Річний звіт про діяльність 

 Метою діяльності  ЗДО я-с №10  є:

 

 • створення національного  дитячого  садка  нового  типу-  центру  гармонійного  розвитку  дитини
 • - вдосконалення  механізмів  управління    закладом  дошкільної  освіти на  принципах   партнерства , демократизації , модернізації  та  реформування  
 • створення умов для  забезпечення високої якості дошкільної освіти; формування особистості дитини на основі національного світогляду
 • гармонійний розвиток  дошкільників    шляхом  формування  фізичного, інтелектуального  розвитку та психічного, морально-духовного здоров’я

 

Принципом  моєї  діяльності,як керівника  ЗДО я-с №10:

 

 • створення безпечних та  комфортних  умов перебування  дошкільників у  ЗДО
 • впровадження в роботу з дітьми новітніх технологій, альтернативних методик, наукових  педагогічних  досягнень з обов’язковим урахуванням матеріальної бази, кадрового потенціалу, запитів родин вихованців та інших чинників
 • оптимізація роботи з батьками  на  принципах  партнерства
 • впровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітній і управлінський процеси
 •  вдосконалення професійної  компетентністі  та загально-культурного  рівня  педагогічних працівник
 • розвиток мережі закладу дошкільної освіти, відповідно до освітніх потреб громадян
 •  зміцнення матеріально-технічної  бази  закладу у відповідність з сучасними потребами освітнього процесу   

      У своїй діяльності ЗДО  я-с №10 керується :

 • Конституція України
 • Закон України „Про охорону дитинства"
 • Закон України „Про освіту"
 • Закон України „Про дошкільну освіту"
 • Національна доктрина розвитку освіти
 • Положення про дошкільний  навчальний  заклад
 • Конвенція про права дитини

 

   Концепція   роботи  ЗДО  я-с №10:

 

Гармонійну людину можна виховати  за умов, якщо виховання:

 • буде індивідуальним, пристосованим до природи дитини; це положення сьогодні яка на перше місце висуває завдання виховання особистості дитини з урахуванням її інтересів, потреб, вікових можливостей, індивідуального рівня досягнень;
 • буде національним;
 • відповідатиме соціально-культурним вимогам часу;
 • буде вільним, незалежним від тих чи інших вказівок та паперових вимог;
 • будується на пошані до особистості.

 

   Етапи  та  зміст  роботи  ЗДО  №10:

 

 1. Проект «Дитячий садок- центр дитини  «Гармонія  розвитку»
 2. Проект «Нове  освітнє  середовище, інформатизація  та  психологічний  супровід»
 3. Проект «Управлінська діяльність  та  система  функціонування  ДНЗ»
 4. Проект «Дитячий садок. Батьки. Громадськість»

 

Основні  заходи  діяльності    ЗДО  №10

 

 1. Проект «Дитячий садок- центр дитини «Гармонія  розвитку»

№ з/п

Складові  проекту

Зміст  роботи

 

1.

Створення  гармонійного розвивального  життєвого  простору

 

- навчально-методичний  комплекс  у кожній  групі  з  сучасним  банком методичних, дидактичних, наочно-роздаткових матеріалів  для  роботи з дітьми ;  групові  кімнати  оснащенні  ігровими  та  розвиваючими  модулями,осередками

 

 

 

 

 

 

- кімната  Природи

 

- оздоровчий , лікувально-профілактичний  комплекс

- дослідницька  лабораторія

- фізкультурно-ігрові  блоки

- екологічний модулі

- іонізація  приміщень

- аромо-,фіто –кафе

 

 

 

2

Соціально-комунікативний центр

-Створено  кабінет  вчителя-логопеда  та  психолога

-

 

 

 

 

 

 

3.

