштовно

 

безкоштовно

безкоштовно

безкоштовно

Шахта «Відродження»

6.

Проблемні питання

Необхідно придбати:

-         Комп’ютер

-         Принтер

-         Ноутбук

-         Ремонт пожежного водопроводу

-         Ремонт даху

-         Капітальний ремонт пральні

-         Ремонт системи каналізації харчоблоку

-         Відведення дощових вод у підвалі

-         Ремонт опалювальної системи

-         Заміна підлогового покриття у ігрових павільйонах

-         Ремонт асфальтового покриття при входах на територію ЗДО

 

 

 

Обладнання майданчиків підтримується у належному стані, безпечне у використанні. Прибирання майданчиків і всієї території закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка дерев, та кущів. У теплу пору року за спекотної та сухої погоди ділянки поливаються.      

Педагоги разом з батьками на кожній віковій групі обновлюють і створюють предметно-розвивальне середовище. Сучасні оригінальні ігри, дидактично-логічні посібники, виготовлені руками працівників  садочка та придбані за допомогою батьків, зміцнюють освітньо - розвивальну базу закладу.

         Нову  методичну та дитячу художню літературу придбано за власні кошти працівників ЗДО та за допомогою батьків. 

У цілому, підсумки навчального року свідчать про те, що заплановані задачі виконані. Проте, актуальним залишається питання ремонту даху, пожежного водопроводу, пральні, каналізації харчоблоку, системи опалення, продовження ремонту фасаду, асфальтового покриття при входах на територію садка, заміни підлогового покриття ігрових павільйонів. Гостро стоїть питання придбання комп’ютера, ноутбука, принтера

 1. В освітньому процесі є ряд питань, які вимагають поглибленого вивчення. Посилити роботу з національно-патріотичного виховання з усіма членами освітнього процесу ЗДО.
 2. Забезпечити психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу з метою підтримки ментального здоров’я педагогів та створення безпечного освітнього середовища.
 3. Продовжити підготовку дітей старшого дошкільного віку до навчання у НУШ.

 

 


Останнє опубліковане

06.06.2023
Aloha! Наша гавайська вечірка відбулася

Група молодшого дошкільного віку № 8. Вихователь: Ірина Ройко

02.06.2023
Професія банкір

Фінансова грамотність допомагає формувати важливі та корисні навички, які дітлахи можуть почати опановувати вже змалечку. Що раніше дитина почне знайомитися з фінансами, то простіше їй буде приймати зважені та ефективні фінансові рішення, а це найдієвіший шлях до досягнення особистої фінансової стійкості та добробуту в майбутньому. Приєднуємося до ініціативи Національного банку України з поширення фінансової грамотності серед дітей та молоді України, зокрема до проєкту #Фінансова_оборона_Професія_банкір

01.06.2023
Воркшоп

"Зміна соціальних норм щодо домашнього та гендерно зумовленого насильства". Практичний психолог: Оксана Палій #запобігатиразом

24.04.2023
Великодня розвага

Група старшого дошкільного віку № 3. Вихователі: Оксана Креховець та Надія Ховхун. Музичний керівник: Світлана Плішко.