Навчання дітей дошкільного віку читання за авторською методикою Л.ШелестовоїЗа допомогою навчально-розвивального посібника Л. Шелестової «Вчимося читати» (має гриф «Схвалено Міністерством освіти і на­уки України») діти легко та із задоволенням навчаються читати. Ігрові вправи зацікавлюють дітей яскравими малюнками, на яких зображені привабливі та кумедні тваринки, метушливі птахи, усміхнені діти та безліч різних кольорових предметів, які захоплюють веселими барва­ми й казковими сюжетами.

Працюючи за цією методикою, педагоги ставлять за мету: викликати у дітей інтерес до читання, використовуючи розвивальні завдання, вправи, ігрові ситуації; ознайомити їх із буквами; навчи­ти читати склади та слова; розширити уявлення про навколишній світ.

У процесі навчання дітей читання вирішуються такі завдання:

  • створення необхідних умов для проведення поглибленої ро­боти з навчання читання за авторською методикою Л.Шелестової «Розвивальне читання»;
  • ознайомлення педагогів із сутністю ігрових дидактичних за­вдань, вправ, ігрових ситуацій у відповідності з посібником «Вчимося читати»;
  • розвиток логічного мислення та інтелектуальних здібностей ді­тей у процесі навчання читання й виконання інтелектуальних завдань, вправ, ігор;
  • сприяння об'єднанню дітей у колектив у процесі спільної мов­леннєвої діяльності;
  • розвиток мовленнєво-творчих здібностей, формування відповід­них умінь і навичок злитого читання;
  • удосконалення артикуляції звуків та автоматизація їх вимови у складах, словах, фразах;
  • розвиток фонематичного слуху та фонематичних процесів під час виконання ігрових завдань у процесі корекційної роботи з дітьми.

Навчаючи дітей дошкільного віку читання за авторською мето­дикою Л. Шелестової «Розвивальне читання», розвиток малят (ін­телектуальний, мовленнєвий, чуттєвої сфери, сенсорики, моторики тощо) поєднується із задоволенням їхніх потреб та інтересів, а отже, викликає позитивні емоції. Перед дітьми не ставиться завдання якнай­швидше оволодіти технікою читання, а завдання вихователя - викли­кати позитивні емоції, радісний настрій, бажання виконувати ігрові вправи та завдання. Діти виконують пізнавальні завдання, викорис­товуючи різні види діяльності (малювання, ліплення, конструювання, аплікація, співи, танці).