Виховна робота"Виховання - велика справа: вона вирішує долю людини". В.Г.Белінський

Сучасна школа - середовище, яке виховує успішну й щасливу людину!

Завдання школи - вказувати та аналізувати орієнтири, підказувати, які вчинки та цінності людини вживають на інших та на її життя, а також створювати психологічно комфортну атмосферу.

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ:

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • Ціннісне ставлення особистості до людей;
 • Ціннісне ставлення особистості до себе;
 • Ціннісне ставлення особистості до природи;
 • Ціннісне ставлення особистості до мистецтва;
 • Ціннісне ставлення особистості до праці.

ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ:

 • організацію виховного процесу в класному колективі та роботу з батьками на засадах педагогіки життєтворчості через проектні технології;
 • реалізацію у процесі роботи особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;
 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;
 • організацію виховного процесу в класному колективі та роботу з батьками на засадах педагогіки життєтворчості через проектні технології;
 • реалізацію у процесі роботи особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;
 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;
 • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуації успіху), його психолого-педагогічний супровід;
 • співпрацю із органами учнівського врядування, дитячими громадськими об 'єднаннями;
 • забезпечення здобуття школярами ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя, виконання професійних та соціальних функцій.

Місія (виховна проблема) школи:

Створення інноваційної моделі особистості, здатної реалізувати свій потенціал в умовах розвитку  української державності.

Проблеми, на розв’язання яких спрямована виховна робота:

 • соціальна деградація особистості, брак духовної культури;
 • недостатність проявів високих моральних якостей - совісті, патріотизму, людяності, почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи;
 • низький рівень самоорганізації учнів та особистісної відповідальності;  
 • відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування, загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і явищ;
 • прагматизація життя, пропаганда насилля, нехтування правових, моральних, соціальних норм.  

Загальні виховні завдання школи:

1. Виховувати почуття патріотизму та національної свідомості  молодого покоління.

2.Формувати всебічно розвинену особистість здатну реалізувати свої здібності у сучасному суспільстві.

3.Виховувати повагу до законів, прав та обов’язків громадянина України.

4.Забезпечити фізичний розвиток особистості через формування у дітей навичок здорового способу життя.

Основні напрямки виховної роботи

Національно-патріотичне виховання

Громадянське виховання

Військово-патріотичне виховання

Правове виховання

Екологічне виховання

Трудове виховання

Художньо-естетичне виховання

Для керування виховним процесом у школі створено методичне об'єднання класних керівників.


Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників:"Нові технології виховання - як основний чинник стабільного процесу формування і прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки".

1.Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:
*підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
*забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
*озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
*вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
*координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

2. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

* організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
*координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
* планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
* організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
* обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
* оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.
3. Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:* список членів методичного об'єднання;
* річний план роботи методичного об'єднання;
* протоколи засідань методичного об'єднання;
* аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів);

* робота з молодими класними керівниками.

          У школі працюють багато різних гуртків за вподобаннями, які допомагають розвинути в учнів естетичні нахили. Це і хореографічний ансамбль «Струмочок», і зразковий вокальний ансамбль «Багаття», і «Умілі руки» та «Намистинка. Вишивка», "Художня обробка деревини", "Веселкові барви",  "Юний біолог", "Сокіл. Джура". Всі вони зацікавлюють і розвивають наших вихованців.

         У школі  ведеться постійний психолого-педагогічний супровід дітей, які стоять на шкільному обліку схильних до правопорушень, групи ризику та учнів, які стоять на обліку в кримінальній міліції у справах дітей.

 Проведено вивчення схильності учнів до вживання спиртних напоїв, тютюнових виробів та наркотичних речовин.

Практичний психолог Кекіш Л.В. та соціальний педагог Шитікова О.В.  протягом року надає допомогу класним керівникам щодо корекції поведінки учнів, схильних до правопорушень. Ними розроблена система бесід з учнями, які потребують посиленої уваги з використанням тестів, анкетувань по виявленню відхилень у поведінці та профілактиці суспільно-небезпечних узалежнень серед учнівської молоді. Наприклад, було проведено тренінг з класними керівниками щодо роботи з дітьми девіантної поведінки.

Систематично працює консультаційний пункт для учнів та батьків. 

Важливою ділянкою правовиховної профілактичної роботи є співпраця з батьками. В школі діє батьківський всеобуч, в рамках якого проводяться бесіди та лекції з психологом, медичними та соціальними працівниками. Постійно проводиться  інформаційно-просвітницька робота з батьками в рамках батьківського всеобучу:  «Культурні цінності сім’ї та їх значення для дитини»; «Конфлікти, їх причини та способи подолання. Методика розв‘язування конфліктних ситуацій»; «Виховання без конфлікту»;  «Виховання без  насилля» із запрошенням психолога, лікаря, представника правоохоронних органів; «Конфліктна ситуація і шляхи її вирішення».

Випущено пам‘ятку для батьків «Виховання без конфлікту»; «Виховання починається з сім’ї»; Складено банк сімей, які потрапили у складні сімейні обставини.

У школі створена і працює Рада профілактики, на засіданнях якої розглядаються питання відвідування учнями занять, підготовки учнів до уроків, про підсумки проведених рейдів «Діти вулиці», «Стоп палінню!», проводиться робота з учнями, схильними до правопорушень. На Раду профілактики запрошуються батьки учнів для покращення профілактичної роботи. Учнів, які схильні до правопорушень залучено до позакласної та позашкільної роботи. Під час проведення рейдів «Діти вулиці» класні керівники, дирекція обстежують прилеглі до школи вулиці.

Робота з батьками  спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Систематично проводяться загальношкільні батьківські збори (вересень, січень, березень, травень), а також класні батьківські збори (один раз на чверть).      На батьківських зборах розглядаються питання: 1. Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я ; 2. Робота з попередження дитячого травматизму; 3. Виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ст.35; 4. Профілактика злочинності, бездоглядності, безпритульності, жорстокого поводження дітей та молоді шкільного віку; 5. Розвиток духовності на основі морально-естетичних цінностей як один із чинників громадянського виховання; 6. Протидія торгівлі людьми та викорінення найширших форм дитячої праці в Україні.

 


Останнє опубліковане

09.05.2024
Відкритий урок з фізики (вч.Робур Д.В.)

У 7 класах вчителем фізики Робур Д.В. було проведено відкритий урок на тему "Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів". Учні ознайомились з різновидами простих механізмів, вивчили "золоте правило" механіки та на практиці переконались в його справедливості. Урок пройшов весело, цікаво та пізнавально.

30.04.2024
Вітаємо з перемогою!

Команда дівчат гімназії №8 виборола І місце в Гімназіаді з легкої атлетики.

22.04.2024
Цікавий урок в 3-Б класі

Учні 3-б класу відправилися в подорож по людському організму, а саме опорно - руховому апарату. Веселі скелетики і щасливі дітлахи).

19.04.2024
Тиждень духовності

Пройшов Тиждень духовності.???? Отець Мирослав щодня проводив духовні науки з усіма учнями нашої гімназії. Сьогодні, у рамках Тижня духовності, ми вшанували пам'ять загиблого випускника Борка Тараса Мироновича і внесли його до Книги Пам'яті. Світла пам'ять Воїнам світла, які встали на захист своєї Батьківщини!

17.04.2024
Цікаві уроки хімії у 7 класі

Цікаві,пізнавальні і творчі уроки хімії проходять у інтелект класах.У 7 класі діти знайомляться з індикаторами,зміною їх забарвлення в різних середовищах.Домашні експерименти -невід'ємна частина навчання і діти з задоволенням їх виконують,виготовили індикатори з буряка і червоної капусти,а в класі ще перевірили їх на кислотні і лужні середовище.Подивіться,що цього вийшло...картини..