Творчі  студії :

- «Руками  творяться  дива»

 

 

- середня  група-  «Креативне малювання»

- старші  групи – « Творча майстерня»

- молодші  групи   «Талановиті  пальчики»

 

 

- «Креативного  музичного розвитку»

 

- система  роботи  музичного  керівника  за  авторськими  програмами  І. Борисенко

 

 

- « Грайлик»

- молодша  група- « Театр «Казка»»

 

 

 

 

 

 

- Фізкультурно-спортивний  центр

- гурток  степ-аеробіки (діти,дорослі)

- хореографічний  гурток

- система  занять  «хатха - йога», вправи   Кацудзо  Ніші,

- «Казкова  фізкультура»

 

 

4.

Галерея  « Віночок  традицій»

- міні-музей  народної  іграшки

- виставковий  центр «Етно хата»

 

 

5.

 

 

6.

Центр  духовного  розвитку

 

Облаштування  території

-осередок  християнського  спілкування

- гурток  «Я-Божа  дитина»

 

-створено  духовний  куточок

-облаштовано  дитячі  майданчики  новими павільйонами, ігровими  модулями

-впроваджується   технологія  «Ігровий,розвиваючий  простір»

 

 

 

 

 

 

 1. Проект «Нове  освітнє  середовище, інформатизація  та  психологічний  супровід»

 

№ з/п

Складові  проекту

Зміст  роботи

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-розвивальні  центри:

-арт-студія

- маленькі  винахідники

-практичне  моделювання

-інжиніринг

 

Проект: « З  любов”ю  до  малечі»

 

Етюди  гармонії  та  здоров’я-: ігри-релаксації,різні  види  масажів, екологічні казки,психогімнастика,кольоротерапія,пальмінг,

соляризація, аромотерапія, вправи  Кацуджо  Ніші,хатха  йога,енергетичне  дихання,казкова  фізкультура,ігри-подорожі,вправи  для профілактики  різних  захворювань

 

 

 

Програма  «STRIM - освіта» (К.Крутій)

Програма  «Освіта  для  сталого  розвитку» (Н.Гавриш)

Програма  «Дитина  в  дошкільні  роки» (К.Крутій)

 

Електронні  додатки  та  матеріали до  програми  «Дитина  в  дошкільні  роки»

 

 

Авторська  програма  «Гармонія  інтелекту,духовності  та  здоров”я» (Н.О.Колінько, О.К.Анісімова)

 

 

4.

 

Інтерактивна  освіта

 

Метод «Набірного  полотна»,концептуальні  карти  (методика  Н.Гавриш), метод  «полілогу», заняття-квести,

 

 

 

 

 

5.

Школа  психологічного розвитку

 

Семінари-тренінги, психологічні  ігри  та  вправи  ,рефлексотерапія,коуч-тренінг.набір  психологічних  технік

 

 

 

 

 

 

6.

 

Інтегроване   навчання

 

Інноваційна     методика  «моделювання  казки», освітні  ситуації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 Технологія: «Стіни,які говорять»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Проект «Управлінська діяльність та  система  функціонування ЗДО»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Модель  управлінської  діяльності  в  ДНЗ  №10

 

Медико-профілактична  робота

Роботу  проводить  старша  медична  сестра  Сехна  К.Ф.

       Протягом року систематично здійснювалась медична робота: проводився поглиблений медичний огляд дітей, використовувались нетрадиційні форми оздоровлення, проводилась санітарно-просвітницька робота з батьками вихованців, бесіди з працівниками дитячого садка з питань санітарних норм, проходила протиепідемічна робота, профілактичні щеплення дітям згідно графіка, контроль за харчуванням.
Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. 

       Велику увагу колектив приділяє загартовуючим процедурам, які проводяться педагогами на протязі всього року з поступовою зміною їх характеру,тривалості та дозування з врахуванням рекомендацій ст..медсестри, стану здоров’я, вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини. Педагогічний колектив ЗДО працює над валеологічною освітою дітей. Складовою життєвої компетенції кожної дитини, є, зокрема вміння бути здоровим. Відповідно до вікових та психологічних особливостей кожної вікової групи вихователі давали інформацію валеологічного спрямування під час навчання дошкільників. Усі ці заходи направлені на зміцнення стану здоров’я дітей. Порівняльний аналіз захворюваності протягом 2018-2019 рр. свідчить про те, що число днів, пропущених по хворобі однією дитиною знизився, (якщо не брати до уваги карантин). Аналіз захворюваності дітей проводиться щомісячно старшою медичною сестрою, що дає можливість педагогам та медичному персоналу спільно з батьками планувати оздоровчі та гартувальні заходи

 

Зміцнення    матеріально-технічної  бази  закладу у відповідність з сучасними потребами освітнього процесу   

 

№ з/п

Зміст  роботи

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

12.

