ВІДБУВСЯ ОНЛАЙН СЕМІНАР ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ
4 листопада 2021 року, згідно з планом ЦПРПП, відбувся онлайн семінар вчителів хімії на тему «Розвиток предметної хімічної компетентності».

Любов  Бучек ознайомила колег з основними  компонентами предметної хімічної компетентності: знаннєвий,  діяльнісний, ціннісний. Вчителі обговорили  місце хімії серед природничих наук;  роль хімії в пізнанні навколиш­нього світу;  загальнокультурний, гуманіс­тичний характер хімічних знань;  значення хімії в житті й техніці, у розв'язуванні глобальних проблем людства.

Наголосили на важливості володіння хімічною мовою;  виконання елементарних хіміч­них операцій та обчислень за участю хімічних сполук;  пояснення природних явищ з погляду хімії;  аналізувати  інформацію хімічного ха­рактеру; розвивати  бережливе ставлення до приро­ди, здоров'я.


Останнє опубліковане

17.12.2021
ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ В ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОМУ ЦЕНТРІ

ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ В ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОМУ ЦЕНТРІ

01.12.2021
«ДОРОЖНЯ КАРТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ»

«ДОРОЖНЯ КАРТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ»

15.11.2021
CЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

CЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