Християнські цінності.       

"Діти є шедеврами Божого створіння, створеними за Його подобою!"

Папа Франциск

 

   Проблема духовно-морального виховання особистості на християнських цінностях є надзвичайно актуальною як для батьків і педагогів, так і для суспільства в цілому, оскільки в процесі засвоєння християнських моральних цінностей діти навчаються добра, милосердя, доброчинності, відповідальності, співчуття, турботливості. Саме на християнських моральних цінностях ґрунтується європейська цивілізація.

 Християнські цінності – це знання про Бога як першопричину Всесвіту, про походження життя на Землі, про створення людини, про ціль і зміст людського буття, про необхідність духовного відродження через віру в Ісуса Христа. Саме тому формування духовності людини повинно починатися насамперед з формування основ християнського світогляду, який ґрунтується на істині про Бога та сприяє формуванню в неї духовності і моральності, що є незмінною за будьяких часів. Відсутність у людини духовності і моральності має негативний вплив на розвиток її особистості, на її духовне здоров’я. Виникає необхідність з ранніх років закласти в душу дитини позитивний християнський зміст не як щось зовнішнє і тимчасове, а як відповідь на власні найглибші запити її духу.

           Метою навчальної програми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» є ознайомлення з християнськими моральними цінностями, формування в дітей християнських моральних чеснот.

У процесі досягнення мети передбачається реалізація таких завдань:

• створення належних морально-етичних умов для самопізнання, самореалізації дітей дошкільного віку;

• ознайомлення дітей з основами християнської моралі як фундаментом загальнолюдських цінностей;

• ознайомлення дошкільників із християнськими моральними цінностями: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов’язку, совісті, честі;

• формування свідомої та відповідальної особистості дитини на основі християнських духовних, моральних та культурних цінностей;

• збагачення словника дітей словами, пов’язаними із засадами духовно-морального виховання;

• залучення дітей до активної діяльності на основі духовно-моральних цінностей;

• забезпечення взаємозв’язку сім’ї і дошкільного навчального закладу в духовно-моральному вихованні дітей.

 

Разом із дидактичними принципами використовуються педагогічні принципи виховання:

• цілеспрямованості виховання;

• зв’язку виховання з життям;

• єдності свідомості та поведінки;

• виховання у праці;

• комплексності;

• поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього;

• індивідуального підходу до дітей у духовно-моральному вихованні;

• системності, послідовності й наступності у вихованні;

• єдності педагогічних вимог сім’ї, дитячого садка та громадськості;

• народності; • природовідповідності;

• демократизму;

• національного самоусвідомлення.

У процесі духовно-морального виховання використовуються спеціальні принципи:

• Принцип теоцентризму означає, що джерелом духовно-моральних цінностей є Бог. Ці цінності є об’єктивними, вічними й незмінними, переданими людям Богом через Біблію. 10 Боголюдина Ісус Христос виконав і доповнив ці моральні принципи, завдяки чому вони називаються християнськими.

• Принцип біблійної основи навчання бере за основу духовно-морального виховання моральні цінності Біблії, які є спільними для всіх християнських конфесій.

• Принцип міжконфесійності скеровує учителя й учня до вивчення християнських моральних цінностей. Не допускається пропаганда окремої конфесії та приниження іншої.

• Принцип толерантності до релігійних відмінностей і особливостей передбачає шанобливе й терпиме ставлення до представників різних конфесій, а також до атеїстів та людей з іншими переконаннями.

• Принцип добровільності полягає у добровільному виборі духовно-морального виховання батьками та дітьми.