Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність є способом змінити цей світ.

Але спочатку змініть університет, а вже потім – світ.

Юнгсуп Кім, учасник Конференції

Міжнародного центру академічної доброчесності

 

ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Принцип законності – суворе дотримання спільнотою Червоноградського ліцею законів України, нормативних документів ліцею.

Принцип чесності – систематичне уникнення шахрайства, обману, крадіжок та будь-якої безчесної поведінки.

Принцип правдивості – прагнення до істини, вільне та відкрите поширення  правдивої інформації.

Принцип прозорості – доступність та відкритість правил, планів, процесів,  дій  та звітність перед учнями ліцею, батьками та громадськістю у Червоноградському ліцеї.

Принцип поваги – повага до гідності інших, їхнього фізичного та  психічного здоров’я, віку, статі, статусу. Учасники спільноти ліцею зобов’язані шанувати історію свого закладу та осіб, які зробили значний внесок у його розвиток.

Принцип справедливості – неупереджене, однакове ставлення до всіх учнів ліцею, об’єктивна оцінка результатів навчальної, дослідницької, трудової діяльності, спроможності розглядати дискусійні питання неупереджено, не беручи до уваги особистих уподобань чи вигод.

Принцип демократичного управління – управління Червоноградським ліцеєм повинні базуватися на залученні відповідних учасників освітнього процесу та етичному виконанні своїх повноважень керівництвом у різних сферах діяльності.

Принцип самовдосконалення та вдосконалення системи – учасники освітнього процесу визнають важливість та докладають максимальних зусиль до постійного вдосконалення, зокрема через власний професійний розвиток.

Принцип якісної освіти – всі учасники освітнього процесу ліцею віддані ідеї досягнення високого рівня якості освіти.

Принцип відповідальності – всі учасники освітнього процесу ліцею відповідають за результати своєї діяльності, добросовісно виконують взяті на себе зобов’язання.

Принцип безпеки та добробуту – всі учасники освітнього процесу ліцею повинні піклуватися про дотримання безпеки й добробуту в стінах Червоноградського ліцею. Діяльність учнів ліцею, педагогічних працівників не повинна приводити до виникнення загроз їхньому життю, заподіювати шкоду здоров’ю та майну ліцею загалом і кожного члена зокрема.

Принцип міжнародної співпраці – всі учасники освітнього процесу ліцею визнають важливість міжнародної співпраці в освіті.

ЕТИЧНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Поважати права та свободи учнів, колег, працівників ліцею відповідно до вимог чинного законодавства України.

Бути прикладом високої культури, професійної майстерності.

Діяти відкрито та прозоро у всіх сферах діяльності Червоноградського ліцею.

Постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний рівень, відповідально ставитися до виконання посадових обов’язків, співпрацювати з колегами та передавати свій досвід.

Усвідомлювати відповідальність за виникнення небезпеки для окремої людини, суспільства за поширення неперевірених даних, неправдивих знань.

Чесно та прозоро впроваджувати методичні напрацювання, вважати неприпустимим прояви плагіату та фальшування даних.

На високому професійному рівні проводити кожен урок, не допускаючи безпринципності, дотримуючись педагогічного такту.

Практикувати використання інноваційних педагогічних і віртуальних технологій в навчанні та викладанні для підвищення якості освітнього процесу.

Об’єктивно оцінювати знання та вміння учнів ліцею, не допускаючи особистої неприязні, впливу родини, друзів чи службових осіб.

Поважати думку учнів ліцею і підтримувати їхні пропозиції щодо утвердження академічної доброчесності.

Підтримувати учнів ліцею в науково-дослідницькій роботі та розвивати їх науковий потенціал.

Під час освітнього процесу не створювати учням ліцею умов для списування, використання недозволених джерел інформації, фальсифікації даних під час написання контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт.

Проводити просвітницьку роботу, виховувати патріотів України, гідних професіоналів.

ЕТИЧНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧНІВ

Дотримуватися норм чинного законодавства України та нормативних документів Червоноградського ліцею.

У процесі навчання керуватися принципами академічної доброчесності.

Гідно нести звання учня ліцею, представляти свій заклад освіти, захищати його честь і сприяти створенню його позитивного іміджу.

Сповідувати принципи академічної свободи, відповідальності, ініціювати пропозиції, спрямовані на покращення освітнього процесу та організацію внутрішнього життя спільноти Червоноградського ліцею.

Бути сумлінними під час освітнього процесу: дотримуватись розкладу уроків, гуртків, факультативів, індивідуальних консультацій, своєчасно виконувати домашні завдання.

Не допускати проявів академічної нечесності: списування, використання зв’язків для отримання вищої оцінки, прохання про сприяння або допомоги під час складання будь-якого виду контролю.

Не допускати плагіату, фальшування даних при виконанні науково-дослідницьких робіт.

Не здійснювати самовільно запису (аудіо чи відео) уроків.

Дотримуватись культури поведінки й спілкування з усіма працівниками Червоноградського ліцею.

Бути зібраними, охайними, шляхетними в буденному житті, підтримувати відповідний зовнішній вигляд.

Підтримувати та створювати сприятливий морально-психологічний клімат в учнівському середовищі, бути толерантним.

Бережливо ставитися до майна ліцею, дотримуватися чистоти, порядку в усіх приміщеннях ліцею.

 Положення про систему та механізми забезпечення академічної доброчесності в Червоноградському ліцеї Червоноградської міської ради Львівської області