Освітня програмаГОЛОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ДЮСШ №2

 •  залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста до систематичних занять фізичною культурою та спортом;

 •  зміцнення здоров'я та сприяння їх всесторонньому фізичному розвитку;

 •  підготовка спортсменів до участі в змаганнях різних рангів з видів спорту, що культивуються в школі.

 

 СХВАЛЕНО                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

 Протокол  засідання                                                             Директор  ЧДЮСШ № 2

 педагогічної ради                                                                 ____Олександр ВОЄВОДА

  _________ № ____

                                                                                                                                

 ОСВІТНЯ   ПРОГРАМА
Червоноградської дитячо-юнацької спортивної школи  № 2

на 2023-2024 навчальний рік

І. Пояснювальна записка

 

 1. Загальні положення

            Освітня програма   ЧДЮСШ № 2 на 2023-2024 н.р. складено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 ( із змінами та доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 549), наказів Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.05.2009 № 1624 «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2009 за № 797/ 16813 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ) та на підставі Статуту школи.

            Мета освітнього процесу. Основними факторами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття. Організація групової роботи здійснюється у відповідності до навчальних програм для відділень з окремих видів спорту. Основною формою спортивної роботи є підготовка та участь вихованців у спортивних змаганнях різного рангу.

            Навчальний рік розпочинається 1 вересня 2023 року і закінчується 31 серпня 2024 року.

             З 1 вересня до 1 жовтня здійснюється комплектування початкових груп першого року навчання у відділення з окремих видів спорту та доукомплектування початкових груп другого року навчання. Цей період вважається робочим часом тренера-викладача.

            У літній канікулярний час ЧДЮСШ № 2 проводить роботу з вихованцями в різних організаційних формах: змагання, походи, екскурсії, оздоровлення  вихованців.

           Основними завданнями є:

 • вдосконалення методики та організації навчально-тренувального процесу на всіх рівнях спортивної підготовки;
 • продовження роботи з проведення багатоступеневих спортивно-масових змагань;
 • покращення матеріально-технічного забезпечення;
 • пошук та розвиток обдарованих дітей;
 • удосконалення системи підготовки спортсменів для збірних команд міста, області і України.
 1. Загальна характеристика освітнього процесу в закладі позашкільної освіти (принципи організації освітнього процесу, його форми тощо)

            Головними принципами освітнього процесу є такі:

           гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;

           єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури;

           демократизація, що передбачає автономію закладів позашкільної освіти різних типів та форм власності у вирішенні основних питань змісту їх діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;

           безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання зусиль закладів позашкільної освіти з іншими закладами та організаціями;

           добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності для занять вибраним видом спорту, який культивується в школі;

           самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, прояву обдарованості і таланту;

           практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок в обраних видах спорту, підготовка та участь у змаганнях будь-якого рангу.

            Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного замовлення дітей і їх батьків:

           спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців,  необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд міста,  області та України, набуття навичок здорового способу життя;

           Освітній процес в закладі позашкільної освіти організовується за такими організаційними формами:  групи; відділення.; заняття проводяться у формі індивідуальних і групових занять.

           Форми і методи навчання тренери-викладачі закладу позашкільної освіти визначають самостійно, враховуючи специфіку роботи закладу, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

           Характерними рисами навчального процесу ЧДЮСШ № 2 є створення умов для вільного вибору кожною дитиною виду спорту, який культивується в школі.

 1. Кадрове забезпечення

Заняття проводять 14 тренерів-викладачів та 7 тренерів-сумісників: 20 тренерів-викладачів мають вищу освіту, 1 - «середня спеціальна». Серед них: 1 тренер-викладач з вищою кваліфікаційною категорією, 2 тренери-викладачі з І кваліфікаційною категорією, 11 тренерів-викладачів – з другою кваліфікаційною категорією, 1 тренер-викладач зі званням «Заслужений тренер України» та «Заслужений працівник фізичної культури та спорту». 3 тренерів-викладачів зі званням «Майстра спорту України» та 1 тренер-викладач  зі званням «Заслужений майстер спорту України».

