Кадровий склад згідно з ліцензійними умовамиБанк даних педагогічних працівників Поздимирського НВК на 2021-2022 н.р.

                        

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові педагога

Назва закладу

Посада,

яку займає

Назва освітнього закладу,який закінчила(закінчив)ПП

Рік закінчення

 

 

Стаж педагогічної роботи (років)                  

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

Рік атестації

Наступний рік атестації

Методична проблема над якою працює педагог

1.

Бузікевич

Любов

Дмитрівна

Поздимирський НВК

вчитель зарубіжної літератури

Львівський університет ім.І.Я.Франка 1984

    

43

Вища, «ст.вчитель»

2018

2023

Інтерактивний підхід до вивчення літератури

2.

Буць Марія

Володимирівна

Поздимирський НВК

Вчитель історії,права

Волинський державний університет 1999

 

 

24

Вища, «ст.вчитель»

2020

2025

Виховання моральних якостей уроках історії,права

 

Буць Марія

Володимирівна

Поздимирський НВК

Вихователь ГПД

Волинський державний університет 1999

 

 

 

 

 

Формування національної свідомості

3.

Горбай Любов Василівна

 

Поздимирський НВК

 

директор

Львівський університет ім.І.Я.Франка 1987

 

40

Вища, «ст.вчитель»

2019

2024

Розвиток життєвих компетентностей шляхом модернізації змісту освітнього процесу

 

Горбай Любов Василівна

 

Поздимирський НВК

Вчитель математики

Львівський університет ім.І.Я.Франка 1987

 

40

Вища, «ст.вчитель»

2019

2024

Формування математичних компетентностей

4.

Гук Леся Володимирівна

Поздимирський НВК

Вчитель початкових класів

Бродівське педагогічне училище 1982

 

39

Спеціаліст з ВПО

«ст.вчитель»

2020

2025

Компетентнісний підхід до організації навчальної та ігрової діяльності молодших школярів

 

Гук Леся Володимирівна

Поздимирський НВК

Вихователь ГПД

Бродівське педагогічне училище 1982

 

 

 

 

 

Компетентнісний підхід до організації виховної діяльності

5.

Гук Софія Василівна

Поздимирський НВК

вчитель

фізики,інформатики,осн.здор

.,христ.етики

Львівський університет ім.І.Я.Франка 1991

 

30

Вища, «ст.вчитель»

2017

2022

Використання компетентнісноорієнтованих завдань на уроках фізики

6

Гуменюк

Мар’яна

Михайлівна

Поздимирський НВК

вчитель англ.мови,технолог

Львівське педагогічне училище 1997

 

19

Спеціаліст з ВПО

2017

2022

Урізноманітнення форм збагачення лексичного запасу учнів

7.

Личак Наталія Василівна

Поздимирський НВК

вчитель муз.мист

Дубенський педагогічний коледж 2021  

 

1 місяць

 

 

 

Формування в учнів творчих здібностей та естетичної культури

 

Личак Наталія Василівна

Поздимирський НВК

Вихователь дошкільного підрозділу

Дубенський педагогічний коледж 2021  

 

1 місяць

 

 

 

Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку

8.

Михалюк

Емілія

Теофілівна

Поздимирський НВК

Вчитель української мови та літератури

Луцький педагогічний інститут 1983

 

 

52

Вища, «ст.вчитель»

2020

2025

Формування мовленнєвих компетентностей на уроках та в позакласній роботі

 

Михалюк

Емілія

Теофілівна

Поздимирський НВК

Заступник директора з НВР

Луцький педагогічний інститут 1983

 

 

32

Вища, «ст.вчитель»

2021

2026

Розвиток життєвих компетентностей школярів шляхом модернізації змісту освітнього-виховного процесу

9

Михалюк

Наталія

Григорівна

Поздимирський НВК

Вчитель української мови та літератури

Волинський державний університет 1991

 

 

24

Вища, «ст.вчитель»

2019

2024

Формування моральної культури на уроках мови та літератури

 

Михалюк

Наталія

Григорівна

Поздимирський НВК

Педагог – організатор

Волинський державний університет 1991

 

 

Вища, «ст.вчитель»

 

 

Виховання в особистості відповідального ставлення до своєї родини, традицій , звичаїв рідного села та країни.

 

10.

Мудрик Михайло В.

 

Поздимирський НВК

вчитель

фіз. вих,технологій

Тернопільський педагогічний інститут 1989

 

 

32

Вища «вчитель-методист»

2018

2023

Застосування інформаційних технологій на уроках фізичного вихован.

11.

Мельничук

Леся

Михайлівна

 

Поздимирський НВК

Вихователь дощкільного підрозділу

Тернопільський університет

8

Спеціаліст ІІ катег.

2019

2024

Формування гуманних почуттів у дошкільників

12.

Покотило

Галина

Володимирівна

Поздимирський НВК

Вчитель німецької мови

Рівненський державний гуманітарний університет 2015

 

 

19

Спеціаліст І катег.

2017

2022

Рольові ігри як засіб навчання на уроках німецької мови

 

Покотило

Галина

Володимирівна

Поздимирський НВК

Педагог – організатор

Рівненський державний гуманітарний університет 2015

 

 

 

 

 

Виховання відповідального ставлення до родини,традицій

 

13

Садловська Галина Володимирівна

Поздимирський НВК

Вчитель початкових

класів

Рівненський педагогічнй інститут 1995

 

 

22

вища

2020

2025

Розвиток критичного мислення в учнів Нової української мови

 

Садловська Галина Володимирівна

Поздимирський НВК

Педагог – організатор

Рівненський педагогічнй інститут 1995

 

6

Спеціаліст ІІ кат.

2021

2026

Формування гармонійно – розвиненої особистості,готової до життя в період демократизації.

15.

Скуба Оксана

Григорівна

Поздимирський НВК

Вчитель початкових

класів

Бродівське педагогічне училище 1982

 

39

Спеціаліст з ВПО

«ст.вчитель»

2017

2022

Активізація пізнавальної діяльності шляхом використання ігрових моментів

14.

Стельмащук

Наталія

Зеновіївна

Поздимирський НВК

Вчитель початкових

класів,образотворчого мистецтва

Волинський державний університет 2005

 

27

Вища, «ст.вчитель»

2018

2023

Інтегроване навчання як засіб гармонійного розвитку молодших школярів

15.

Цар Надія

Микитівна

Поздимирський НВК

вчитель

математики

Кам'янець -Подільський педагогічний інститут 1981

 

38

Вища, «ст.вчитель»

2020

2025

Компетентнісний підхід при викладанні математики

16.

Яремчук

Марія

Адамівна

Поздимирський НВК

Вчитель географії

Львівський державний університет 1983

 

 

 

46

Вища, «ст.вчитель»

2019

2024

Реалізація компетентнісного підходу у шкільному курсі географії

17

Москаль Наталія Бориславівна

Поздимирський НВК

Вчитель біології

Львівський державний університет 2006

 

8

Спеціаліст ІІ катег  

2018

2023

Розвиток критичного мислення на уроках біології

18.

Сабара Леся Володимирівна

Поздимирський НВК

Вчитель хімії,біології

Львівський державний університет 2002

 

19

вища

2017

2022

Розвиток творчих здібностей на уроках та в позакласній роботі

Кадрова політика та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

 

з\п

Зміст діяльності

Термін

Відповідальний

Відмітка

про виконання

1

Організувати роботу щодо систематизації нормативно-правових документів з кадрових питань, а саме:

   Конституції України,

-   Закону України “Про освіту”,

-   Закону Україи «П ро повну середню освіту»

-   Закону України “Про середній загальноосвітній навчальний заклад”

-   Кодексу Законів України про Працю,

-   Закону України “Про відпустки”,

-   Інструкції про ведення трудових книжок,

-   Наказів, методичних листів органів управління освітою.

вересень

Горбай Л.В.

Гук Л.В.

Коліда М.Г.

 

2.

 

Систематизувати нормативно – правові документи з кадрових питань щодо функціонування закладу освіти, а саме:

-Статут: права та обов’язки учасників освітнього процесу;

-річний план;

-робочий навчальний план:

-  кадрове забезпечення інваріантної та варіативної складової;

-  забезпення зайнятості педагогічного персоналу.

вересень

Горбай Л.В.

 

 

3.

Здійснити комплектування закладу освіти обслуговую­чим персона­лом та педагогічними кад­ра­ми.

Здійснити аналіз якісного складу працівників за критеріями:

-всього педагогічних працівників;

-за освітою: вища; середня спеціальна;   навчаються;

-за категоріями:     вища; перша; друга; спеціалісти;

-за віковим складом:   пенсіонери;   молоді спеціалісти.

серпень-вересень

Горбай Л.В.

Коліда М.Г.

 

 

4.

Здійснювати своєчасне та якісне ведення Книги обліку педагогічних працівників.

протягом року

Горбай Л.В.

 

 

5.

Організувати роботу щодо дотримання штатного розпису, а саме:

- нормативність затвердження;

- дотримання номенклатури посад;

- всього працівників за штатним розписом.

до 10.09.

Горбай Л.В.

.

 

6.

Організувати роботу щодо систематичного забезпечення звітності щодо плинності кадрів за наступними критеріями:

- прийнято на роботу;

- звільнено з роботи;

- вакансії обслуговуючого персоналу та педагогічних кадрів;

- сумісники.

щомісяця

Горбай Л.В.

Коліда М.Г.

 

 

7.

Організувати роботу щодо надання працівникам закладу освіти соціальних відпусток.

протягом року

Горбай Л.В.

Гук Л.В.

 

8.

Організувати роботу щодо систематичного забезпечення звітності                         з надання працівникам закладу освіти соціальних відпусток.

за наявності

Горбай Л.В.

Гук Л.В.

 

9.

Провести тарифікацію педагогічних працівників.

До 01.09.

Горбай Л.В.

 

10.

Забезпечити роботу щодо систематизації тарифікаційних документів про педагогічне навантаження:

-видання наказу щодо попередження про навантаження на наступний навчальний рік, ознайомлення педагогічних працівників, рівномірність розподілу;

-погодження з профкомом закладу освіти;

-заяви про згоду на неповне педагогічне навантаження;

-тарифікаційні накази (рішення тарифікаційної комісії, погодження з ПК)

01.09.

Горбай Л.В.

Гук Л.В.

 

11.

Забезпечити систематичну роботу щодо ведення особових справ працівників.

протягом року

Коліда М.Г.

 

12.

Здійснити перевірку ведення особових справ працівників.

листопад,

червень

Горбай Л.В.

 

13.

Організувати роботу щодо систематизації посадових інструкцій працівників за наступними критеріями:

-відповідність нормативам;

-затвердження адміністрацією;

-ознайомлення працівників.

вересень-жовтень

Горбай Л.В.

 

14.

Скласти графіки роботи адміністрації, спеціалістів, обслуговуючого персоналу відповідно до штатному розпису та законодавства   (робочий час, перерви на обід)

вересень

Горбай Л.В.

Коліда М.Г.

 

 

15.

Організувати систематичну роботу щодо складання графіків роботи спеціалістів, обслуговуючого персоналу, сторожів у разі прийняття працівників на роботу тощо.

протягом року

Горбай Л.В.

Коліда М.Г.

 

 

16.

Скласти розклад уроків відповідно до навчального плану, занять, факультативів, гуртків та погодити з ПК і райСЕС.

до 01.09.

Михалюк Е.Т.

 

17

Організувати і здійснювати роботу щодо проведення атестації педагогічних кадрів.

з 01.09.

Горбай Л.В.

 

18.

Забезпечити наявність нормативних документів про атестацію, а саме:

-    перспективного плану підвищення кваліфікації;

-    перспективного плану атестації;

-    протоколів засідання атестаційної комісії;

-    заяв працівників про атестацію;

-    видання наказів.

в період атестації

Горбай Л.В. Михалюк Е.Т.

 

19.

Здійснювати забезпечення дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства щодо ведення Книги обліку трудових книжок.

постійно

Садловська Г.В. Горбай Л.В.

 

Здійснювати забезпечення дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства щодо ведення трудових книжок, а саме:

-    нормативність ведення записів, їх відповідність наказам;

-    відповідність кількості трудових книжок кількості працівників.

20.

Здійснювати своєчасне видання наказів з кадрових питань відповідно до Інструкції з ведення ділової документації, а саме:

-    про призначення (дотримання номенклатури посад);

-    про звільнення (вказання причини звільнення, посилання на відповідні статті КЗпП);

-    за сумісництвом;

-    встановлення доплат за суміщення посад та інше.

 

постійно

Садловська Г.В. Горбай Л.В.

 

21.

Здійснювати своєчасну реєстрацію наказів з кадрових питань     у Книзі реєстрації наказів з кадрових питань за критеріями:

-    -нормативність ведення (прошита, пронумерована, скріплена печаткою);

-    -наявність підписів про ознайомлення з наказами;

-    -відповідність номера наказу номеру в книзі реєстрації.

 

постійно

Горбай Л.В.

Коліда М.Г.

 

 

22.

Організувати роботу щодо дотримання вимог Закону України “Про відпустки”, а саме:

-    -видати наказ про графіка відпусток працівників у поточному календарному році, погодити з профкомом, довести його до всіх працівників;

-    -надавати повну щорічну основну відпустку через 6 місяців після прийняття на роботу;

-    -надавати педагогічним працівникам повну щорічну основну відпустку у літній період;

-    -повідомляти працівників про конкретний період відпустки за 2 тижні

-    -надавати додаткові, соціальні відпустки без збереження заробітної плати

 

січень

 

протягом року

згідно графіка

протягом року

Горбай Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гук Л.В.

 

23

Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо посилення протидії корупції працівниками школи

Протягом року

Горбай Л.В.

 

 

24

Переглянути Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.

серпень

Горбай Л.В.

 

Гук Л.В.

 

25

Організувати роботу щодо виконання положень Колективного договору.

протягом року

Горбай Л.В.

Гук Л.В.

 

 

Приєднані файли
Кадровий склад педагогічних працівників (2023- 2024).docx
Аналіз кадрового забезпечення у Поздимирській гімназії 2023-2024 н.р..docx

Останнє опубліковане

18.04.2024
ПРО ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

у Червоноградському професійно - технічному закладі дізналися сьогодні учні 8 - 9 класу від майстрів, викладачів , які завітали у школу.

10.04.2024
ЧЕКАЄМО НА ПЕРШОКЛАСНИКІВ

З 08 квітня 2024 року до 31 травня 2024 року проводиться прийом заяв та документів для зарахування дітей до 1-ого класу.

08.04.2024
ТИЖДЕНЬ ДУХОВНОСТІ

« Божі заповіді – життєвий дороговказ для людини» проходить у закладі освіти з участю отця Володимира.

01.04.2024
ТУРБОТА ПРО ПТАХІВ

Таку акцію завершили сьогодні , у Міжнародний день птахів, учні школи .

28.03.2024
ПЕРЕМОЖЦІ

Всеукраїнського конкурсу «#ТГШ210: Таємниця генія Шевченка» отримали нагороди