Шляхи зниження захворюваності та зміцнення здоров'я дітей На початку кожного календарного року у Червоноградському ЗДО № 9 (ясла-садок) аналізується стан захворюваності за попередній рік. Це необхідно для того, щоб оцінити стан здоров'я вихованців, ефективність методів оздоровлення, результативність заходів із профілактики травматизму, інфекційних (неінфекційних) захворювань серед дошкільників та санітарно-просвітницької роботи з батьками вихованців. Показниками діяльності закладу є стан здоров'я дітей та їх відвідуваність. Заслухавши звіт  про рівень захворюваності та відвідуваності дошкільників у 2022 році, було прийнято рішення щодо покращення рівня освітньої роботи по зміцненню здоров'я дошкільників, а саме:

- неухильно виконувати заходи щодо профілактики та зниження захворюваності гострими респіраторними захворюваннями.

- періодично проводити аналіз захворюваності у вікових групах та в закладі в цілому, заповнювати листок здоров'я вихованців.

         - щоденно проводити ранковий прийом дітей з опитуванням батьків про стан здоров'я дітей.

 - забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог техніки безпеки, дотримання рухового режиму протягом дня, надавати допомогу інструктору з фізкультури у проведенні занять.

 -  з метою повноцінного фізичного розвитку дітей, формування у них основ здорового способу життя шляхом оптимізації рухової активності і посилення опірності дитячого організму хворобам забезпечувати проведення різнопланових фізкультурно-оздоровчих заходів з використанням нетрадиційного обладнання, яким оснащені групові фізкультурні куточки.  

-  інструктору з фізкультури забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки під час проведення занять і фізкультурно-оздоровчих заходів, контролювати технічний стан спортивного інвентарю та обладнання у фізкультурній залі.

 - медичній сестрі спільно з вихователем-методистом здійснювати контроль за навантаженням дітей на заняттях з фізкультури, відповідністю утримання приміщень санітарно-гігієнічним нормам, проводити просвітницьку роботу з батьками, педагогами щодо формування основ здорового способу життя та виховання здорової дитини.

- медичній сестрі підготувати консультацію для вихователів та батьків щодо використання соляних  та аромоламп у профілактиці захворювань дошкільників.

- посилювати індивідуальну роботу з дітьми, які мають ослаблене здоров'я.

 

 

Підготувала сестра медична старша Висоцька М.В.