Організація та вартість харчування в нашому закладі



 

Послуги по організації харчуванню дітей в закладі дошкільної освіти надає  ТОВ "ПОНТЕМ.УА"

Харчування дітей здійснюється на основі норм харчування затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

Згідно наказу відділу освіти Червоноградської міської ради Львівської області  від 27.12.2022 р. №259 "Про вартість харчування вихованців у закладах дошкільної освіти/дошкільних підрозділах закладів загальної середньорї освіти" з 02.01.2023 р. батьки, або особи, що їх заміняють, вносять плату за харчування дітей у ЗДО у розмірі, що становить 60% від вартості харчування на день, а саме:

- для дітей від 1 до 4 років - 44,94 грн.;

для дітей від 4 до 6 (7) років - 58,74 грн. 

 Харчування дітей організовано на основі циклічного перспективного меню, яке складене з урахуванням сезонів.