Критерії оцінюванняПочаткова школа:

Наказ МОН від 13,07.2021 року № 813 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти"

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів

 

ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ:

 • Поточне
 • Тематичне
 • Семестрове
 • Річне
 • Державна підсумкова атестація

       Оцінювання навчальних досягнень учнів середньої школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

     Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів:

 • початковий
 • середній
 • достатній
 • високий

     Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів:

 • усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування)
 • письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.)

       Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою(шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».