 

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

 

18

 

 

Оптимізація  простору,шляхом  переобладнання  приміщень:

-         кабінет  логопеда  та  психолога

-         пральня

-         адміністративний  блок

 

Заміна  системи  внутрішньої  електромережі

 

 

Оснащення  групових  кімнат,спалень,музичної  зали  інфрачервоними  обігрівачами  « UFO»

Створено  духовний  осередок  на  території  закладу

 

Придбано  комплекти  нової  постільної  білизни  та  рушників

 

Заміна  старих  бактерицидних  ламп  та  ламп  денного  світла 

 

Встановлено  нові  бойлери  для  нагрівання  води

 

Придбано  2  пральні  машини 

 

Встановлено  нові  вхідні  двері

 

 

Придбано  іонізатори  в  групові  та  спальні  кімнати

 

Облаштування  території

 

Заміна  системи  теплопостачання

 

 

Встановлення  тепло обігрівачів  «УФО»

 

Придбання  нових  дитячих  стільчиків

 

Придбання нових  меблів  для  приміщень  ЗДО

 

Ремонт  музичної  зали

 

Заміна  старих  дверей  на нові -  групи,кухня,службові  приміщення

 

 

Новий  дитячий  майданчик

 

 

Залучені  кошти  благодійного  фонду,кошти  батьків

 

Кошти  міського  бюджету

 

 

Кошти  міського  бюджету

Спонсорські  кошти

Батьківські  кошти

 

 

Батьківські  кошти

 

 

Батьківські  кошти

 

 

Кошти  міського  бюджету

 

Кошти  міського  бюджету

 

Спонсорська  допомога  та  кошти  міського  бюджету

 

Батьківські  кошти

 

 

Батьківські  кошти

Благодійний  фонд

 

 

Кошти  міського  бюджету

Кошти  міського  бюджету

 

Мікропроект

 

 

Спонсорська  допоога

 

Батьківські  кошти

Благодійний  фонд

Кошти  міського  бюджету

 

 

Мікропроект

 

 

 1. Проект «Дитячий садок. Батьки. Громадськість»

 

№ з/п

Складові  проекту

Зміст  роботи

1.

 

 

 

 

 

2.

Проект «Партнерська  педагогіка»

 

 

 

 

 

Проект   «Подаруймо  дітям  радість »

 

Новий  формат  роботи  з  батьками- « Родинна  кав”ярня»,

Сімейне  коло- творча майстерня,участь  у  волонтерських  акціях 

 

Участь  у  роботі  благодійного  фонду  «Сокальщина  - Червоноград», фонд  воїнів  АТО

 

Сьогодні є очевидним для всіх, що дошкільне виховання має бути національним, адже «…дитячий садок --- це перша найрідніша школа для дитини, національна школа, в якій пробуджується її національна і громадянська свідомість. Кожен вихователь дошкільного, вносити в своє виховання найбільш національного патріотичного елементу» (С. Русова). За багато років роботи  у  цьому  дитячому  садку,  ми домоглися, щоб слова, помисли, мудрі настанови основоположника українського дошкілля, просвітительки С. Русової стали дійсністю. Її ідеї, помножені на зацікавленість усіх педагогів, їхню відповідальність, педагогічну майстерність, патріотизм, талант і любов до вихованців -  створили умови для формування вільної особистості  кожного  маленького  українця.

    Вся  діяльність  ЗДО  покликана створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, забезпечити умови для фізичного, емоційно-ціннісного, пізнавального, інтелектуального, національного, соціально-морального, екологічного  виховання  дітей, виховання громадянина-патріота, а в стратегічному плані закласти базис для формування демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінним чинниками стабільного, прискореного розвитку України