Структура та органи управління закладомЗгідно до ст.20,п.1 Закону України "Про дошкільну освіту",п.41 Положення про дошкільний навчальний заклад, керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його директор (завідувач).

Згідно до ст.20, п.2 Закону України "Про дошкільну освіту",п.42 Положення про дошкільний навчальний заклад, колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада.

Згідно до ст20,п.3 ЗзаконуУкраїни "Про дошкільну освіту",п.45 Положення про дошкільний навчальний заклад, органом громадського саоврядування в дошкільному навчальному закладі є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.