Методична скринька05.03.2024. Урок - театр організувала вчитель німецької мови Покотило Г.В. у 4 класі. Постановку казки "Ріпка" переглянули дошкільнята.

 

ЗАВДАННЯ ПОЗДИМИРСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ   НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 Спрямувати зусилля на  реалізацію :

 науково-методичної проблеми:

 «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу»

 методичної теми:

 «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу»

виховної теми:

«Спільна робота школи,батьків, громадськості у формуванні патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ».

 

 

ПОГОДЖЕНО

Наказ № 89   від 04.09.2023р.

  Склад  методичної ради  на 2023-2024 н.р.

 1Михалюк Е.Т., заступник директора з НВР, – керівник ради                                                                                                                                                                                         2.Горбай Л.В.,директор школи, - відповідальна за вивчення і аналіз стану освітнього процесу;

3.Гук Л.В. – секретар ради, відповідальна за вивчення, узагальнення і  впровадження ППД;

4 Садловська Г.В.,Мельничук Л.М. - відповідальні за впровадження сучасних форм виховної роботи;                                                                                                                        5.Гук С.В. - відповідальна за педагогічні інновації навчання;                                             

6.Стельмащук Н.З.- керівник МО вчителів початкових класів,вихователів д/з;           

7.Буць М.В., класний керівник 5 класу – лідер «шкільної команди» вчителів – предметників НУШ.

 

 

 

 

ЛЮБЛЯТЬ УЧНІ 3 КЛАСУ(ВЧИТЕЛЬ ГУК Л.В.) УРОКИ, ЯКІ РОЗВИВАЮТЬ ТВОРЧІСТЬ, УВАГУ, КОЛИ САМОСТІЙНО РОБЛЯТЬ ПІДСУМКИ ТА ПРОВОДЯТЬ САМООЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ, ЗОКРЕМА МАКЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ.

Із задоволенням працювали учні 7 класу на уроці фізики над проєктом "У вишиванці - моє ім'я". Самооцінка виконаної роботи та похвала Гук С.В. додали настрою у святковий день.

 

З 26.09.ПО 30.09. 2022 Р.-МЕТОДИЧНИЙ ТИЖДЕНЬ ГЕОГРАФІЇ ТА ТУРИЗМУ

 

Методична робота.

Методична робота – це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи вчителів.

У нашій школі вона спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя; збагачення розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості.

Основними складовими роботи школи є такі напрями і аспекти як: методична робота, система навчання, система виховання.

Мета науково - методичної роботи

Навчання і розвиток педагогічних кадрів; вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду; створення власних методичних розробок для урізноманітнення та покращення навчально – виховного процесу.

Завдання

· Опанування методологічними й теоретичними основами викладання у Поздимирському НВК, сучасними досягненнями психолого – педагогічної науки;

· вивчення та використання на практиці передового педагогічного досвіду вчителів;

· розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;

· активізація творчих здібностей вчителів;

· створення необхідних умов для підвищення ідейно-теоретичного рівня та кваліфікації педагогічних працівників;

· сприяння вивільненню часу вчителя для творчості: «Вільний час учителя – це корінь, який живить джерела педагогічної творчості» (В. Сухомлинський)

· сприяння творчому використанню в практиці навчально-виховної роботи найцінніших теоретично-практичних здобутків вчителів новаторів;

· вдосконалення системи стимулювання творчо працюючих учителів.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

Провідною формою організації науково – методичної роботи є методичні об’єднання вчителів, робота яких сприяє створенню умов для удосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Методичні об’єднання перебувають ніби у фокусі, в якому збігаються «промені» всіх інших форм підвищення кваліфікації: самоосвіта, наставництво, семінари, конференції.

Реалізація функцій управління системою науково-методичної роботи школи.

Планування – визначення мети, складання плану роботи різних ланок.

Організації – організація виконання річного плану, організація виконання плану керівництва і контролю.

Діагностична – вивчення якості викладання предметів. Діагностування, узагальнення результатів досліджень.

Прогностична – планування, моделювання, проєктування, управління упровадженням нових ресурсів, проведення теоретичних семінарів.

Моделююча – вивчення досвіду роботи інших колективів, педагогічні зустрічі, участь та проведення семінарів, участь у педагогічних експериментах.

Компенсаторна – забезпечення педагогів інформацією.

Відновлювальна – організація самоосвіти, участь в курсах перепідготовки, педагогічні лекторії.

Коригуюча – використання досліджень, психологічна робота, пошук нових форм та методів роботи.

Координуюча – циклограми роботи, раціональне об`єднання всіх видів діяльності.

Пропагандистська– інформування та агітація за впровадження досвіду роботи, створення відеотеки педмайстерності, участь у виставках, семінарах, випуск друкованої продукції.

Контрольно – інформаційна – аналіз кількісних та якісних змін, що відбуваються в діючій системі, здійснення зворотного зв’язку.

На показовому уроці ЯДС у 3 класі разом з учителем Садловською Г.В.учні досліджували мозок.Усі були вражені креативністю учнів та вчителя.  

Знайомтеся із досвідом

https://learningapps.org/myapps.php На уроки української мови та літератури (з досвіду)

https://youtu.be/FtMhgaJ7GTI  (презентаційний месендж "Я роблю так...Садловська Г.В.)

https://youtu.be/fRyZMXcgBzo   (з досвіду Наталії Михалюк)

https://naurok.com.ua/profile/9351 сторінка Михалюк Н.Г.

https://vseosvita.ua/group/id9581  Поздимирський НВК

https://natalijapozdimir.blogspot.com/ блог Наталії Михалюк

https://youtu.be/sz0VbhbUMhI  (з досвіду заступника директора з НВР -Михалюк Е.Т.)

https://youtu.be/qk8MPrB-tt4   (онлайн- звіт дирекції)

https://www.youtube.com/watch?v=abH-eyBGYW0&t=220s (бінарний урок у 4 кл. "Запроси фізику"

 https://youtu.be/wOveWpKjT5I ("І любов`ю віддячують діти" з досвіду Наталії Стельмащук)

https://youtu.be/7evu-fopKmw "У чому мудрість вчителя? з досвіду Мудрика М.В.)

https://youtu.be/5QBn4dF9_HQ "Ділимося досвідом" (Цар Н.М.,Горбай Л.В.-вчителі математики)

 https://naurok.com.ua/school/15624 Поздимирський НВК

МАЙСТЕР- КЛАС  ШМО СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

https://drive.google.com/file/d/1Uk1N-TYjHV8SOMJ1T_L_K_Ai-CTF_yp0/view?usp=drive_web&authuser=0

 

З Б И Р А Є М О С Ь У 2021 – 2022 Н.Р.

 

№ з/п

 

 

 

 

 

 

Місяць року

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

1.

Засідання педагогічної ради

26

 

 

 

24

 

 

17

 

27

+

 

2.

 Засідання творчої групи

20

 

01

 

 

14

 

04

 

06

 

 

3.

 Засідання ради школи

14

 

 

 

11

 

 

 

08

 

 

 

4.

 

ШМО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителів початкових класів,вихователів д/п

25

 

20

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителів -предметників

25

 

27

 

 

26

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Клуб спілкування» класних керівників

30

 

06

 

 

05

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 Засідання ради профілактики правопорушень

 

08

 

10

 

18

 

16

 

11

 

 

6.

  Засідання учнівського самоврядування

 

07

05

02

07

11

02

02

05

03

 

 

7.

Психолого – педагогічний

семінар

 

 

 

09

 

 

01

 

 

 

 

 

8.

  Педагогічні читання

 

 

 

25

16

 

 

 

 

 

 

 

9.

  Загальношкільні батьківські зустрічі

 

01

 

 

 

 

 

25

 

 

03

 

10

Засідання атестаційної комісії         І рівня

 

 

18

 

 

 

21

07

24

14

 

 

 

11

Засідання робочих груп:

 

02

07

 

 

 

03

03

 

 

+

 

 

з вивчення та самооцінювання освітнього середовища закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з вивчення та самооцінювання системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з вивчення та самооцінювання педагогічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з вивчення та самооцінювання управлінських процесів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні тижні на 2021-2022 н.р.                                    

«Здоров`я – найдорожча цінність»

 

01.09.-03.09.2021   Тиждень безпеки дорожнього руху (кл.керівники)

08.09.-10.09.2021   Олімпійський тиждень (Мудрик М.В.,вчителі п/кл.)       

27.09 -30.09.2021   Тиждень географії та туризму (Яремчук М.А.)

11.10.-14.10. 2021  Тиждень козацької слави (педагоги – організатори)                                                                                                                                      

18.10. – 22.10.2021   Тиждень фізики та безпеки Інтернету (Гук С.В.)

06.12.-10.12.2020   Тиждень історії та права (Буць М.В.)

11.04. -15.04. 2022   Тиждень безпеки життєдіяльності та охорони праці

                                                                           (педагоги - організатори)

«Мова – душа народу»

08.11.-12.11. 2021 Тиждень писемності та іноземних мов (вчит.іноз.мов)

21.02. - 25.02.2022 Тиждень української мови та літератури                   (Михалюк Н.Г)

07.03. -11.03. 2022   Тиждень з Кобзарем (класні керівники)

14.03. - 18.03.2022 Тиждень книги (Бузікевич Л.Д.)

«Вічні цінності людські»

13.12.-17.12.2021     Тиждень народних традицій і звичаїв (класні керівники)

10.01 –14.01.2021     Тиждень духовності (Гук С.В.)

24.01- 28.01.2022      Тиждень мистецтва (Стельмащук Н.З,вчитель муз.мист.) «Вчимося по – новому»

01.02. -04.02. 2022    Тиждень «НУШ запрошує»(вчителі початкових класів)

« Право вибору»

01.11-05.11. 2021     Тиждень профорієнтаційної роботи(кл.керівники)                                                            

17.01-21.01. 2022     Тиждень природничо – математичних сходинок

                                                                                         (вчителі - предметники)

07.02 – 11.02.2022   Тиждень технологій та трудового навчання(вчит.техн.)

01.03.-04.03. 2022       Тиждень цікавих зустрічей (педагоги-організатори)  

 

 

МІСІЯ,ПЛАН РОБОТИ ТА СКЛАД ТВОРЧОЇ ГРУПИ (дивитись у завантаженнях)

 

 

Приєднані файли
МІСІЯ ТВОРЧОЇ ГРУПИ,СПИСОК,ПЛАН.docx
ПРОБЛЕМИ КЛ.КЕРІВНИКІВ.doc
ПЛАН КЛУБУ СПІЛКУВАННЯ.doc
ПРОТОКОЛИ КЛУБУ СПІЛКУВАННЯ 2021-2022.doc
План роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів 2021-2022 н. рік.docx
Методичні проблеми.docx
Склад МО.docx
План засідань ШМО.docx
МАЙСТЕР-КЛАС У ШМО ПРИРОДНИЧО -МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ.pptx
Майстер - клас ШМО вчителів початкових класів Поздимирський НВК 2021.pptx
ПЛАН КЛУБУ ПЕДАГОГІЧНА СКАРБНИЦЯ (З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ).doc
Навчання учнів 1 класу за програмою Інтелект.pptx
Портфоліо вихователя дошкільного підрозділу Мельничук Л.М..pptx
З досвіду Скуби О.Г.,вчителя початкової школи.pptx
Наказ Про підсумки методичної роботи за 2021-2022н.р..doc
Положення про методичну раду Поздимирського НВК.doc
Графік методичних тижнів за напрямками 2022-2023н.р..doc
План роботи над науково - методичною проблемою на 2022- 2027 н.р..doc
IMG_5515.jpg
IMG_5534.JPG
ПОРТФОЛІО ВЧИТЕЛЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ.pptx
З досвіду роботи Бузікевич Л.Д..pptx
презентація З досвіду роботи Мудрик М. В.2023.pptx
Опис досвіду Стельмащук Н.З.,вчителя початкових класів 2022-2023 н.р..pptx
Наказ Про організацію методичної роботи у 2023-2024 н.р..docx
Графік методичних тижнів за напрямками 2023-2024н.р..doc
основ.напрям.мед.роботи 23-24 н.р..doc
З досвіду позакласної роботи Наталії Михалюк 2023-2024.docx
Розвиток наскрізних вмінь та ключових компетентностей на уроках української мови та літератури Здосвіду Наталії Михалюк.docx
методична рада 2023-2024 склад план.doc
З досвіду музичного керівника дошкільного підрозділу Поздимирської гімназії 2023р..pptx

Останнє опубліковане

18.04.2024
ПРО ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

у Червоноградському професійно - технічному закладі дізналися сьогодні учні 8 - 9 класу від майстрів, викладачів , які завітали у школу.

10.04.2024
ЧЕКАЄМО НА ПЕРШОКЛАСНИКІВ

З 08 квітня 2024 року до 31 травня 2024 року проводиться прийом заяв та документів для зарахування дітей до 1-ого класу.

08.04.2024
ТИЖДЕНЬ ДУХОВНОСТІ

« Божі заповіді – життєвий дороговказ для людини» проходить у закладі освіти з участю отця Володимира.

01.04.2024
ТУРБОТА ПРО ПТАХІВ

Таку акцію завершили сьогодні , у Міжнародний день птахів, учні школи .

28.03.2024
ПЕРЕМОЖЦІ

Всеукраїнського конкурсу «#ТГШ210: Таємниця генія Шевченка» отримали нагороди