Сторінки фахівцівДіяльність музичного керівника в дошкільному навчальному закладі:

 - здійснює музичну освіту й естетичне виховання дітей відповідно до вимог чинних програм;

- сприяє формуванню у дітей інтересу та любові до музики, співів, музично-ритмічних рухів;

- виявляє музичні здібності, обдарування дітей, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів у різних видах музичної діяльності;

- спільно з педагогами та батьками формує у дітей загальну, художню, музичну культуру та естетичний смак;

- два рази на тиждень в кожній групі проводить музичні заняття тривалістю відповідно віку дітей (від 10-15 хвилин до 30-35 хвилин);

- організовує і проводить дитячі свята, дитячі розваги, музичні концерти;

- організовує заходи – тематичні вечори, сімейні свята – за участю дітей, спеціалістів дошкільного навчального закладу, педагогів і батьків;

- здійснює музичний супровід ранкової гімнастики, фізкультурних занять, спортивних свят та розваг;

- веде з дітьми індивідуальну роботу з навчання дітей співів, танцювальним рухам, грі на дитячих музичних інструментах та з інших видів музичної діяльності;

- обирає ефективні форми, методи, засоби навчально-виховної роботи, використовує народні і сучасні музичні інструменти, записи музично-літературних творів у виконанні майстрів мистецтв;

- консультує вихователів, батьків, з питань музичного та естетичного виховання дітей, сприяє підвищенню їхньої музичної, естетичної культури;

- проводить семінари, практикуми, майстер-класи для колег – музичних керівників; 

- здійснює взаємодію з професійними об’єднаннями та культурно-просвітницькими організаціями міста.

 

Музика – могутній засіб всебічного розвитку дитини, формування її духовного світу. Вона розширює кругозір, знайомить з різноманітними явищами, збагачує почуттями, викликає радісні переживання, сприяє вихованню правильного ставлення до навколишнього світу. Залучення до музики активізує сприймання, мислення та мову, виховує естетичний смак, розвиває музичні здібності, уяву, креативність, всебічно впливає на розвиток дитини.

У «Сонечку» створені всі умови для музичного виховання малюків: обладнана та естетично оформлена  групова кімната, з музичними інструментами, з достатньою кількістю дитячих музичних інструментів, з ноутбуком, аудіотекою, що сприяє ефективному залученню дітей до чарівного світу музики. 

Музичне виховання є органічною складовою всього навчально-виховного процесу в закладі, воно відіграє велику роль у гармонійному розвитку дошкільників. Музика допомагає дітям повніше сприймати навколишнє, виховує любов до своєї родини, Батьківщини, збагачує емоційно, сприяє розвитку всіх психічних процесів та музичних здібностей.

Музичні керівники проводять музичні заняття, свята, розваги за участю дітей, батьків, вихователів. В освітній діяльності використовують особистісно-орієнтований підхід до своїх вихованців, різні методи педагогічного впливу з огляду на індивідуальні особливості дітей, їх схильності та здібності. Для цього застосовує різні за складністю завдання на фронтальних, індивідуально-групових, а також індивідуальних заняттях.