Відділення плавання:

                                        Абдулаєва Світлана Михайлівна,

                                        Баличева Оксана Богданівна,

                                        Ткач Юрій Анатолійович,

                                        Івануса Тетяна Олегівна,

                                        Хома Ганна Михайлівна

                                        Воєвода Олександр Євгенійович

Відділення футболу:

                                        Гавалко Василь Євгенович,

                                        Заяць Віталій Васильович,

                                        Мишок Тарас Павлович,

                                        Васько Сергій Володимирович,

                                        Гуменюк Тарас Олегович

Відділення легкої атлетики:

                                        Маковський Василь Євгенійович,

                                        Маковська Лариса Володимирівна,

                                        Обервенець Анастасія Борисівна

Відділення боксу: 

                                         Хомяк Іван Павлович

                                         Антіпов Віктор Сергійович

                                         Хомяк  Іван Іванович

Відділення боротьби:

                                         Худолей Володимир Григорович,

                                         Пащук Аліна Олегівна,

                                         Пукшин Олександр Геннадійович

                                         Лєбєдєв Юрій Федорович

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення

           Матеріально-технічне забезпечення: 25- метровий басейн з чотирма доріжками, спортивний зал сухого плавання, вестибюль, 2 роздягальні, 2 душові кімнати, кабінет сестри медичної, кабінет директора, кабінет заступника директора з навчально-тренувальної роботи, кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи, кабінет секретаря, 1 тренерська  кімната,  спортивний комплекс «Монастирський» з футбольним полем, двома душовими та двома роздягальнями, 1 інвентарна кімната. Крім цього заняття проводяться на базі СНВК № 13, Соснівська СШ №7, Сілецької ЗШ імені Івана Климіва – Легенди, Червоноградських гімназій 2,3,5, а також на стадіоні  спорткомплексу «Шахтар».

 

ІІ. Навчальний план 

            Робочий навчальний план  складено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 ( із змінами та доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 549), наказів Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.05.2009 № 1624 «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2009 за № 797/ 16813 та на підставі Статуту школи.

 1. Для навчально-тренувальних груп початкової підготовки :

ВІДДІЛЕННЯ

Рік навчання

Навантаження

на тиждень

Кількість       

груп               

Кількість годин

на тиждень

плавання

1

6

10

60

2

8

2

16

футбол

1

5

5

30

2

-

-

-

Легка атлетика

1

-

-

-

 

2

8

5

40

Бокс

1

6

3

18

2

-

-

-

Боротьба

1

6

2

12

2

8

6

48

ВСЬОГО

 

47

33

224

                                               

 1. Для навчально-тренувальних груп базової підготовки:

ВІДДІЛЕННЯ

Рік навчання

Навантаження

на тиждень

Кількість                                  груп                                                  

 Кількість годин                                на тиждень                   

Плавання

1

12

4

48

2

14

1

14

3

18

2

36

Футбол

1

12

3

36

2

-

-

-

3

18

1

18

Легка атлетика

1

12

3

36

2

-

-

-

3

18

2

36

Бокс

1

12

1

12

2

-

-

-

3

18

4

72

Боротьба

1

12

3

36

2

-

-

-

3

-

-

-

Всього

 

146

24

344

Всього у школі : 57 груп, 568 годин                                                                                                    

ІІІ. Навчальні програми (відповідно до навчального плану)

 1. Перелік навчальних програм.

Назва програми

Автор (автори)

Ким і коли схвалено

1

Плавання

І.В.Пущина

Програма схвалено чинною радою Міжрегіонального Академією  управління персоналом, Київ, 2004 рік

2

Легка атлетика

Бобровник В.І.,

Совенко С.П.,

Колот А.В.

Програма обговорена та ухвалена Виконкомом Громадської спілки «Легка атлетика України», отримала експертну оцінку фахівців Міністерства молоді та спорту України та Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту України.

