Виховна роботаВиховна робота!

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

 1. Правила поведінки здобувачів освіти базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, та органів місцевого самоврядування, Статуті закладу освіти.
 2. Учні зобов’язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.

3.Учень приносить необхідні навчальні приладдя, підручники, зошити, щоденник. Приходить до гімназії  з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно  розкладу уроків.

 1. Заборонено приносити предмети або речовини, які можуть зашкодити здоров’ю та безпеці оточуючих або завадити проведенню навчального процесу.
 2. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 3. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням збатьками) йти зі школи та її території в урочний час.
 4. У разі пропуску занять батьки учнів (осіб, що їх заміняють) зобов’язаніповідомити класного керівника та пред’явити довідку або заяву про причину відсутності на заняттях.
 5. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
 6. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.
 7. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізичної культури, обов'язково присутні в залі.
 8. Учень має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.
 9. Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені програмою.
 10. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний пред'являти щоденник.
 11. Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.
 12. Використовувати мобільний телефон під час освітнього процесу за необхідності з дозволу вчителя відповідно до мети уроку.
 13. Учень  повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших.
 14. Учні бережуть майно школи, бережливо ставляться як до свого, такі до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.
 15. Паління, вживання алкогольних напоїв та нецензурних висловів на території школи категорично заборонено.
 16. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності як під час уроків, так і після їх закінчення.

20.Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

 1. Час перерви - особистий час кожного учня. Він може  використовувати на власний розсуд,  проте не повинен заважати іншим.
 2. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.
 3. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями та іншими предметами і застосовувати фізичну силу.

24 Категорично забороняється самовільно відкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

25 У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги працівників їдальні, вчителів, чергових та дотримуватися черги.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту»  учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років.

Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  учні  як здобувачі освіти мають право на:

-         навчання упродовж життя та академічну мобільність;

-         індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-         якісні освітні послуги;

-         справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-         відзначення успіхів у своїй діяльності;

-         свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-         безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-         повагу людської гідності;

-         захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-         користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-         доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-         інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Учні як здобувачі освіти зобов’язані:

-         виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-         поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-         відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-         дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Здобувачам освіти забороняється:

 • допускати прояви грубості, вульгарності;
 • палити у приміщеннях і на території навчального закладу;
 • використовувати петарди;
 • вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;
 • псувати державне, громадське та особисте майно.

- фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки;

- не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках;

- учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмо;

- учень повинен належним чином вести щоденник, пред’являти його на першу вимогу вчителя.

 

Приєднані файли
виховна робота.docx
Нормативно - правова база у виховній роботі.pdf

Останнє опубліковане

14.05.2024
День ЦЗ!

Оливко Василь Михайлович та Бродюк Євген Григорович поліцейські офіцери громади Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області брали участь у Дні ЦЗ у Межирічанській гімназії

14.05.2024
Клас безпеки у гімназії №2

У День ЦЗ учні Межирічанської гімназії відвідали клас безпеки у Гімназії #2. Дякуємо представникам Червоноградського РУ ГУ ДСНС за повчальні бесіди та Гімназії #2 за гостинність)))