Структура та органи управління закладом     Управління закладом дошкільної освіти  здійснюється відділом  освіти Червоноградської міської ради Львівської області. Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює директор Надія ПУКАЧ. Директор ЗДО призначається та звільняється з посади відділом освіти Червоноградської міської ради за погодженням з засновником з дотриманням чинного законодавства.  

      Колегіальним  постійно діючим органом управління у дошкільному закладі  є педагогічна рада

      Органом громадського самоврядування закладу є конференція  колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють, яка скликається не рідше одного разу на рік. У період між рішенням конференції діє рада  закладу дошкільної освіти. Кількість засідань ради визначається за потребою

      Згідно плану роботи на навчальний рік у закладі функціонують методичні об'єднання, проходять виробничі наради та адміністративні наради.