Річний звіт директора про діяльність ЗДО у 2022-2023 н.р.



Звіт директора

закладу освіти дошкільної освіти ясел-садка №17

Червоноградської міської ради Львівської області

за 2022-2023 н.р.

 

 1. Загальна характеристика

          Заклад освіти ясла-садок №17 знаходиться у комунальній власності Червоноградської міської ради Львівської області, розташований за адресою: 80100 Львівська обл., м. Червоноград, вул. Шептицького, 35.   У ЗДО мовою освітнього процесу є українська мова.

        Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України. Завдання і зміст освітньо - виховного процесу в закладі визначає  Базовий компонент дошкільної освіти і реалізується  програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». Одночасно використовуються парціальні програми, визначені переліком програм, підручників і навчальних посібників, рекомендованих МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

       Освітній процес у закладі здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за освітніми напрямками.

        Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем з 7.30 до 18.00.

У закладі створено комфортне і безпечне розвивальне середовище, яке сприяє успішному виконанню пріоритетних завдань освітньо - виховного плану закладу у 2022-2023 навчальному році. 

       Приміщення закладу розраховане на функціонування 14 груп, проте є 7 вікових груп, іншу половину приміщення орендує початкова школа №8. Упродовж навчального року дошкільною освітою у ЗДО було охоплено 179 дітей, функціонувало 7 груп, укомплектованість яких проведена згідно з віком дітей.  

 

 1. Матеріально- технічної база закладу дошкільної освіти

      Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

      Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з кошторисом, сформованим централізованою бухгалтерією відділу освіти. Фінансові асигнування на 2022-2023 рік були заплановані лише на захищені статті та частково на утримання закладу дошкільної освіти.

      У звітному періоді за бюджетні кошти були придбані: господарчі товари, мийні та дезінфікуючі засоби, медикаменти, папір А-4, енергозберігаючі лампочки, будівельні матеріали та інші товари, звіт про які розміщено на офіційному сайті ЗДО.

         Упродовж року згідно договорів здійснювались роботи: по частковому ремонту парапетів даху. Згідно графіка будуть надаватись послуги на виконання заходів по підготовці закладу до опалювального періоду та підготовки закладу до нового навчального року.

        Упродовж 2022-2023 навчального року активно працювала Рада закладу дошкільної освіти, батьківський комітет ЗДО, груп.  Спільна та чітка робота з загальносадовим, груповими батьківськими комітетами дала можливість виконати роботи по покращенню матеріально-технічної бази, створенню комфортних умов перебування вихованців у садку.

         За кошти міського бюджету придбано вогнегасники, укомпленктовано санітарну кімнату, придбано медикаменти, ліхтарики, запас води у тимчасове укриття.

          Звіти про використання добровільних батьківських внесків знаходяться в інформаційних куточках закладу, груп та на сайті закладу в графі «Фінансова діяльність». Матеріальні цінності оприбутковуються відповідно до вимог нормативно-правових актів в централізованій бухгалтерії та поставлені на баланс дитячого садка. На сьогодні заклад має низку нерозв’язаних проблем: утеплення фасаду будівлі, капітального ремонту систем опалення та водопостачання. Всі ці питання внесені в заявку до бюджету ремонтних робіт по закладу дошкільної освіти на 2023-2024 навчальний рік.  

 

 1. Кадрове забезпечення

       Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами. Усі педагоги мають фахову освіту. Так у садку працює: 12 вихователів, 2 музичні керівники, 1 інструктор з фізкультури, 1 вчитель-логопед, 1 практичний психолог, директор та вихователь-методист. З них більше 30 років педагогічного стажу має 2 педагоги, 4 педагогів мають більше 20 років педагогічного стажу, більше 10 років –5 педагогів, до 10 років – 3 і до 5 років педагогічного стажу мають 3 педагоги. Щодо фахового рівня, то у п’яти педагогів вища кваліфікаційна категорія, четверо педагогів здобули І кваліфікаційну категорію, троє – ІІ кваліфікаційну категорію, п’ятеро працівників є спеціалістами і двоє молодшими спеціалістами. Проте двоє молодих спеціалістів здобувають повну вищу освіту.

      Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні закладу дошкільної освіти шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів при ЛОІППО.  

