Проблема над якою працює закладФормування цілісної,життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти