Cертифікати про акредитацію освітніх програм4.0236-2023 - Авторська навчальна програма курсу за вибором «ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ МОВАМИ C++, Python, JavaScript» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (автор Різник Володимир Ярославович). Схвалено для використання в освітньому процесі для закладів загальної середньої освіти. Протокол № 8 засідання експертної комісії з інформатики від 23.10.2023.

https://drive.google.com/drive/folders/1j2d8iZ04sFHl2-L-aLwnXOqR4IYyI2XX?usp=drive_link