        Щороку в закладі проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням наказів та оформленням відповідних документів. У 2022 - 2023 навчальному році чергову атестацію пройшов 1 педагогічний працівник, якій встановлено І кваліфікаційну категорію.

       В педагогічному колективі спостерігається стабільність кадрового складу, доброзичлива творча атмосфера, взаємодія вихователів та фахівців щодо виконання річних завдань закладу та здійснення комплексного супроводу розвитку та виховання дошкільників.

     Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, думки.

 

 1. Медичне обслуговування. Фізкультуро - оздоровча робота

       З метою збереження, зміцнення фізичного, психічного здоровя дітей педагогічний колектив упродовж 2022-2023 н.р. працював над якісним забезпеченням фізкультурно – оздоровчої діяльності, підвищенням рівня фізичного виховання в закладі дошкільної освіти.

        У процесі розвитку рухової активності дітей застосовувалась інноваційна технологія М.М. Єфіменка. Її використання дозволило вихователям розробляти комплекси вправ за відповідною темою у формі гри.

        Моніторинг рівня рухового розвитку дітей показав , що більшість  дітей  фізично готові до навчання в школі та мають високий рівень фізичного розвитку. За результатами розрахунків простежується тенденція росту розвитку фізичних якостей дітей . Проте, на тлі загальної позитивної діагностичної картини фізичного розвитку виділяються діти , які мають низький рівень фізичної підготовленості, також є діти ослаблені , які мають 2-3 групи здоров’я, які за станом здоров’я не можуть показати високі результати (нормативи) .

       Медичне обслуговування дітей закладу упродовж року здійснювалось сестрою медичною старшою, яка входить до штату закладу. Сестра медична старша здійснювала профілактичні заходи, в тому числі, проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання , загартовуванням, дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування. Медичне обслуговування в закладі передбачало надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань.

      Робота з родиною – невід’ємна складова оздоровчої роботи, адже саме батьки найбільше зацікавлені в тому, щоб створити умови для психічного і фізичного здоров’я дітей, їхнього гармонійного розвитку. З батьками погоджували індивідуальні програми оздоровлення і режиму, лікувально - оздоровчі заходи, які проводилися в закладі.

       Найголовніше в оздоровчій роботі – це постійний моніторинг стану здоров’я  дітей. Сьогодні можна зробити такі висновки: найбільший відсоток захворюваності по ЗДО спостерігається в групі раннього віку та в молодших групах. Пояснюється це тим, що діти цього віку адаптуються до дитячого закладу. Найменший відсоток захворюваності спостерігається групах старшого дошкільного віку. На відсоток відвідування дітьми закладу у порівнянні з минулим навчальним роком вплинув карантин.  

      Заклад дошкільної освіти забезпечений медикаментами: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

     Працівники закладу проходять медичний огляд вчасно, відповідно до встановленого графіку.

 

 1. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та пожежних норм.

   Згідно Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя. Робота в цьому напрямку здійснюється через створення умов для безпечного перебування дітей в закладі, роботу з колективом по охороні праці та безпеці життєдіяльності, організацію освітнього процесу з дітьми з питань охорони життя і безпеки життєдіяльності.

  На виконання Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, в ЗДО розроблені заходи, направлені на покращення умов праці та безпечне перебування дітей, План першочергових заходів по забезпеченню протипожежного захисту. В закладі розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, інструкції по дотриманню працівниками правил безпеки під час організації освітнього процесу, посадові та робочі інструкції для всіх категорій працівників.

 Згідно Закону України «Про охорону праці», систематично з працівниками проводилися вступні, первинні та повторні, цільові інструктажі  з питань охорони праці, пожежної безпеки, які реєструвалися у відповідних журналах, видавалися накази щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників та дітей.

  Враховуючи те, що освітня діяльність організовується в очному режимі в умовах воєнного стану, у будівлі закладу облаштоване тимчасове укриття, яке повністю відповідає вимогам та нормам ДСНС.

 

 1. Організація харчування

     Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти здійснюється довідповідно до чинного законодавства України. Послуги з організації харчування  дітей  з 16.08.2021 року надає товариство з обмеженою відповідальність «ПОНТЕУМ. ЮА». У штаті кухонних працівників працює: 1-шеф 2 кухарі.  У закладі визначений триразовий режим харчування, який відповідає режиму кожної вікової групи. Умови для організації харчування в закладі дошкільної освіти задовільні. Харчоблок  має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримування санітарно-гігієнічного режиму.

    Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

      Готуючи страви, кухарі суворо дотримувались меню, технології  приготування їжі, нормативного об’єму страв.

       У закладі створено комісію з харчування, яка веде систематичний контроль за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини, якістю готових страв, їх відповідність щоденному меню.

      Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування дітей в групах.

       З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців.

       У 2022 році встановлена обов’язкова плата за харчування дітей з денним перебуванням для батьків або осіб, які їх замінюють, на рівні 60% від вартості харчування дитини на день. Пільгові умови оплати харчування дітей, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням міської ради за рахунок коштів міського бюджету.

У 2022 – 2023 навчальному році були забезпечені:

- безкоштовним харчуванням діти пільгових категорій:

 • діти з малозабезпечених сімей - 3;
 • діти батьки, яких є учасниками АТО та мобілізовані – 25;
 • діти-інваліди – 1
 • діти ВПО – 10
 • діти під опікою - 1

- 50% від сплати за харчування:

 • діти з багатодітних сімей – 19 .

 

 1. Освітня діяльність у закладі дошкільної освіти

       Система дошкільної освіти спрямовується на розвиток дитини. У Державному стандарті дошкільної освіти вперше визначено не лише стандартизовані вимоги до дитини, а й окреслено обов’язкові умови, які забезпечуватимуть досягнення бажаного результату.

      Очікувані результати оновленого Базового компонента дошкільної освіти - це забезпечення підвищення якості дошкільної освіти в Україні та відповідність її міжнародним стандартам. На сьогоднішній день оцінювання якості дошкільної освіти є одним з пріоритетних завдань відповідно до Програми діяльності Уряду.

        Щодо організації освітнього середовища, то воно  вибудується таким чином, щоб забезпечити багаторівневу систему умов для поетапного гармонійного розвитку та соціального зростання дитини; залучення комплексу ресурсів: матеріально-технічних, програмно-методичних, особистісних, технологічних, що забезпечують освітній процес ЗДО. Адже освітнім середовище ЗДО стає тільки тоді, коли виконує свої основні завдання: забезпечує розвиток дітей дошкільного віку, охорону та збереження їхнього здоров’я, здійснює корекцію недоліків розвитку, враховує особливості розвитку та саморозвитку. І основною умовою при цьому є особистісно орієнтована взаємодія дитини і педагога, у процесі якої відбувається засвоєння соціокультурного досвіду, індивідуальний педагогічний супровід. В умовах нашого ЗДО різні види освітнього простору доповнюються предметно-розвивальним середовищем, яке презентовано у вигляді взаємозв’язаних  складових єдиного комплексу і разом з тим достатньо самостійних структур, оформлених в осередки.

      Завдання річного плану реалізувались у щоденній роботі зі здобувачами освіти, педагогами та колективом батьків.

       Пріоритетний змістовний напрямок освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році визначався з урахуванням потреб сьогодення, у посиленні складових соціально-морального, емоційно - ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я.  

      Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу закладу з проблеми формування соціальної свідомості дошкільника принесла позитивні результати.

 • На рівні особистості педагога: удосконалили пріоритети освіти спрямовані на комплексне провадження інноваційних педагогічних технологій розвитку соціальних компетенцій дошкільника; збільшилось прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації.
 • На рівні особистості дошкільника: активізовано механізм соціалізації та адаптації, сформований позитивний образ – Я, відбулось залучення до системи діяльності, що стимулює розвиток громадянської активності та зростання рівня життєвої компетентності дошкільника.

       Ми прагнемо виховати покоління здатне будувати нове, стійке суспільство, спрямоване на збереження, примноження ресурсів, орієнтоване на творення, а  не на руйнування. Саме тому педагогічний колектив нашого закладу з 2016 року активно використовує в освітньому процесі Міжнародну програму соціально-фінансової освіти «Афлатот». Під час консультацій, методичних нарад, тренінгів, у ході самоосвіти педагоги ділилися своїм досвідом роботи не лимше в межах ЗДО, а й на міських та обласних методичних заходах.

       Для успішної роботи з упровадження даної програми потрібні були помічники і ними стали батьки наших вихованців. Ми налагодили взаємозв’язок з батьками задля обміну інформацією, досвідом, виробленням спільних вимог. активно використовували інтерактивні і традиційні форми роботи.  

       Забезпечення якості та результативності щоденної освітньої праці конкретного педагога і колективу закладу дошкільної освіти загалом залежить від грамотно побудованого управління закладом та методичного супроводу.

      Завдання методичної служби закладу полягає в тому, щоб побачити ініціативи педагогів та допомогти їм розвинутися, знайти механізм реалізації їхнього потенціалу, надати конкретну своєчасну практичну допомогу, зокрема забезпечити простір для здобуття необхідних знань засобами різних ресурсів.

      Щоб ефективно впроваджувати в освітній процес інноваційні  технології  протягом навчального року у закладі працювала творча група з проблеми: «Розвиток інноваційних ідей в умовах наступності у роботі між ЗДО на НУШ», відбувся цікавий навчальний тренінг «Прийоми психологічної допомоги учасникам освітнього процесу», ресурсним був педагогічний брейн-ринг на тему: «Розвиток зв’язного мовлення дошкільників під час театрально-ігрової діяльності»

     Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично – прогностичний характер і базується на аналізі освітнього процесу.       

    Вирішення річних завдань неможливе без теоретичної підготовки педагогів, тому система педагогічних нарад, семінарів, консультацій, колективних переглядів мала конкретні цілі. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки. Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи з кадрами: ділова гра, тренінги, дискусії, бліц – турніри, презентації міні – проектів, моделювання, методичний марафон. Використання можливостей інтернету в сфері освітніх послуг дало можливість висвітлювати та вивчати інноваційні педагогічні технології, сучасні методичні форми і методи роботи з вихователями. Такі форми роботи дали змогу педагогам підвищити свій теоретичний та практичний рівень, зясувати для себе напрямок роботи та означити перспективи подальшої роботи. Також метою проведення даних заходів стала демократизація контролю за освітнім процесом, конструктивне порівняння – аналіз роботи колег, підвищення активності педагогів завдяки усвідомленню ними необхідності творчого підходу до своєї роботи.

      Педагоги закладу виявляють високу активність, беручи участь у міських, обласних методичних заходах. Так вихованець середньої групи № 5 Адам Федаш став лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Знавці біблії», який організовувала Острожзька академія.  Професійне та особисте спілкування колег з різних дитячих садочків міста сприяло взаємозбагаченню, підвищенню рівня їхньої фахової майстерності, стимулювало до творчих пошуків та запровадження інновацій у  вихованні дошкільнят.

       Аналіз виконання вимог програми, проведений за результатами педагогічного діагностування, спостережень дошкільнят, свідчить про те що більшість дітей належним чином засвоїли відповідні знання, уміння та навички. У їхньому житті практично рівномірно збалансовані різні форми активності: фізична, соціально - моральна, емоційно - ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна. Проте вихователям рекомендовано приділяти увагу розвитку логічних здібностей дітей, активно використовувати методи і прийоми проблемного навчання з огляду на те, що дошкільники не завжди можуть застосовувати знання, уміння, та навички в нових умовах.  

      Створення розвивального середовища, що сприяє задоволенню різноманітних інтересів та потреб вихованців, дало педагогам можливість прокласти індивідуальний маршрут особистісного розвитку кожного малюка. Однією з форм підтримки пізнавальних інтересів та здібностей, розвитку дитячої обдарованості є гурткова робота.

На виконання варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти в ЗДО впродовж навчального року працювали гуртки, де діти мали змогу додатково отримати пізнавальні навички.

Особливості гурткової роботи – цілеспрямоване використання вільного часу для повноцінного розвитку потенційних можливостей дитини, свобода вибору профільного спрямування, напрямів діяльності та освітньої програми, творчий характер освітнього процесу, який здійснюють на основі додаткових освітніх програм, співпраця, співтворчість, індивідуальний підхід у взаєминах дитини, педагога та батьків.

        Навчання дітей англійської мови в гуртку  стало важливою складовою в формуванні елементарної англомовної комунікативної компетенції за освітніми напрямами, визначеними Базовим компонентом, сприяло соціалізації дитини, формуванню її особистісної культури через ознайомлення з мовою та культурою іншого народу.

