Цар Надія Микитівна

вчитель математикикатегорія "вища",

звання "старший учитель",

стаж - 38 років