Мова освітнього процесуОсвітній процес у закладі здійснюється на єдиній державній українській мові