Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладах освіти Червоноградської ТГ у 2023-2024 н.р.Про затвердження плану заходів, спрямованих  на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладах освіти  Червоноградської ТГ у 2023-2024 н.р.

На виконання статті 25 Закону України «Про освіту», відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування  заходів виховного впливу в закладах освіти», 26.02.2020 № 293 «Про затвердження  плану заходів, спрямованих  на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладах освіти»   

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладах освіти Червоноградської ТГ у 2023-2024 н.р.
  2. Керівникам ЦПРПП, ІРЦ, закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти забезпечити відповідно до компетенції виконання Плану заходів відділу освіти.
  3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник                                                                              Ігор ГОМОНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

17.07.2023 № 149

План

заходів, спрямованих  на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти Червоноградської ТГ у 2023-2024 н.р.

Найменування завдання

Найменування заходів

Відпові-дальні за виконання

Терміни виконання

1. Сприяння запобіганню та протидії булінгу (цькуванню) в закладах освіти

1) інформаційно-просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу щодо булінгу (цькування) та нетерпимого став-лення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках:

- тематичні полиці у бібліотеках ЗЗСО «Що таке булінг?»;

- інформаційні бесіди з учнями «Булінг як різновид насилля», «Хто може стати жерт-вою булінгу», «Чому булер – також жертва», «Як не стати фігурантом ситуації, пов’язаної з булінгом», «Відповідальність неповноліт-ніх за вчинення булінгу»;

-інформаційно-навчальні заходи для педаго-гів «Як виявити дитину, що є жертвою бу-лінгу, та дитину-булера», «Як працювати з дітьми, щодо яких було цькування»;

- тематичні заняття батьківського лекторію, просвіта батьків, тематичні батьківські збо-ри «Булінг серед дітей різного віку: причи-ни, форми, шляхи запобігання», «Відпові-дальність неповнолітніх за вчинення булін-гу», «Ненасильницька модель поведінки у сім’ї та соціумі» тощо

Відділ освіти, ІМЦО,

ІРЦ

 

 

 

 

 

Постійно

 

Керівники  закладів освіти

2) профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчинення дитиною та стосовно дитини булінгу  (цькування):

-раннє виявлення дітей – потенційних жертв булінгу та булерів;

- своєчасне виявлення сімей, які перебува-ють у складних життєвих обставинах; дітей, щодо яких відбувалося сімейне насилля;

-анкетування школярів на виявлення булін-гу, ставлення до проявів булінгу;

- психологічні тренінги  з учнями та педаго-гічними працівниками «Булінгу не місце в моєму оточенні», «Як не стати жертвою цькування», «Толерантність, чуйність, пова-га до прав кожної особистості – шлях до ненасильницької моделі міжособистісних стосунків» тощо;

- поширення пам’яток, буклетів з інформа-цією про те, куди звертатися жертвам булінгу

ЦПРПП, ІРЦ,

керівники  закладів освіти

 

 

Постійно

3) координація діяльності та взаємодії між закладами освіти  та іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти:

- участь у міжгалузевих заходах («круглих столах», семінарах, тренінгах тощо) щодо спільних дій профілактичного характеру;

- проведення  зустрічей учасників освітньо-го процесу з представниками структурних підрозділів, які працюють у галузі запобі-гання булінгу, насиллю щодо дітей та серед дітей, захисту прав дітей (соціальних служб, відділу у справах дітей, відділу ювенальної превенції, юристів-практиків, представників правозахисних організацій)

Відділ освіти, ЦПРПП

За потреби, але не рідше одного разу на півріччя

 

 

 

керівники  закладів освіти

4) вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), ста-ли його свідками або потерпли від булінгу (згідно з рішеннями комісій закладів освіти  з розгляду випадків булінгу (цькування)

Керівники закладів освіти

Постійно

2. Забезпечення створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища

1) розроблення та розміщення на сайті закладу освіти плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

Керівники закладів освіти

Щорічно до 01.09

2) проведення моніторингу ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти, виявлення проблем у сфері запобі-гання та протидії булінгу, вжиття заходів для їхнього вирішення

Керівники закладів освіти

За потреби, але не рідше одного разу на півріччя

3. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

1) навчально-методичний супровід підви-щення кваліфікації педагогічних працівни-ків щодо формування соціальних компетен-тностей та навичок запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

ЦПРПП

Постійно

2) включення до щорічного плану підвищен-ня кваліфікації педагогічних працівників підготовки з питань формування соціальних компетентностей та навичок  запобігання та протидії булінгу (цькуванню) 

Керівники закладів освіти

Постійно

 

Приєднані файли
ЦПРПП, ІРЦ, ЗО Про заходи протидія булінгу на 2023-2024 (1).doc

Останнє опубліковане

03.05.2024
ВІДБУЛИСЯ ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

ВІДБУЛИСЯ ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

02.05.2024
ВІДБУВСЯ І ЕТАП ФЕСТИВАЛЮ «РОБОТОТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ СЬОГОДНІ І В МАЙБУТНЬОМУ»

ВІДБУВСЯ І ЕТАП ФЕСТИВАЛЮ «РОБОТОТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ СЬОГОДНІ І В МАЙБУТНЬОМУ»

01.05.2024
НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ ЗБОРИ НА БАЗІ СОСНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ ЗБОРИ НА БАЗІ СОСНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

01.05.2024
НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ ЗБОРИ НА БАЗІ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ЛІЦЕЮ

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ ЗБОРИ НА БАЗІ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ЛІЦЕЮ

30.04.2024
ПРО ПЛАН ДОСТАВКИ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 5 КЛАСУ (МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ)

ПРО ПЛАН ДОСТАВКИ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 5 КЛАСУ (МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ)