Проблема над якою працює заклад«Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, розвитку національної свідомої, життєвої компетентної особистості».