Завдання ЗДО на навчальний рік 

Пріоритетні завданя педагогічного колективу на 2023-2024 навчальний рік:

  1. Удосконалити процес формування звукової культури мовлення дітей дошкільного віку під час ознайомлення дітей із навколишнім світом та занять з розвитку мовлення; оптимізувати роботу з розвитку зв’язного мовлення за допомогою інноваційних методів навчання;
  2. Розвиток основ національної свідомості, громадської відповідальності, морально – духовних якостей, знань про українську культуру та звичаї, навичок культури спілкування, як важливі складові національно - патріотичного виховання.
  3. Зміцнювати здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників.
  4. Продовжувати роботу над впровадженням наступності між дошкільною та початковою освітою в реалізації перспектив розвитку дитини дошкільного віку. Компетентний дошкільник на порозі НУШ.