Статут                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         Рішення сесії

                                                                                         Червоноградської

                                                                                         міської ради

                                                                                         2018 р. № _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

закладу дошкільної освіти

ясла – садок № 10

Червоноградської міської ради

Львівської області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Червоноград - 2018

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 10 Червоноградської міської ради Львівської області, скорочена назва ДНЗ № 10 ( далі – дошкільний заклад) в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

     1.2. Юридична адреса дошкільного закладу:

вул. Курбаса, 6а

м. Червоноград,

обл. Львівська, 80109

тел. (03249 - 3 -95 - 94 ), dnzaklad10@gmail.com

     1.3. Засновником закладу дошкільої освіти є Червоноградська міська рада Львівської області. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

     1.4. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою з дня реєстрації Статуту, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

     1.5. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

     1.6. Діяльність закладу дошкільно освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

- формування особистості дітей, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв.

     1.7. Заклад дошкільно освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

     1.8. Заклад дошкільно освіти несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію основних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня, обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

     1.9. Взаємовідносини закладу дошкльної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

     2.1. Заклад дошкільно освіти з нормативною наповнюваністю розрахований на 120 місць.

    2.2. Групи комплектуються за ознаками: одновікові.

     2.3. У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку, можуть відкриватися групи іншого спрямування .

    2.4. У закладі дошкільної освіти функціонують групи з денним 10,5-годинним режимом перебування дітей.

     2.5. Наповнюваність груп дітьми здійснюється відповідно до чинного законодавства:

- група раннього віку  (від 2 до 3 років) – 15 дітей;

- дошкільна група (від 3 до 6 років) – 20 дітей;

- в оздоровчий  період  - 15 дітей.

     2.6. Для зарахування дитини у заклад дошкільно освіти необхідно подати:

- карту профілактичних щеплень (копія)

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження (копію);

- документи для встановлення батьківської плати.

     2.7. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють, а також у літній період (90 днів).

     2.8. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами які їх замінюють, несплати за харчування дитини протягом двох місяців;

- при постійному порушенні режиму закладу дошкільної освтіти протягом двох тижнів;

- невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти більше місяця без поважних причин.

     2.9. Адміністрація закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

 

 1. РЕЖИМ РОБОТИ закладу дошкільно освіти

     3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10.5 годин на день.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільно освіти з 7.30 до 18.00 (10.5 год).

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ  У закладі дошкільно освіти

     4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (літній оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

     4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік і період літнього оздоровлення.

     4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу

     4.4. У закладі дошкільної освіти изначена українська мова навчання і виховання дітей, відповідно до Конституції України та Закону України «Про мови».

     4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Державних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

     4.6. Заклад дошкільної освіти організовує навчально - виховний процес за різними пріоритетними напрямками: художньо–естетичним, гуманітарним, математичним, фізкультурно-оздоровчим тощо.

     4.7. Заклад дошкільної освіти може надавати додаткові освітні послуги відповідно до чинного законодавства і за додаткову оплату батьків.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ  У  закладі дошкільної освіти

         5.1. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

         5.2. У дошкільному закладі встановлено триразове харчування дітей: сніданок, обід, підвечірок, відповідно до встановлених норм.

         5.3. Контроль і державний нагляд за якістю харчування покладається на Червоноградську міську раду, органи управління охорони здоров’я.

         5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей в розмірі, що становить 60% від вартості харчування за день. Розмір плати за поданням дошкільного закладу встановлюється виконкомом міської ради один раз на рік з урахуванням матеріального становища батьків та режиму роботи  закладу.

         5.5. Від плати за харчування звільняються батьки або особи, що їх заміняють, згідно з чинним законодавством.

         5.6. Працівники закладу дошкільної освіти, які обідають, сплачують вартість обіду, яка щомісяця встановлюється за вартістю фактичного набору продуктів. Їх обід організовується із загального котла (без права виносу).

 

 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В закладі дошкільної освіти

     6.1. Медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі Комунальним підприємством Центром первинної медико-манітарної допомоги у м.Червонограді  (КП ЦПМСД), сестрою медичною старшою закладу дошкільно освіти..

     6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, що їх замінюють.

     6.3. Медичний персонал закладу здійснює контроль за організацією та якістю харчування дітей, за виконанням санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків, працівників дошкільного закладу.

     6.4. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медперсоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 1. 7.УЧАСНИКИ освітньо – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

     7.1. Учасниками освітньо-виховного процесу у закладі дошкільної освіти і є:

- діти дошкільного віку;

- керівник та вихователь-методист;

- педагогічні працівники;

- медичні працівники;

- помічники вихователів;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

     7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального заохочення та морального заохочення учасників навчально-виховного процесу:

- подяка;

- грамота;

- премія;

- присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист», «старший вихователь»;

- представлення до урядових та відомчих нагород.

     7.3. У сфері дошкільної освіти дитина має право на:

-безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного і психічного насилля, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

     7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

     7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- дотримуватися режиму роботи закаду дошкільної освіти встановленого засновником;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини, не відправляти хворих дітей в заклад.

     7.6. На посаду педагогічного працівника закладудошкільної освіти  призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

     7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу.

     7.8. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;

- проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

     7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва.

     7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти директором.

     7.11. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

    7.12. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до ст. 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних  закладів проходять періодичні безоплатні медичні огляди у комунальному підприємстві Центрі первинної та вторинної медик-санітарної допомоги у м.Червонограді (КП ЦПМСД).

     7.13. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

     7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

     7.15. Педагогічні навантаження педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти встановлюються відповідно до чинного законодавства.

