Правила прийому здобувачів освіти Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

  Наказ Міністерства освіти і науки України  16.04.2018 № 367    

 

ЗМІНИ до Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу 

Наказ Міністерства освіти і науки України 01 березня 2021 року № 268

Для зарахування у заклад освіти необхідно мати такі документи:

1.   Заява про зарахування до закладу освіти  одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту),поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника);

2.копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа)

3. оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»(наказ МОЗ від 16.08.2010 №682)

4. оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).