2019 рік

3

Футбол

Гончаренко В.І.,

Воронова В.І.,

Дараган В.М.,

Ніколаєнко В.В.

Програма обговорена та ухвалена технічним департаментом Федерації футболу України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства молоді та спорту України й Вченої ради ДНДІФКС, 2015 рік

4

Боротьба

А.Ф.Алєксєєв, Ю.О.Юхно

Програма  обговорена і схвалена науково-методичною радою Міністерства молоді та спорту України, Федерацією дзюдо України, Київ , 2019 рік

5

Бокс

 

Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, Київ, 2004 рік

          2.Вимоги до вихованців       До спортивної школи приймаються особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань. Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря про відсутність медичних протипоказань до занять.     Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається Міністерством молоді та спорту  за погодженням з МОЗ:
№ з/п Вік дитини Вид спорту
1 6-7 років Плавання
2 7-8 років Футбол
3 7-8 років Легка атлетика
4 9-10 років Бокс
5 9-10 років Боротьба
          Переведення вихованців спортивної школи відповідно з груп початкової підготовки до груп базової підготовки здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту. Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у групах базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно. У разі досягнення  вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

3.Тривалість занять

        Навчально-тренувальні заняття з тижневим навантаженням у групах початкової підготовки 1 року навчання – 6 годин, 2 року навчання – 8 годин., в групах базової підготовки 1 року навчання – 12 годин, 2 року навчання – 14 годин, 3 року навчання – 18 годин, більше 3 років навчання 20 годин, групи спеціалізованої базової підготовки 1 року навчання – 24 години за затвердженим директором школи розкладом навчально-тренувальних занять. Тривалість одного заняття у школі не може перевищувати:  двох навчальних годин у групах початкової підготовки, трьох навчальних годин у групах базової підготовки; чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової підготовки.

Заключені договори з Гімназіями № 2,3,5,СНВК № 13, Соснівською ЗШ №7 спорткомплексом «Шахтар».

 1. Форми контролю

           Контроль і оцінювання досягнень здобувачів освіти здійснюються відповідно до  результативності їх виступу у змаганнях різного рангу.

           Також здійснюється контроль за виконанням навчальних планів та  якістю знань, умінь і навичок вихованців, проводяться контрольні вступні нормативи та перевідні нормативи, розробка рекомендацій щодо їх покращення та контроль за станом внутрішньої документації (журнали обліку групових занять дитячо-юнацької спортивної школи, плани навчально-виховної роботи,  журнали з техніки безпеки, виконання планів роботи відділень) .

           5.Методичне забезпечення.

           Спрямувати роботу тренерів-викладачів на відновлення, оновлення та поглиблення необхідних загальноосвітніх та професійних знань, умінь і навичок. Забезпечити підвищення професійного рівня тренера-викладача ( відповідно до кваліфікації) і рівня інформаційної компетенції. Забезпечити умови для самоосвіти та саморозвитку тренера-викладача згідно  вимог навчальних програм з видів спорту для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

 Організуючим центром методичної роботи з тренерами-викладачами  є методичний кабінет. У методичному кабінеті є:

  - матеріали: «Єдина спортивна класифікація України»;

  - матеріали рейтингу та професійний рейтинг тренерів-викладачів за рік;

           - перспективний план розвитку ЧДЮСШ № 2;

           - методичні рекомендації в допомогу тренеру-викладачу;

           - методичні розробки з видів спорту тренерів-викладачів;

           -  навчальні плани, програми.

           - «Теорія і методика спортивної підготовки» навчальний посібник

             Костюкевич В.М., Вінниця 2014 рік.;

 -«Залучення молодших школярів до занять масовим спортом», Ю.Маланій,

В.Ткачук, Х.Паньків, Київ, 2014 рік;

- «Чесна гра» рекомендації навчання з футболу та життєвим навичкам, посібник для тренерів , Київ, 2011 рік.