     7.16. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу дошккільної освіти здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та інших нормативно - правових актів.

     7.17. Відпустка всім працівникам надається відповідно до чинного законодавства.

     7.18. Штатний розпис закладу дошкільної освіти встановлює відділ освіти Червоноградської міської ради на основі Типових штатних нормативів ЗДО, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України, корегує та затверджує керівник ЗДО.

 

 1. УПРАВЛІННЯ закладом дошкільної освіти

      8.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється Червоноградською міською радою і відділом освіти Червоноградської міської ради.

     8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Червоноградської міської ради за погодженням з засновником з дотриманням чинного законодавства.

     8.3. Керівник закладу дошкільної освіти:

- відповідає за реалізацію завдань закладу дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту та обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закаду дошкільної освіти;

- діє від імені закладу ошкільної освіти, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними і фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази закладу;

- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти ;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно - гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей та працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньо-вмховного процесу, заохочує творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

     8.4. Колегіальним, постійно діючим органом управління, у закладі дошкільної освіти є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: директор, вихователь-методист, вихователі, практичні психологи, інструктори з фізкультури, медичні працівники, інші спеціалісти.

До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів.

На засіданні педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти є його директор.

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

- оцінює рівень реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, результативність та хід якісного виконання програм розвитку дитини дошкільного віку (по кожній віковій групі);

- розглядає питання удосконалення організації освітньо-виховного процесу в закладі дошкільної освіти;

- визначає план роботи закладу дошкільної освіти та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітньо-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти і сім’ї;

- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників закладу дошкільної освіти;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- затверджує план підвищення кваліфікації та педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

- розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної  ради – не менше 4 рази на рік.

     8.5. Органом громадського самоврядування закладу є конференція  колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють, яка скликається не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників конференцій від працівників закладу дошкільно освіти – 20, батьків – 20. Термін повноважень становить 1 рік.

Рішення конференції приймається більшою частиною голосів від загальної кількості присутніх, яка має бути не менше 2/3 її членів.

Конференція:

- приймає Статут, зміни і доповнення;

- обирає раду закладу  дошкільної освіти ;

- заслуховує звіт керівника дошкільного закладу, голову ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дає їй оцінку шляхом таємного голосування;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджує основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.

     8.6. У період між рішенням конференції  діє рада закладу дошкільної освіти.

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу дошкільної освіти кільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів.

Рада закладу організовує:

- виконання рішень конференції;

- розгляд питань щодо поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- поповнення і використання бюджету дошкільного закладу;

- вносить пропозиції щодо матеріального і морального заохочення учасників освітньо-виховного процесу;

- здійснює громадський контроль за харчуванням та медичним обслуговуванням дітей;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій, ярмарок, конкурсів;

- розглядає питання родинного виховання;

- сприяє педагогічній освіті батьків.

     8.7. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закаду дошкільної освіти.

Піклувальна рада створюється за рішенням конференції  або ради закладу дошкільної освіти. Члени піклувальної ради обираються на конференції закладу дошкільної освіти і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в закладі дошкільної освіти;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу дошкільної освіти;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу дошкільної освіти;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя і здоров’я  учасників  освітньо-вихованого процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу дошкільної освіти;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей і закладом дошкільної освіти;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників освітньо-вихованого процесу.

 1. МАЙНО закладу дошкільної освіти

     9.1. Майно закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі дошкільного закладу. Майно закладу дошкільної освіти належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

     9.2. Вимоги до матеріально - технічної бази закладу дошкільної освіти  визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами та правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

     9.3. Відповідно до чинного законодавства за закладом дошкільної освіти закріплена земельна ділянка.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

      10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти   проводиться відповідно до законодавства та Статуту.

     10.2. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

- міського бюджету, що надходять в розмірі не нижчому від передбаченого нормативами фінансування закладів дошкільної освіти;

- одержані від громадян за надання платних послуг в галузі освіти;

- субвенції з обласного бюджету;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- доходи від здачі в оренду приміщень, обладнання та іншого майна.

     10.3. Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником має право:

- придбавати, орендувати необхідне обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення (без права викупу), споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для проведення освітньої діяльності згідно з законодавством.

     10.4. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності в закладі дошкільної освіти визначаються законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

Бухгалтерський облік закладу ведеться через централізовану бухгалтерію відділу освіти.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ закладу дошкільної освіти

     11.1. Основною формою державного нагляду (контролю) є інституційний аудит

     11.2. Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог щодо змісту рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Червоноградською міською радою та відділом освіти.

     11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально - виховним процесом встановлюється засновником закладу дошкільної освіти.

 

12.РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ закладу дошкільної освіти

     12.1. Реорганізація або ліквідація закладу дошкільної освіти відбувається відповідно до чинного законодавства.

     12.2. Реорганізація закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу і виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а в випадку ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять права щодо управління закладом дошквльної освіти.

     12.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу дошкільної освіти, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

     12.4. У випадку реорганізації і ліквідації права і обов’язки закладу дошкільної освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

     12.5. Реорганізація або ліквідація відбувається у формах позбавлення статусу закладу і статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.

     12.6. При реорганізації або ліквідації закладу дошкільної освіти діти, які відвідують його, повинні бути влаштовані в інші заклади дошкільної освіти  відповідно до чинного законодавства.

     12.7. При реорганізації чи ліквідації заклуд дошкільної освіти працівникам , яких звільняють чи переводять, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.