       Старші дошкільники, які відвідували заняття хореографічного гуртка «Грація», набували систему танцювальних навичок, а також творчих умінь, успішного їх застосування як у музичній діяльності так і в фізкультурній, у повсякденному особистому житті.

      Гурток «Малятко-здоров’ятко», дає змогу розкрити у дітей фізичні здібності. Дошкільнята залюбки займаються на степ-платформах, з фіт-бол м’ячами, скакалками, обручами та іншим нетрадиційним інвентарем, який виготовила інструктор з фізкультури Олена Васюк.

        Актуальність напрямів гурткової роботи, рівень її організації є показником розвитку дошкільного закладу, важливою складовою формування його іміджу на ринку освітніх послуг.

  Варто зазначити, що на належному рівні проводиться робота з наступності між двома ланками освіти: закладу дошкільної освіти та школи. Вона передбачає об’єднання комплексів організаційних та освітніх заходів. У 2022 -2023 н.р. між гімназією №8 та ЗДО підписано угоду про співробітництво та розроблено спільний план.

 

 1. Управлінська діяльність

       Управлінські рішення та дії директора закладу поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань. З метою визначення рівня та вдосконалення осітнього процесу в ЗДО за різними напрямками   були охоплені  вивченням усі суттєві питання.

     Своєчасно здійснювалось попереджувальне вивчення за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня, якістю підготовки до запланованих річним планом заходів, ретельний аналіз їх наслідків та корекцію.

      Здійснювалось вивчення  роботи обслуговуючого персоналу з метою їх якісного виконання своїх посадових обов’язків та чіткої роботи закладу.

      У процесі формування іміджу закладу дошкільної освіти особливу увагу звертали на:

 1. Розширення, модернізацію, спеціалізацію змісту освітніх послуг, підвищення якості освіти. Зокрема цьому сприяли упровадження інноваційних освітніх та здоров’язбережувальних технологій, організація гурткової роботи та ін.
 2. Удосконалення матеріально - технічного оснащення та науково- методичного забезпечення. Привабливий сучасний вигляд території та приміщень, широкий вибір розвивального обладнання, наявність яскравої зовнішньої атрибутики (символіки) безпосередньо впливають на підвищення іміджу закладу.
 3. Оптимізацію роботи з кадрами та батьками вихованців. Це передбачало розвиток педагогічної, соціальної, комунікативної компетентності співробітників, підвищення рівня їхньої організаційної культури, покращення психологічного клімату в колективі, підвищення мотивації праці педагогів, надання своєчасної психологічної допомоги учасникам освітнього процесу (вихованцям та їхнім батькам, працівникам закладу), налагодження конструктивних взаємин між персоналом, керівництвом і батьками.
 4. Розроблення оптимальної медіастратегії. Обов’язковим є висвітлення позитивних результатів діяльності дитсадка, творчих здобутків педагогів через інтернет-ресурси, презентації на конкурсах, семінарах, інших заходах різних рівнів, а також безпосереднє ознайомлення потенційних споживачів із закладом під час Днів відкритих дверей тощо.

      Створення позитивного іміджу сучасного закладу дошкільної освіти - це складний безперервний процес, результат якого - постійний професійний розвиток педагогів і максимальне задоволення потреб громадськості

 

 1. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі

        Нові інтернет – технології надали можливість вивести на новий рівень комунікацію з батьками, а також організувати ділове спілкування батьків та вихователів, фахівців, керівника закладу. Майданчиками для такого спілкування стали різні інтернет - платформи та соціальні мережі, що дали змогу:

 • оперативно реагувати на запити й потреби родин;
 • надавати постійну педагогічну, психологічну підтримку батькам;
 • залучати батьків до освітнього процесу та життя закладу;
 • осучаснити освітній процес.

     Педагоги активно використовували соціальну мережу Viber для спілкування з батьками та швидкого зворотного зв’язку, обміну інформацією в групах, передачі батьками фото та відео життя їхніх дітей, а також вільного спілкування між собою.

       Належне  місце в  роботі закладу дошкільної освіти  займає співпраця з ЧСШ №8, яка здійснювалась згідно плану роботи на принципах наступності між дошкільною  і початковою освітою.

   Педагогічний колектив ЗДО забезпечував формування у кожної дитини перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створював передумови за яких перехід до школи збереже природну активність дитини, спонукатиме її пізнавати світ природи, людських взаємин.