БібліотекаШкільна бібліотека

Інформаційно-методичний центр інтелектуальної діяльності та дозвілля

Зав. бібліотекою - Світлана Богданівна Швець

 

Шкільна бібліотека була заснована 1989 року одночасно з відкриттям школи.

 

Завдання бібліотеки

  • Забезпечення потреб навчально-виховного процесу у всіх його проявах.
  • Виховання свідомого, вдумливого читача з високим рівнем бібліографічної культури.
  • Створення комфортного бібліотечного середовища

Довідково-бібліографічний апарат

  • Абетковий каталог
  • Систематичний каталог
  • Систематична картотека газетно-журнальних статей
  • Картотека реєстраційних карток підручників
  • Картотека "Освіта: Управлінський аспект"
  • Картотека літератури з проблеми, над якою працює школа